ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Крижановський Володимир Степанович

02.12.1936

Місце народження: с. Змагайлівка Черкаського району, Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1960 відділення нової і новітньої історії іст.-філос. ф-ту Київ. ун-ту. Працював в школах м. Києва. У Київ. ун-ті: з 1972 р. – асист., старш. викл. (1976), доц. (1979–2001) каф. історії КПРС природн. ф-тів (сучас. назва каф. української історії та етнополітики). Канд. дис. «Деятельность Коммунистической партии по дальнейшему повышению материального благосостояния рабочего класса» (1974). Брав участь у виконанні респ. комплексних наук.-досл. програм та планових кафедральних тем. Автор багатьох наук. статей, співавт. колективних монографій, учасник наук. конференцій, чл. Спец. Ради по присвоєнню наук. ступенів. Під його кер-вом кілька аспірантів захистили канд. дис. Останнім часом досліджував наук. проблему «Українське питання у світових війнах ХХ ст.». Наук.-досл. роботу органічно поєднував з підвищенням пед. майстерності. Автор низки опубл. метод. праць, текстів лекцій з політ. історії ХХ ст. (1991), історії України (1991–92), оригінальні спецкурси, що були впроваджені у навч. процес тощо. У співавт. підготував і опублікував навч. посіб., які МОН України рекомендовані для студ. вищих навч. закладів і які перевидавались кілька разів («Історія сучасного світу», «Історія української та зарубіжної культури», «Історія України: Хрестоматія у 2 ч. та ін.). Під час навчання і роботи в ун-ті займався громадською діяльністю. 1956 на заклик ЦК ВЛКСМ виявив добровільне бажання і по комсомол. путівці брав участь у зборі урожаю на цілинних землях (Пн. Казахстан). Неодноразово обирався чл. профкому ун-ту, був позаштат. лектором правління респ. тов-ва «Знання». Нагороджений Почесною грамотою МВССО СРСР (1987) та ін. грамотами. Арх.: Архів КНУТШ. 2001. Спр.56-пвс. 

Автор: Л.В.Іваницька

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи