ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Матвійчук Микола Макарович

13.03.1924- 01.06.2001

Місце народження: с. Ушиця Коростенського району, Житомирська область.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1950 Житомир. пед. ін-т ім. І.Франка, 1953 асп-ру каф. марксизму-ленінізму Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: доц. (1959), проф. (1968) каф. історії КПРС, зав. каф. історії КПРС природн. ф-тів. 1988 звільнений з посади зав. каф. і переведений на посаду проф. каф. історії КПРС природн. ф-тів. Читав нормат. курс Історії КПРС та спецкурс «Ленінський план соціалістичної індустріалізації і боротьба КПРС за його здійснення». Підготував 42 канд. і 12 д-рів іст. наук. Канд. дис. «Коммунистическая партия – организатор и руководитель социалистического соревнования в годы второй пятилетки» (1953), докт. дис. « Руководство Коммунистической партии развитием творческой активности рабочего класса. (Опыт парт. организации Украины в 1951–1958 гг.)» (1966). Брав участь у підготовці до перевидання «Нарисів історії Компартії України» (1975–77). Чл. автор. колективів «Нарисів історії Київ. обласної і міської партійних організацій», двох збірників «Наукових праць з історії КПРС». Читав лекції в Угорщині, Сх. Німеччині, ЧССР. Засл. діяч науки УРСР (1984). Учасник ВВв, брав участь у партизанському русі, перебував у загоні О.Ф. Федорова. Нагороджений орденами Вітчизняної війни ІІ ст., «Знак пошани», медалями. Заст. секретаря парткому Київ. ун-ту. Автор бл. 100 наук. праць. Осн. праці: Вісімнадцятий з’їзд КП України. К., 1962; Організаторська робота партії у промисловості України (1952–1958 рр.). К., 1956. Л-ра: Учені вузів Української РСР. К., 1968; Латиш Ю.В. Матвійчук Микола Макарович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1996. Спр.63; Архів Ради ветеранів КНУТШ. Анкета Матвійчука М.М. 

Автор: Ю.В.Латиш

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи