ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Могильний Леонід Петрович

21.02.1974

Місце народження: м. Козятин Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1999 історичний ф-т, 2005 юридичний ф-т Київ. ун-ту. Учитель історії та права Йосипівської загальноосвітньої сш Козятин. р-ну, Вінницьк. обл. (1999–2000). Старш. викл. каф. всесвіт. історії та політології Міжрегіонального гуманіт. ін-ту Київ. Славістичного ун-ту (2003–04). У Київ. ун-ті: асист. (2004), доц. (2008) каф. української історії та етнополітики іст. ф-ту. Канд. дис. «Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття» (2003), наук. кер. чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесник. Напрям наук. досліджень – політ. історія України кін. ХІХ – І-ї пол. ХХ ст. (суп.-політ. життя в Україні наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст., укр. ліберальні партії та їх діячі у ІІ пол. ХІХ ст. – І пол. ХХ ст.). Відп. секретар зб. наук. праць «Часопис української історії» (2004–08) з 2009 заст. гол. ред., лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київ. ун-ту (2007). Стипендіат КМ України для молодих науковців (2008–10).

Автор понад 110 наук., навч.-метод. праць, серед них монографії та навч. посіб. з історії України (з них 17 у співавт.).

Осн. праці: Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття. Монографія. К., 2005 (у співавт.); Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Навч. посіб. К., 2007 (у співавт.); Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Документи та матеріали. Чернівці, 2007 (у співавт.); Діячі науки і культури України: Нариси життя та діяльності / Навч. видання. К., 2007 (у співавт.); Історія України. Навч.-метод. посіб. (для студентів неспеціальних факультетів). Метод. рекомендації та матеріали для самостійної роботи студентів. К., 2006. (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи