ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Панчук Май Іванович

01.05.1937

Місце народження: с. Попільня Попільнянського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1960 іст.-філос. ф-т, 1967 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. У 1967–68 асист., 1968–69 старш. викл. каф. марксизму-ленінізму Київ. технолог. ін-ту харчової промисловості. У Київ. ун-ті: 1969–71 доц. каф. історії КПРС природн. ф-тів. Канд. дис. «Деятельность партийных организаций железнодорожного транспорта Украины в годы Великой Отечественной войны» (1968), докт. дис. «Ідейно-організаційне зміцнення Компартії Західної України і посилення її впливу на маси» (1983). Під кер. П. захищено понад 30 докт. та канд. дис. У 1991–96 гол. наук. співроб. Ін-ту історії України НАН України, зав. відділу, заст. дир. Ін-ту націон. відносин і політології НАН України. З 1998 зав. відділу нац. меншин Ін-ту політичних і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. З 1996 перший заст. голови, потім – голова ВАК України; з 2005 голова Експертної ради ВАК України з іст. наук. Чл. редкол. «Наукових записок ІПіЕНД», «УІЖ», «Іст. журналу». Дослідник історії нац.-визв. руху, націон. політики, формування укр. нації, утвердження її ідентичності, долі інших етнонаціон. спільнот, гармонізації міжнаціон. відносин, соборності України. З 1997 академік АН ВШ України. Засл. діяч науки і техніки України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, п’ятьма медалями, знаком Петра Могили МОН; відмінник освіти України, лауреат нагороди Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи (2002), почесний д-р і проф. кількох ун-тів України. Автор бл. 300 наук. і наук.-популярн. Праць, в т. ч. більше 15 індивідуальних та колективних монографій. Осн. праці: Відродження колгоспного села. К., 1968; Діяльність парторганізацій по піднесенню трудової активності залізничників України в роки Великої Вітчизняної війни (1943-1945 рр.) // Наукові праці з історії КПРС. Вип. 20. К., 1968; На службі фронту і тилу. К., 1974; Боротьба КПЗУ за ідейне й організаційне зміцнення партійних лав і посилення впливу на маси. К., 1982; В авангарді боротьби за возз’єднання. К., 1985; Білі плями «героїчного літопису». К., 1987; Націонал-ухильництво. Анатомія проблеми // Маршрутами історії. К.,1990; Злочин Сталіна і його оточення // Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. К., 1990; Національні відносини в Україні: Зб. Документів і матеріалів / Співкерівн. автор. кол. К., 1994; Національні меншини України у ХХ столітті. Політико-правовий аспект / Керівн. автор. кол. К., 2000; Український національний комунізм. Трагічні ілюзії. К., 1997 (у співав.); Крим в етнополітичному вимірі / Керівн. автор. кол. К., 2005; Проблема інтеграції кримськотатарського народу в українське суспільство на сторінках регіональної преси // Наук. записки Ін-ту політичних і етнонац. досліджень. Вип. 30. Кн. 1. К., 2006. Л-ра: Вчені інституту історії України: Біобібліографічний довідник. Серія «Українські історики». Вип. 1. К., 1998. Арх.: Архів КНУТШ. 1971. Спр. 105-пвс. 

Автор: С. І. Власенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи