ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Позняк Володимир Тимофійович

21.09.1930

Місце народження: с. Лиса Гора Первомайського району Миколаївської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1955 історичний ф-т Київ. ун-ту. Працював лектором-екскурсоводом Київ. філіалу Цн. музею В.І.Леніна (1955–59), ред. книжково-газетного вид-ва. У Київ. ун-ті: зав. каб. каф. історії КПРС, викл. історії КПРС (1960), асист. (1962–66), старш. викл., доц. (1967), проф. (1981) каф. історії КПРС. Канд. дис. «Деятельность КП Украины по развертыванию внутрипартийной демократии на основе решения ХХ съезда КПСС» (1966), докт. дис.(1981). Висвітлював питання парт. буд-ва КПРС. Нагороджений знаком «За отличные успехи в работе». Вч. секретар Ради Київ. ун-ту (1974). Підготував 13 канд. наук. Автор 8 монографій, 16 брошур і бл. 70 публікацій. Осн. праці: Ленінське вчення про культурну революцію та його здійснення на Україні. К., 1970; Бесіди про партію: Навчальний посібник. К., 1970 (у співавт.). Л-ра: Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. Позняк Волдимир Тимофійович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1992. Спр. 96-пвс. 

Автор: Г.Д.Казьмирчук

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи