ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Прокопенко Леонід Львович

12.03.1950

Місце народження: с. Василівка Хотимського району Могилівської область, Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1976 іст. ф-т та 1979 асп-ру Дніпропетр. держ. ун-ту. Асист. каф. історії КПРС Дніпропетр. держ. ун-ту (1980–81), старш. наук. співроб. відділу гуманіт. наук та економіки КПІ (1981–82), інспектор Управління викладання сусп. наук МВССО УРСР (1982–85), заст. голови секції історії КПРС наук.-техн. ради і наук.-метод. комісії сусп. наук Мінвузу УРСР. У Київ. ун-ті 1984–90: старш. викл. (1984–88), в. о. доц. (1988–90), доц. (1990) каф. історії КПРС. Читав лекції і проводив семінарські заняття з історії КПРС на фіз., біол., мех.-мат. ф-тах, ф-ті кібернетики. 1990 звільнений у зв’язку з переведенням на посаду дир. вид-ва Дніпропетр. ун-ту. Канд. дис. «Діяльність КПРС з розвитку інтернаціональних зв’язків робітничого класу СРСР та країн соціалістичної співдружності у 1959–1970 рр. (З досвіду Компартії України)» (1980). Досліджував екон., політ., культ. та наук.-техн. зв’язки СРСР з країнами комуніст. блоку, роль КПРС у співпраці соціаліст. держав, інтернац. зв’язки укр. робітництва у 1950–80-х. Брав участь у написанні метод. порад аспірантам, студ. та слухачам з курсу історії КПРС (К., 1985), метод. порад до спецкурсу «Критика буржуазних і ревізіоністських фальсифікацій історії та політики КПРС» (К., 1986). Осн. праці: Великий Октябрь и развитие традиций интернациональной дружбы. Днепропетровск, 1977; ХХVI съезд КПСС о дальнейшем укреплении единства и сотрудничества стран социалистического содружества. Днепропетровск, 1981 (в соавт.); Курсом научно-технического сотрудничества. К., 1987. Арх.: Архів КНУТШ. 1990. Спр. 69-пвс. 

Автор: Ю.В.Латиш

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи