ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Розовик Дмитро Федорович

12.10.1949

Місце народження: с. Дениси Переяслав-Хмельн. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1982 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1982 асист., доц., проф. каф. української історії та етнополітики іст. ф-ту. Канд. дис. «Опыт организации сельскохозяйственного произовдства» (1990), докт. дис. «Національно-культурне будівництво в Україні у 1917-1920 рр» (2004). Займається дослідженням історії України, історії укр. і заруб. культури, всесвіт. історії. Наук. кер. 3 канд. дис. Чл. 2-х спец. вч. рад по захисту канд. і докт. дис. зі спец. 07.00.01 «історія України», 09.00.12. «українознавство». Автор понад 100 наук. і метод. праць з історії укр. і світ. культури, етнополітики, всесвіт. історії, у т.ч. 20 навч. посібників у співавт. для викладачів і студ. вищих навч. закладів. Осн. праці: Історія української і зарубіжної культури. К., 2002 (у співавт.); Історія української культури. Збірник документів і матеріалів. К., 2000 (у співавт.); Історія сучасного світу. К., 2001 (у співавт.); Українське культурне відродження в роки національно-демократичної революції (1917-1920). Монографія. К., 2002.; Історія України: Джерельний літопис: Навч. посіб. – К., 2008 (у співавт.); Українсько-культурне будівництво у 1917-1920-х роках. – К., 2009; Назви вулиць Києва в конфлікті ідеологій: Навчально-методичний довідник. – К., 2009. (у співавт.); Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Бібліографічний. – К.; Чернівці, 2009 (у співавт.); Діячі науки і культури України: Нариси життя та діяльності – К., 2010 (у співавт.), Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів). – К., 2011 (у співавт.); Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV – початку XXI століть: Навч. посібник. – К., 2012 (у співавт.); Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів). – К., 2012 (у співавт.) 

Автор: Н.В.Терес

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи