ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Власенко Олександр Володимирович

02.11.1954

Місце народження: с. Малківка, Прилуцького району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

1975 закінчив Чернігів. пед. ін-т. 1975–76 учитель історії сш № 11 м. Києва, 1977–78 старш. лаборант, зав. учб.-метод. каб. каф. історії КПРС КІНГу. У Київ. ун-ті: з 1981 асист., з 1986 старш. викл. каф. історії КПРС природн. ф-тів. Канд. дис. «Деятельность Коммунистической партии по интернациональному воспитанию трудящихся (1971–1975 гг. (На материалах смежных обл. РСФСР, УССР и БССР)» (1981). Досліджував досвід інтернаціонально-виховної діяльності партійних організацій в Україні. Займався пед. діяльністю, розробляв плани семінарських занять, готував цикл лекцій з курсу «История КПСС». Коло наук. інтересів: інтернаціонально-виховна діяльність парт. організацій. Активно займався громадською діяльністю. Виступив з понад 60 лекціями на різні актуальні теми, керував підготовкою студ. робіт на IX і X всесоюз. конкурси, проводив виховну роботу зі студ. Нагороджений почесними грамотами, має подяки. Заст. секретаря парткому ун-ту з ідейно-вих. роботи (1986). Автор 11 наук. статей, брав участь у написанні 3 колективних монографій і нарисів парт. організації Київ. ун-ту. Осн. праці: Методичні рекомендації з вивчення історії радянського суспільства. Для іноземних студентів. К., 1984. Архів: Архів КНУТШ. 1988. Спр.11–пвс. 

Автор: С. В. Набока

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи