ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Української та російської мов як іноземних кафедра Української та російської мов як іноземних кафедра

У 1978 засн. як каф. російської мови та методики викладання її як іноземної. У 1996 двічі перейменовувалась: на каф. української, російської мов та методики їх викладання як іноземних, потім – на каф. української мови як іноземної; з 1997 – каф. української та російської мов як іноземних. І етап розвитку каф. (1978–90) пов’язаний із процесом забезпечення всіх каф. рос. мови навч. закладів України вітчизн. фахівцями з базовою ун-кою освітою та підготовкою заруб. кадрів за цією спец. Паралельно відбувалось формування наук. потенціалу новоутвореної каф. За цей період підготовлено більше 400 спеціалістів у галузі рос. мовознавства, захищено бл. 30 дис., з них 8 – безпосередньо чл. каф. ІІ етап пов’язаний із розширенням сфери діяльності каф. Вперше в Україні (1992) було введено спец. «Українська мова як іноземна» (УМІ), що забезпечує підготовку викл. з укр. мови для заруб. громадян та охоплює вітчизн. студентів-філологічних  3–5 курсів відділення «укр. мова та л-ра». Новим етапом роботи каф. стало навчання з 1994 р. укр. та рос. мов заруб. магістрів, асп., стажистів з багатьох країн світу і відкриття у 2001 р. для інозем. студентів спец.: «переклад» (укр. мова), «переклад» (рос. мова). Перший зав. каф. – доцент. С.А.Воробйова (1978–89), потім каф. очолила доцент. Зайченко Н.Ф. З 1996 р. і до цього часу каф. очолює доцент. Ніколаєва Н.С. Провідні спец. каф. Ніколаєва Н.С., доцент. Малікова Л.Т., доцент. Дідківська Л.П., доцент. Невойт В.І., доцент. Аббакумова Г.О., доцент. Шевченко М.В., доцент. Самусенко О.М., доцент. Клімкіна О.І., доцент. Прожогіна І.М. та ін. представляють осн. напрямки наук. діяльності каф.: дослідження проблем взаємозв’язку мови та мислення, свідомості та мовленнєвої діяльності, проблем системно-структурної організації лексики української та російської мов; дослідження словникового складу української та російської мов у лінгвокультурологічному аспекті, вивчення пов’язаних з цим особливостей функціонування російської мови в Україні; дослідження проблем методики викладання, специфіки функціонування української та російської мов у різних сферах комунікації; лінгвістичних основ опису української та російської мов з метою їх викладання в іншомовній аудиторії (функціональний, зіставний аспекти). Кол. каф. розроблено та обґрунтовано методичні концепції навчання української та російської мов як іноземних, введено нові адаптивні системи навчання цих мов, здійснено моделювання навчального процесу з української мови та російської мов для різних категорій іноземних слухачів, створено з цією метою навчальні та навчально-методичні посібники, практичні комунікативні граматики, сучасні програми навчання для бакалаврів, магістрантів, аспірантів та студентів включеного навчання. розроблено та обґрунтовано методичні концепції навчання української та російської мов як іноземних, введено нові адаптивні системи навчання цих мов, здійснено моделювання навчального процесу з української мови та російської мов для різних категорій іноземних слухачів, створено з цією метою навчальні та навчально-методичні посібники, практичні комунікативні граматики, сучасні програми навчання для бакалаврів, магістрантів, аспірантів та студентів включеного навчання. Проводяться спільні наук. дослідження з Лейпц. ун-том (Німеччина), Ягеллон. ун-том (Польща), Гранад. ун-том (Іспанія), Тайбей. ун-том (Тайвань). За останні роки співробітниками кафедри підготовлено більше 20 навчальних видань. Серед них: Українська мова для іноземців (збірник вправ): підручник. К., 2002; Навчальні мінімуми з української і російської мов для іноземців. К., 1995; Практичний курс української мови для іноземців: усне мовлення. К., 2003; Тести з української мови як іноземної. К., 2006; Тесты по русскому языку как иностранному. К., 2006; Людина і світ: Публіцистичні тексти та завдання у 3-х частинах для студентів-іноземців. К., 2007; В.Шевченко. Сучасна українська мова. Морфологія. К., 2008; О.И.Климкина, Н.С.Николаева. Развитие научной речи. К., 2008; О.М.Самусенко, О.І.Клімкіна. Лінгвокраїнознавство: Україна. К., 2009.

Аббакумова Галина Олександрівна

 • Останні зміни:
13.03.1952

Місце народження: с. Кіровське Кіровського р-ну Сахалін. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1976 закінчила ЛДУ. У Київ. ун-ті з 1983: асист., доцент. каф. української та російської мов як іноземних ІФ.

Читати далі >Білоусова Ярослава Володимирівна

 • Останні зміни:
30.11.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
У 1997 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю українська мова та література. Асист. каф. української та російської мов як іноземних.

Читати далі >Бондарєва Наталія Олександрівна

 • Останні зміни:
16.01.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
2002 закінчила ІФ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2003: викл. каф. української і російської мов як іноземних.

Читати далі >Бураго Сергій Борисович

 • Останні зміни:
05.04.1945- 18.01.2000

Місце народження: м. Ташкент (Узбекистан).
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1966 закінчив філологічних  ф-т Вінниц. пед. ін-ту. У Київ. ун-ті з 1976: викл. рос. мови на підгот. ф-ті; з 1986 – зав. каф. рос. мови для іноземців на підгот. ф-ті; з 1990 – зав. каф. української та російської мов як іноземних ІМВ.

Читати далі >Гавриленко Юлія Юріївна

 • Останні зміни:
13.10.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 1989 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю російська мова та література, російська мова як іноземна. У Київ. ун-ті: асист. каф. української та російської мов як іноземних.

Читати далі >Дем’янюк Анжела Анатоліївна

 • Останні зміни:
20.12.1969

Місце народження: м. Умань, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1992 закінчила Черкас. пед. ун-т. У Київ. ун-ті з 2004: викл. каф. української і російської мов як іноземних.

Читати далі >Дерба Світлана Миколаївна

 • Останні зміни:
16.12.1981

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 2004 році закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література». З 1.10.2007 до 30.09.2007 навчалась в аспірантурі на каф. української мови в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка. З 2007 року працює на каф. української та російської мов як іноземних Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Дідківська Людмила Прокопівна

 • Останні зміни:
20.07.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 закінчила відділення російської мови і літератури, 1999 – відділення української мови та літератури. філологічного  ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1981: доцент. каф. російської мови і методики її викладання як іноземної (з 1996 – каф. української та російської мов як іноземних).

Читати далі >Єщенко Наталія Олександрівна

 • Останні зміни:
07.09.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1997 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2000: старш. лаборант Лаб. експерим. фонетики філологічного  ф-ту; з 2002 – асист. каф. української та російської мов як іноземних.

Читати далі >Зайченко Неоніла Федорівна

 • Останні зміни:
29.09.1940

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1962 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1973–78 – старш. викл. ф-ту міжн. відносин і міжн. права та заст. декана ф-ту кібернетики по роботі з іноземцями; 1978–87 – старш. викл. каф. російської мови як іноземної філологічного  ф-ту; 1987–89 – заст. декана філологічного  ф-ту з навч. роботи; 1989–95 – зав. каф. української і російської мов як іноземних, до 2000 – доцент. каф.

Читати далі >Клімкіна Ольга Ігорівна

 • Останні зміни:
31.12.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1994 р. закінчила філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «російська мова та література». З 2001 – асистент, а з 2007 р. – доцент кафедри української та російської мов як іноземних Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Кузьменко Олег Андрійович

 • Останні зміни:
22.03.1939- 14.04.1999

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філологічний факультет Київ. ун-ту (1971). У Київ. ун-ті: 1964–67 ред. кінолабораторії при Київ. ун-ті, мол. наук. співроб., 1973–77 інж. наук. групи мат. лінгвістики ф-ту кібернетики, 1977–81 викл., 1981–84 старш. викл. каф. рос. мови (російської мови і методики її викладання як іноземної) філол. ф-ту, 1979–81 та 1984–85 заст. декана філол. ф-ту, 1984–87 старш. викл. каф. стилістики, каф. історії журналістики, доцент. кафедри історії л-ри і журналістики (1987–92) ф-ту журналістики, 1992–98 доцент. каф. історії російської л-ри філол. ф-ту.

Читати далі >Кушнір Наталія Олександрівна

 • Останні зміни:
12.05.1973

Місце народження: с. Туманний, Мурманська обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1996 – закінчила філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка за спец. «російська мова та література». З 2004 викладає на кафедрі української та російської мов як іноземних.

Читати далі >Макарова Галина Ісаївна

 • Останні зміни:
21.07.1926- 06.12.2000

Місце народження: Новий Буч, Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
1949 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту, 1952 – асп-ру. У Київ. ун-ті: 1963–76 зав. каф. російської мови для іноземних студентів Азії, Африки та Лат. Америки підгот. ф-ту, 1976–91 загальноун-тську каф. російської мови для іноземних студентів, аспірантів і стажистів.

Читати далі >Малинська Наталія Анатоліївна

 • Останні зміни:
19.04.1951

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1973 відділення укр. та чес. мов і л-р філологічного  ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1977–81 викл. каф. російської мови як іноземної ф-ту міжн. відносин і міжн. права, з 1992 – доцент., професор. каф. фольклористики.

Читати далі >Малікова Леся Тарасівна

 • Останні зміни:
25.07.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1973 закінчила Київ. ун-т, у 1997 – екстернат. В Київ. ун-ті: з 1973 – лаборант, з 1977 – асист. каф. російської мови; з 1978 – асист., з 1989 – доцент. каф. російської мови та методики її викладання як іноземної, з 1997 – доцент. каф. української та російської мов як іноземних.

Читати далі >Невойт Валентина Іванівна

 • Останні зміни:
28.10.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила відділення рос. мови та л-ри філологічного ф-ту Київ. ун-ту. У 1994 закінчила екстернатуру. В Київ. ун-ті: з 1977 – старш. наук. співроб. лаб. експерим. фонетики філологічного ф-ту, з 1979 – асист., 1987 – доцент. каф. російської мови та методики викладання її як іноземної, 1997 – доцент. каф. української та російської мов як іноземних.

Читати далі >Ніколаєва Наталія Сергіївна

 • Останні зміни:
07.09.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1973 закінчила Київ. ун-т, у 1997 – екстернат. В Київ. ун-ті: 1973–75 – ст. лаборант, 1975–76 – викл. каф. російської мови для іноземців ф-ту міжн. відносин та міжн. права; з 1979 – викл., з 1990 – доцент. каф. російської мови та методики її викладання як іноземної філологічного ф-ту, з 1997 – доцент. каф. української та російської мов як іноземних, з 1996 – зав. цієї кафедри.

Читати далі >Осипенко Зінаїда Макарівна

 • Останні зміни:
22.12.1936- 01.01.2002

Місце народження: м. Горлівка Сталінської нині Донец. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1959 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: з 1961 викл. рос. мови на підгот. ф-ті філії Ун-ту дружби народів при Київ. ун-ті, з 1967 – старш. викл. каф. російської мови підгот. ф-ту, з 1976 – доцент. каф. російської мови №2 підгот. ф-ту, в. о. заст. зав. каф. з навч. роботи, з 1976 – доцент. каф. російської мови для іноземних студентів, аспірантів і стажистів, 1991–97 – доцент. каф. української та російської мови та методики їх викладання філологічного ф-ту.

Читати далі >Присяжнюк Наталія Костянтинівна

 • Останні зміни:
18.04.1944

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
1967 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ ун-ту. В Київ. ун-ті: 1965–67 лаборант підгот. ф-ту для інозем. громадян Африки, Азії та Лат. Америки, 1967–69 викл. підгот. ф-ту для інозем. громадян, з 1969 викл. каф. російської мови як іноземної; 1979–85 викл. загальноун-тської каф. для іноземних студентів та аспірантів-стажистів, 1985–90 – доцент. каф. російської мови для іноземних студентів ф-ту міжн. відносин і міжн. права з виконанням обов’язків співроб. Респ. наук.-метод. ради з питань викладання рос. мови як інозем. при МВССО; 1990–97 – доцент. каф. російської мови та методики її викладання іноземцям філологічного ф-ту, яку очолювала 1995–96; 1997–2003 – доцент. каф. методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики.

Читати далі >Прожогіна Ірина Маратівна

 • Останні зміни:
29.03.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 1992 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті у 2002–08 – наук. співроб. наук.-досл. ч. ІФ, з 2004 – викл. каф. української і російської мов як іноземних.

Читати далі >Самусенко Оксана Миколаївна

 • Останні зміни:
18.12.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1994 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 2000–03 – викл. рос. та укр. мов як інозем. на підгот. ф-ті, 2003 – викл., з 2007 – доцент. каф. української і російської мов як іноземних.

Читати далі >Сичова Марфа Василівна

 • Останні зміни:
20.01.1921

Місце народження: с.Бок-Майдан Сасонівський р-н Рязанської обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1947 – закінчила Львів. пед. ін-т. В Київ. ун-ті: 1960 – в.о. доцент. підгот. ф-ту, 1961 – викл., 1965 – старш. викл., 1972 – доцент. каф. російської мови підгот. ф-ту, 1972 – доцент. каф. російської мови для іноземців ф-ту міжн. відносин, 1981–86 – старш. викл. каф. російської мови та методики її викладання як іноземної філологічного ф-ту.

Читати далі >Скиба Наталія Григорівна

 • Останні зміни:
12.03.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 2001 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література». З 2005 викл. на каф. української і російської мов як іноземних.

Читати далі >Чолан Вікторія Янівна

 • Останні зміни:
31.10.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю філолог, викладач української мови та літератури. Працює асист. каф. української та російської мов як іноземних.

Читати далі >Швець Алла Василівна

 • Останні зміни:
04.07.1929- 27.06.1996

Місце народження: с. Ново-Економічне Червоноарм. р-ну Сталін. обл., тепер Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1952 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1956 – старш. викл.; з 1961 – в.о. доцент.; з 1964 – доцент. каф. рос. мови; з 1965 – зав. каф. російської мови для іноземних студентів; з 1966 – доцент. каф. рос. мови; 1971–85 – зав. каф. рос. мови ф-ту міжн. відносин.

Читати далі >Швець Ганна Дмитрівна

 • Останні зміни:
30.12.1969

Місце народження: інформації не надано.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Державний педагогічний університет імені М. Драгоманова (1992). У Київ. ун-ті: з 06.2011 доцент. кафедри української та російської мов як іноземних.

Читати далі >Шевченко Мирослава Вікторівна

 • Останні зміни:
14.11.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1997 – закінчила КНУ імені Тараса Шевченка. В Київ. ун-ті: 2000–02 – викл. української мови як іноземної на підготовчому факульеті; з 2000 – викл. каф. української і російської мов як іноземних.

Читати далі >Яковенко Наталія Петрівна

 • Останні зміни:
12.04.1926

Місце народження: м. Ветлуга Горьків. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1951 – закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1955 – викл.; 1956 – старш. викл.; 1962 – в.о. доцент.; 1967 – доцент. каф. російської мови; 1981–90 – доцент. каф. російської мови та методики її викладання як іноземної.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи