ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Клімкіна Ольга Ігорівна

31.12.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1994 р. закінчила філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «російська мова та література». З 2001 – асистент, а з 2007 р. – доцент кафедри української та російської мов як іноземних Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидат дис. «Семантико-прагматичні аспекти сприйняття тексту (на матеріалі текстів малого обсягу)» (1998). Коло наукових інтересів охоплює актуальні проблеми психолінгвістики, лінгвокраїнознавства, питання методики викладання української та російської мов як іноземних. Автор біля 30 наукових праць. Основні праці: Лингвострановедение. Русский язык: учебное пособие для студентов-иностранцев (2006); Развитие научной речи: Учебное пособие для иностранных студентов (у співавт.) (К.: ИПЦ «Киевский университет», 2008); Лінгвокраїнознавство: Україна: навчальний посібник (у співавт.) (К.: ВПЦ «Київський університет», 2009).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи