ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кушнір Наталія Олександрівна

12.05.1973

Місце народження: с. Туманний, Мурманська обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

1996 – закінчила філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка за спец. «російська мова та література». Кандидат дис. «Вербалізація чуттєвих інтенцій у російському діалогічному мовленні (на матеріалі комунікативної ситуації «освідчення в коханні»)» (2005). З 2004 викладає на кафедрі української та російської мов як іноземних. Коло наук. інтересів: лінгвістична прагматика, теорія комунікації, етнолінгвістика, викладання російської мови як іноземної. Автор біля 15 наукових публікацій. Основні праці: Невербальные компоненты и их роль в речевых актах (коммуникативная ситуация «объяснение в любви»). К., 2003; Поняття комунікативної ситуації та моделювання мовленнєвої поведінки. К., 2010; Програма з основної іноземної мови (російської) для студентів-іноземців 1 курсу спеціальності «Переклад (з російської мови)». Ч.1, Ч.2. К., 2011.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи