ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Малинська Наталія Анатоліївна

19.04.1951

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила 1973 відділення укр. та чес. мов і л-р філологічного ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1977–81 викл. каф. російської мови як іноземної ф-ту міжн. відносин і міжн. права, з 1992 – доцент., професор. каф. фольклористики. Кандидат дис. «Значення творчості Олеся Гончара в розвитку чехословацько-українських літературних взаємозв’язків» (1977). Докт. дис. «Героїчне у фольклорі та літературі» (2002). Фольклорист, літературознавець, праці якого публікувались у Чехословаччині, Угорщині, Польщі, Бразилії, США. Знаний епосознавець, дослідниця проблеми героїчного в фольклорі та л-рі, походження, ідейної специфіки і поетики укр. нар. дум, взаємозв’язків фольклору і л-ри. Займалася компаративними літературознавчими дослідженнями, зокрема проблемою укр.-чес. та укр.-словац. літ. взаємозв’язків і взаємовпливів на матеріалі творчості Т.Шевченка, Лесі Українки, О.Гончара. Чл. Вч. ради ІФ, чл. спец. вч. рад по захисту докт. дис. Д 26.001.15 та Д 26.001.19 Київ. ун-ту зі спец. 10.01.03, чл. ред. колегії журн. «Народна творчість та етнографія», чл. Укр. комітету славістів. Під кер. Малинської захищено 3 кандидат дис. Автор понад 100 наук. публікацій. Осн. праці: Думна героїка. Канон. Література. Онтологія спадкоємності. К., 2001; Історія української фольклористики. Пам’ятник українському козацтву: (Українські записи Порфирія Мартиновича) (упор. текстів, автор післямови). К., 2001; Фольклор і література: збірник статей. К., 2005; Українсько-чехословацькі літературні взаємозв’язки. К., 1981; Катерина Грушевська – редактор часопису «Первісне громадянство»: (талант без талану). К., 2008.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи