ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Присяжнюк Наталія Костянтинівна

18.04.1944

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.

1967 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ ун-ту. В Київ. ун-ті: 1965–67 лаборант підгот. ф-ту для інозем. громадян Африки, Азії та Лат. Америки, 1967–69 викл. підгот. ф-ту для інозем. громадян, з 1969 викл. каф. російської мови як іноземної; 1979–85 викл. загальноун-тської каф. для іноземних студентів та аспірантів-стажистів, 1985–90 – доцент. каф. російської мови для іноземних студентів ф-ту міжн. відносин і міжн. права з виконанням обов’язків співроб. Респ. наук.-метод. ради з питань викладання рос. мови як інозем. при МВССО; 1990–97 – доцент. каф. російської мови та методики її викладання іноземцям філологічного ф-ту, яку очолювала 1995–96; 1997–2003 – доцент. каф. методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики. Кандидат дис. з теорії підруч. інозем. мов (1984) в Ленінград. ун-ті. Оси. напрямом наук.-пед. діяльності є актуальні питання теорії і практики навчання інозем. мов, розробка і впровадження програм і навч. матеріалів з урахуванням особливостей мовної підготовки різних категорій інозем. слухачів, наук.-пед. обґрунтування навчання укр. мови в інозем. аудиторії, розробка курсів і спецкурсів з методики навчання інозем. мов на матеріалі англ., рос. і укр. мов, розробка спец. «Українська мова як іноземна» для студентів-філологів. Брала участь в роботі Міжн. асоціації викл. рос. мови і л-ри (МАПРЯЛ), представляла Україну на міжн. конгресах цієї асоціації в Болгарії, Німеччині, Росії й Україні. Як представник Київ. ун-ту успішно працювала у Гаванському ун-ті (Куба, 1975–76), у Німеччині (ФРН, 1987), в Гранадському ун-ті (Іспанія, 1996–97), де запровадила курс укр. мови і брала участь в упорядкуванні електрон. багатомовного фразеологічного словника «Аутофраз», що вийшов у Гранаді і Ганновері (2000). Як чл. пед. секції «Тов-во культ. зв’язків з українцями за кордоном» брала активну участь у проведенні на базі Київ ун-ту літніх курсів укр. мови для слухачів з Канади і США (1975–85), за що відзначена Грамотою тов-ва. Працювала на літніх курсах рос. мови для слухачів з Угорщини, ФРН, Іспанії. Була ініціатором провадження факультативного курсу з укр. мови для студентів ф-ту міжн. відносин і міжн. права, які стали першими представниками країн Європи, Азії й Африки, що почали вивчати укр. мову в Київ. ун-ті (1989). З 2001 бере активну участь у роботі Міжн. школи україністики НАН України, сприяючи розвитку методики навчання укр. мови для інозем. громадян. 1986–87 вела радіокурс з укр. мови для англомовних слухачів на міжн. каналі Радіо-Київ. Автор 40 публікацій, що побачили світ в Україні, Росії, Польщі, Канаді, Іспанії. Осн. праці: Вивчайте українську мову: Навч. посіб. К., 1975 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи