ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Швець Ганна Дмитрівна

30.12.1969

Місце народження: інформації не надано.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила Державний педагогічний університет імені М. Драгоманова (1992). 1999–2006 в асп. Ін-ту філології КНУ ім. Т. Шевченка Кандидат дис. «Есеїстика Василя Барки: жанрова специфіка та проблематика». Викладач української мови та літератури – УМЛ Національного медичного університету ім. О. Богомольця (2004–2010), викладач української мови підготовчого ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка (2006–2007), асист. каф. української та російської мов як іноземних Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка (2007–2011). У Київ. ун-ті: з 06.2011 доцент. кафедри української та російської мов як іноземних. Наук. інтереси: вивчення художнього тексту в іноземній аудиторії, розвиток навичок діалогічного мовлення, викладання мови й літератури в середній школі. Осн. публікації: Знайомтеся: Київ: Навч. посібник з української мови для студентів-іноземців. К.: Видавець Федоров О. М., 2011. 240 с.; Як писати твір-роздум: Навч.-метод. посіб. К.: Фенікс, 2011. 112 с.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи