ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Скиба Наталія Григорівна

12.03.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

У 2001 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література». З 2005 викл. на каф. української і російської мов як іноземних. Кандидат дис. «Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть» (2005). Коло наук. інтересів: фразеологія сучасної української мови, активні процеси у фразеології та лексиці, стилістика та семантика української мови, комунікативні аспекти викладання української мови як іноземної. Читає курси: Практичний курс української мови для студентів-іноземців психологічного факультету, Писемне мовлення, Усне мовлення, Основи теорії мовної комунікації, Лінгвостилістичний аналіз художніх текстів, Мовна майстерність філолога-україніста, Практичний курс української мови, Практичний курс російської мови. Автор бл. 20 публікацій.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи