ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Відділ кадрів Відділ кадрів

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом університету, який безпосередньо підпорядкований ректорові. До складу відділу кадрів входить сектор НДЧ. Співробітники є фахівцями, що мають вищу освіту за відповідним рівнем підготовки (бакалавр, спеціаліст).

Основними  завданнями відділу кадрів є: добір та розстановка працівників за професійними, діловими та особистими якостями; впровадження сучасних форм роботи з персоналом та документообігом; забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників; проведення заходів щодо формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів та зміцнення трудової дисципліни.

Основні функції відділу кадрів: ведення обліку всіх категорій працівників, прогнозування потреби в працівниках на основі планів економічного і соціального розвитку університету; організація та забезпечення комплектування структурних підрозділів університету фахівцями необхідних професій (науково-педагогічними, педагогічними, науковими, а також адміністративно-управлінським, навчально-допоміжним та обслуговуючим персоналом); аналіз  професійного, освітнього і вікового  складу персоналу, інших соціально-демографічних даних з метою здійснення заходів подальшого поліпшення якісного складу працівників, зменшення їх плинності; участь у роботі кваліфікаційної та атестаційних комісій; проведення роз’яснювальної роботи, пов’язаної з застосуванням законодавства про працю та інших організаційно-нормативних документів; участь у формуванні структури університету та штатного розпису; оперативне спостереження за змінами чинного  законодавства  України та застосування їх на практиці.

На сьогоднішній день у відділі кадрів працює 17 працівників.

Останні керівники відділу кадрів:

Залеська Катерина Юріївна, 1907 р. н., м.Прилуки  Чернігівської області. Закінчила Харківський сільськогосподарський  комуністичний університет ім.Артема. Начальник  відділу кадрів університету 20.02.1957–01.08.1966 рр.

Савран Георгій Тихонович, 10.04.1918 р. н., с.Андріївка Старобешівського р-ну Донецької області. Підполковник запасу. Народився  в У 1949 р. закінчив Вищий військово-педагогічний інститут ім.Калініна в м.Ленінграді (зараз Санкт-Петербург). З 09.1963 по 08.1966 – методист, ст.методист  учбової частини КДУ. Відділ  кадрів очолював у 01.08.1966–29.10.1975 рр.

Долич Володимир Іванович, 20.10.1923 р. н., с.Карла Маркса Бердянського району Запорізької області. У 1966 р. закінчив Вороніжський  державний університет, Університет марксизму-ленінізму. Відділ  кадрів очолював у 18.09.1975–10.11.1979 рр.

Демидов  Віктор Митрофанович, 19.06.1921–08. 2012, с.Хітрове Інсарського р-ну Пензенської області (Росія). Закінчив у 1949 р. Чернігівський учительський інститут, Вищу партійну школу при ЦК КПРС (1954). З квітня 1960 р. працював секретарем  Чернігівського обкому Компартії України, з грудня 1973 р. по серпень 1979 р. – заступником Міністра соціального забезпечення УРСР. Відділ кадрів  очолював у 20.11.1979–15.03.1986 рр.

Салата Володимир Павлович, 22.11.1930–02.1997, с.Кожанка Фастівського р-ну Київської області. Підполковник запасу. Закінчив  Одеське артилерійське училище (1950 р.); Військовий інститут іноземних мов (1956); Північно-Осетинський педагогічний інститут (1957). З  квітня 1977 р. по квітень 1986 р. працював заступником начальника спецкафедри  Київського університету. Відділ кадрів 08.04.1986–25.10.1996 рр.

Грищенко Ольга Михайлівна, 27.09.1953 р. н., с.Сиволож Борзнянського району Чернігівської області. Закінчила Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка (1988).  За фахом – юрист. В Університеті працює з 1980 року, спочатку інспектором, старшим інспектором відділу кадрів, заступником начальника відділу,  а з  26.10.1986 р. по теперішній час –  начальником відділу кадрів.


Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи