ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Вірусології кафедра Вірусології кафедра

Вірусології кафедра була заснована на біол. ф-ті Київ. ун-ту в 1962, вперше в тодішньому СРСР. Організатор та перший зав. каф. вірусології – доктор мед.наук, професор Н.П.Корнюшенко(1962-78). В цей час наук. робота каф. присвячена вивченню взаємозв’язку нуклеїнової кислоти вірусів з нуклеїновою кислотою клітин хазяїна в процесі їх реплікації; дослідж. гетерогенності популяції вірусу грипу та її ролі в епідемічному процесі. У подальшому каф. зав. акад. УААН, АН ВШ України, доктор. біологічних наук., професор, лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2005) А.Л.Бойко, який з 1975 створив наук. школу світового значення в напрямку «Структура та функція вірусів при різних екологічних ситуаціях». В цей період проводилися роботи з вивчення властивостей ряду вірусів та віроїдів важливих с.-г. культур; дослідж. вірусів фітопатогенних бактерій, вірусів комах; було показано чутливість вірусів рослин та грипу до геліокосмічних факторів та вивчено зміни структури і функції вірусів під впливом іонізуючої радіації та постійного магнітного поля. З грудня 2003 зав. каф. став професор, доктор.біологічних наук, лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки. (2005) В.П.Поліщук. Наук. інтереси каф.: екологія та епідеміологія вірусів рослин та бактеріофагів; моніторинг фітовірусних інфекцій с.-г. культур, їх прогнозування; молекул.-біол. характеристики укр. ізолятів вірусів рослин та їх філогенет. аналіз; розробка діагностикумів для детекції вірусів рослин; створення технологій оздоровлення рослин від вірусних інфекцій.Тільки за останні 10 р. успішно захищено 20 кандидат та 3 докт. дис. Нині на каф. працюють 3 докт. – В.П.Поліщук, А.Л.Бойко, Л.Т.Міщенко, та 16 кандидат біологічних наук – О.М.Андрійчук, А.С.Бисов, І.Г.Будзанівська, Т.А.Компанець, О.А.Кондратюк, Г.В.Коротєєва, О.В.Молчанець, О.М.Постоєнко, Л.І.Семчук, А.А. Дуніч, Г.О.Снігур,, А.В.Харіна, О.В.Шевченко та Т.П.Шевченко, О.А.Іутинська та А.В. Господарик. Каф. підтримує наук. співроб-во з Одес., Волин., Ужгород. та Мелітопольським ун-тами; ін-тами НАН України – Ін-том мікробіології вірусології, Ін-том молекул. біології та генетики, Ін-том ботаніки, Ін-том клітинної біології, Нац. антарктичним центром; та ін-тами УААН – ветеринарної медицини, захисту рослин, садівництва, пшениці, картоплярства, рослинництва, Нікітським бот. садом та багатьма ін. Також каф. співпрацює із закорд. ун-тами – Оксфорд. (Велика Британія), Акронським (Огайо, США), Чонг-Сінг (Тайчунг, Тайвань), МДУ (Росія), Анкари (Туреччина), Едінбур. (Шотландія), імені Менделя (Брно, Чехія); та Ін-тами – діагностики патогенів (Квідлінбург, Німеччина), рослинництва (Прага, Чехія), ботаніки (Вільнюс, Литва), біології (Хо Ши Мін, В’єнам), захисту рослин (Костінброд, Болгарія), ДНЦ РАН (Владивосток, Росія), Міжн. центр дослідж. рослин (Вагенінген, Нідерланди) та ін.Співроб. каф. з 2000 року підготовлено 12 навч. та наук. посіб. Серед них: Бойко А.Л., Поліщук В.П., Токарчук Л.В. та ін. Практикум із загальної вірусології: Навч. посібник. К., 2000.; Харіна А.В., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Хіміотерапія вірусних інфекцій. К., 2003; Поліщук В.П., Будзанівська І.Г., Шевченко Т.П. Посібник з практичних занять до курсу «Загальна вірусологія». К., 2005; Поліщук В.П., Молчанець О.В., Коротєєва Г.В. ВІЛ/СНІД та формування здорового способу життя. К., 2006; Компанець Т.А. Курс лекцій «Віруси як векторні системи».К., 2007, Андрійчук О.М., Коротєєва А.В., Молчанець О.В., Харіна А.В. Навчальний посібник «Вірусні інфекції людини та тварин: епідеміологія, патогенез, особливості противірусного імунітету, терапія та профілактика». К., 2013. В.П.Поліщук

Байшева Валентина Григорівна

 • Останні зміни:
14.10.1927- 13.09.2003

Місце народження: с. Єфімовка, Оренбурської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила лікувальний ф-т. Київ. мед. ін-ту (1952). В Київ. ун-ті працювала з 1952: старш. лаб-т (1959-63); асист.каф. вірусології (1962). З 1965 до виходу на пенсію (1990) – доцент каф. вірусології. Кандидат дис. «Изучение антимикробных свойств синтетических веществ конинела и трихлоразола» (1964). Наук. інтереси: біохім. дослідження клітин під впливом грипозних та парагрипозних інфекцій та дослідження вірусів рослин. Читала нормат. курс «Вірусологія», спецкурси «Біохімія вірусів», «Віруси людини та тварин», «Цитопатологія вірусних інфекцій», «Віруси рослин». Нагороджена Грамотами Київ. ун-ту та Почесною грамотою МОН України. Автор понад 90 наук. робіт.

Читати далі >Бойко Анатолій Леонідович

 • Останні зміни:
11.03.1938

Місце народження: м.Корнин, Попільнського району, Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1963 закінчив Житомир. с.-г. ін-т., у 1966 – асп-ру Ін-ту мікробіології і вірусології за спец. «Вірусологія». 1978 – 2004 зав. каф. вірусології біол. ф-ту Київ. ун-ту; з 2003 – професор каф. вірусології ун-ту. Кандидат дис. «Вирусный хлороз хмеля на Украине» (1967), докт. дис. «Биологические свойства вирусов и вирусные болезни хмеля и розы эфиромасличной» (1982). Осн. наук. інтереси: дослідження структури та функції вірусів при різних екол. ситуаціях, чутливості вірусів до геліокосмічних факторів та радіації за цими напрямками створив наук. школу світового значення «Структура та функції вірусів при різних екологічних ситуаціях». Читав лекції для студентів біол., фізич. та ф-ту кібернетики. Ним підготовлено 32 кандидат та докторів наук. Автор більше 450 наук. праць, в т.ч. ряду патентів, авт. свідоцтв, монорафій, посібників, рекомендацій вир-ву.

Читати далі >Будзанівська Ірина Геннадіївна

 • Останні зміни:
28.01.1968

Місце народження: м. Фастів.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 закінчила каф. вірусології біол. ф-ту Київ. ун-ту,. З 2001 – доцент каф. вірусології Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Дослідження циркуляції фітовірусів в ґрунтах різних регіонів України» (1998). Док. дис. «Філогенетичний аналіз та штамове різноманіття РНК-вмісних вірусів рослин в Україні» (2012). Читає лекції з курсів: «Вірусологія», «Діагностика вірусних інфекцій», «Принципи таксономії та номенклатури вірусів», «Еволюція вірусів». Осн. напрями наук. діяльності: вивчення розповсюдження вірусів рослин в різних екол. регіонах України, дослідження антивірусної активності комплексних сполук у діагностиці вірусних інфекцій рослин, філогенет. аналіз. Лауреат відзнаки Ярослава Мудрого АНВШ України.

Читати далі >Бучацький Леонід Петрович

 • Останні зміни:
26.11.1943

Місце народження: с. Свірнево Голованівського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1968), асп-ру каф. вірусології біол. ф-ту (1971). В ун-ті працює з 1971: 1971-72 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. (1972-90), пров. наук. співроб. (1990-92), зав. лаб. (1992-93), з 1993 – пров.наук. співроб. 1972 – кандидат дис. «Влияние вируса гриппа типа А на некоторые энергетические и ферментативные процессы в клетке», 1989 – докт. дис. «ДНК-содержащие вирусы кровососущих комаров». Осн. напрями наук. діяльності: біотехнологія, вірусологія та генетика. На основ. дослідження за його участю відкрито новий рід вірусів, створено препарат «Віроден», описані нові ірідовіруси безхребетних та риб, розроблені основи квантової генетики. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1988); відзнака Агенства охорони навколишнього середовища (США); нагорода Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (2009). Автор понад 300 наук. праць, в т. ч. 7 монографій.

Читати далі >Дулевич Жаннета Анатоліївна

 • Останні зміни:
20.06.1945- 02.03.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Київ. ун-т (1969). З 1963 працювала в ун-ті: старш. препаратор, лаборант (1969), інженер (1970), викл., асист.(1978); з 1989 – доцент каф. вірусології. Кандидат дис. «Взаимоотношения альфавирусов с клетками растительного происхождения» (1988). Наук. дослідження: вивчення білкового складу вірусів грипу, дослідження рослин як можливого резервуару для вірусів людини та тварин в міжепідемічний період, взаємодії вірусів з клітинами організмів філогенетично віддалених видів.

Читати далі >Князєва Нінель Аркадіївна

 • Останні зміни:
01.05.1945

Місце народження: м. Керки, Туркменістан.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: стариший наукокий співробітник.
У 1968 закінчила каф. вірусології і мікробіології Одес. держ. ун-ту ім. І.І. Мєчнікова. У 1971 – асп-ру Ін-ту мол. біології та генетики АН УРСР. Працювала в ун-ті на каф. вірусології з 1984 по 2000 старш. наук. співроб. НДЛ імунол. та вірусологічних проблем біотехнології. Кандидат дис. «Сравнительное изучение возможности активации латентного вируса ядерного полиэдроза у гусениц тутового шелкопряда, выращенных на искусственной питательной среде и на естественном корме» (1973). 1985-2000 – вчен. секретар Координаційної ради ун-ту з наук.-дослід. програми «Агропродкомплекс». Наук. дослідження пов’язані з вивченням фітовірусних інфекцій, що уражують соняшник в різних екол. регіонах України, насіннєвих вірусних інфекцій, експрес-методів їх діагностики та розробки нових технологій оздоровлення насіння.

Читати далі >Компанець Тарас Анатолійович

 • Останні зміни:
04.03.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент .
1997 закінчив біол. ф-т. Київ. ун-ту. 1997 вступив до асп-ри. З 1998 – асист., з 2004 – доцент каф. вірусології. Кандидат дис. «Вірусні хвороби гербери (Gerbera jamesonii Bolus ex Hook) та біотехнол. прийоми отримання її безвірусного посадкового матеріалу» (2002).Викл. дисципліни: «Основи біотехнології та генної інженерії», «Основи біофізики вірусів», «Віруси, як векторні системи», «Механізми стійкості рослин до вірусних інфекцій», «Біотехнологічне конструювання вірусостійких рослин». Осн.напрями наук. діяльності – вірусні хвороби рослини, діагностика вірусних інфекцій та біотехнологія рослин.

Читати далі >Кондратюк Олена Архипівна

 • Останні зміни:
04.01.1949

Місце народження: м. Старокостянтинів, Хмельницька область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1972 закінчила біол. ф-т,1981 – асп-ру Київ. ун-ту. У 1973-75 – ст. лаборант каф. цитології, гістології та розвитку тварин; 1975-78 – інженер Ін-ту фізіології; 1981-84 – мол. наук. співроб.; 1984-95- старш. наук. співроб. НДЛ імунол. та вірусологічних проблем біотехнології ; з 1995 – доцент каф. вірусології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Нейроэндокринный статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток» (1982). Наук. дослідження пов’язані з вивченням вірусних захворювань с.-г. культур та розробкою заходів профілактики та боротьби з вірусними інфекціями. Читає лекції зі спецкурсів – «Фітовірусологія», «Віруси культурних рослин», «Цитопатологія вірусних інфекцій», «Мембранологічні аспекти вірусології». Впродовж багатьох років є секретарем Вчен. ради біол. ф-ту. Автор 105 наук. праць, в т.ч. 3 навч. посіб. та 10 навч.-метод. праць, 2 авт. свідоцтва на винаходи.

Читати далі >Кондратюк Тетяна Олексіївна

 • Останні зміни:
29.06.1959

Місце народження: м. Алітус, Литва.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчила з відзнакою біол. ф-т Київ. ун-ту (1982). У Київ. ун-ті: з 2004 наук. співроб., з 2007 зав. НДЛ Ботаніки, з 2012 ст. н. співроб. Діагностичної лабораторії, 2002 – кандидат дис. «Мікроорганізми як чинники пошкоджень творів станкового живопису музейного фонду України». Вела практичні заняття з лаб. практикуму «Експерим. мікологія» (2005-2008). Наук. інтереси: адаптаційні стратегії мікроміцетів в умовах стресу проблеми пошкодження різноманітних виробів та матеріалів мікроскопічними грибами (предметів музейного зберігання, бібліотечних фондів, стін приміщень, техн. виробів тощо); пошук засобів захисту від біопошкоджень; вплив мікроскопічних грибів-деструкторів на здоров’я людини.

Читати далі >Корнюшенко Ніна Петрівна

 • Останні зміни:
24.12.1905- 07.02.1991

Місце народження: с. Капустніки, Смоленська область .
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1929 закінчила лік. ф-т Київ. мед. ін-ту. З 1960 читала курс лекцій по вірусології на каф. мікробіології та антибіотиків біол. ф-ту Київ. ун-ту; з 1962 по 1976 – професор, зав. першої в СРСР каф. вірусології в Київ. ун-ті. Кандидат дис. «Типы и вирулентность ВК в этиопатогенезе различных форм туберкулёза кожи» (1944). Докт. дис. «Эпидемиологическая и вирусологическая характеристика гриппа в Киеве за 1949-1957 гг.» (1958). Сфера наук. інтересів: вірусологія, бактеріологія та епідеміологія; дослідженнягетерогенність популяції вірусу грипу та її роль в епідемічному процесі (доведена інтраплацентарна передача вірусу грипу та можливість його зберігання в прир. умовах); вивчен.чутливість вірусів рослин та грипу до геліокосмічних факторів; хіміотерапії інфекц. хвороб – черевного тифу, дизентерії, бруцельозу, туберкульозу, грипу.

Читати далі >Коротєєва Ганна Володимирівна

 • Останні зміни:
02.06.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила біол. ф-т (2000); асп-ру Київ. ун-ту (2003); 2003 – спеціаліст; 2004 – асист.каф. вірусології Київ. ун-ту.Кандидат дис. «Віруси та вірусні хвороби представників родини Orchidaceae juss.- біол. характеристики та розповсюдження на території України» (2003). Осн. напрями наук. досліджень: патогенез та епідеміологія вірусних інфекцій, екологія вірусів, молекул. біологія вірусів, вірусні інфекції декоративно-квіткових культур.Чл. FEMS (Federation of European Microbiological Societies); чл. Укр. тов. мікробіологів. Автор понад 25 наук. праць, з них 1 навч. посіб. та 15 статей.

Читати далі >Литвинов Григорій Сергійович

 • Останні зміни:
11.07.1943

Місце народження: м. Владивосток.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1967 закінчив радіофіз. ф-т Київ. ун-ту. Працював на каф. вірусології біол. ф-ту доцент з 1978 по 1988, викл. спецкурси: «Біофізика вірусів», «Молекул. біологія вірусів», «Генетика вірусів», «Фізичні методи дослідження вірусів», «Основи наук. досліджень», «Основи бактеріофагії».У 1971 – кандидат дис. «Влияние экситонных состояний на спектр комбинационного рассеивания света», а в 1993 – докт. дис. «Динаміка енергетичних станів ієрархічних структур живого при ускладненні будови і під дією екол. факторів».

Читати далі >Молчанець Оксана Віталіївна

 • Останні зміни:
23.12.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1982 закінчила біол. ф-т, у 1990 – асп-ру біол. ф-ту. Київ. ун-ту. З 1975 працювала на посадах препаратора, лаборанта (1980), старш. лаборанта (1982), асист.(1991), доцент (1995). каф. вірусології. У 1991 кандидат дис. «Биологические свойства некоторых представителей потивирусов в Украине». Наук. інтереси: вивчення впливу фіз. факторів на біол. та серологічні властивості вірусів грипу, тютюнової мозаїки, визначенню штамового різноманіття фітовірусів.З 1991 Осн. вид діяльності – пед. робота.

Читати далі >Поліщук Валерій Петрович

 • Останні зміни:
05.02.1958

Місце народження: м. Ірпінь Київської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1974 закінчив біол. ф-т, у 1988 – асп-ру Київ. ун-ту. З 1988 – асист., 1992 – доцент, З 2001 – професор, з 2003 – зав. каф. вірусології. У 1991 – кандидат дис. «Структура и функции бактериофагов под влиянием постоянного магнитного поля». У 2000 – докт. дис. «Прогнозування та закономірності розповсюдження вірусів рослин в біоценозах України». Наук. дослідження присвячені вивченню поширеності фітовірусів у навколишньому середовищі, зокрема в культурних та дикорослих рослинах різних екологічних регіонів України. Вперше була приділена особлива увага вивченню вірусів, які передаються через ґрунт і зберігають свої інфекційні властивості. Виявлені закономірності залежності кількості вірусів від характеристик ґрунтів, заг. фітосанітарного стану агроценозів. Вперше розроблено та впроваджено комп’ютерну базу даних для аналізу агроценозів на вірусоносійство, що є необхідним для фітосанітарної оцінки агроценозів.

Читати далі >Сидоренко Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
03.06.1925- 27.05.2007

Місце народження: с. Дубровка, Брусилівського району, Київська область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1953). З 1961– асист. каф. мікробіології та антибіотиків, з 1962 – асист., з 1967 – доцент, 1976-79 – зав. каф вірусології. У 1964 – кандидат дис. «Чувствительность животных к гриппозной инфекции». Наук. діяльність присвячена дослідженню вірусу грипу – закономірностей його циркуляції в епідемічні та міжепідемічні періоди, розповсюдженню вірусу грипу серед домашніх тварин і птахів, а також в дикій природі; вивченню особливостей вірусу грипу в умовах in vivo та in vitro; визначенню гетерогенності популяції вірусу грипу та вивченню імунологічних, генет. та біол. особливостей цих популяцій, циркуляції грипозної інфекції серед птахів.

Читати далі >Тайкова Наталія Василівна

 • Останні зміни:
29.04.1940

Місце народження: м. Архангельск.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1964 закінчила Київ. ун-т, каф. вірусології. Працювала старш. лаборант (1963), старш. наук. співроб НДЛ імунол. та вірусологічних проблем біотехнології (1974), доцент (1986-2001). В 1972 – кандидат дис. «Изучение некоторых биологических свойств вируса гриппа типа А, связанных со структурой суперкапсида вириона». Сфера наук. інтересів: займалась дослідженням структурних та функціон. особливостей різних штамів вірусу грипа людини та фітопатогенних вірусів. Читала спецкурси «Лабораторні методи дослідження вірусів», «Основи імунології та противірусний імунітет». Протягом 10 років була секретарем каф. з наук. роботи, профоргом каф., чл. профбюро ф-ту, відповідальною за наук. роботу студ. на біол. ф-ті.

Читати далі >Токарчук Людмила Василівна

 • Останні зміни:
10.01.1943

Місце народження: с. Кердани Таращанського району, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1969 закінчила Київ. ун-т, каф. вірусології. З 1979 – асист., старш. викл. (1983), доцент каф. вірусології біол. ф-ту (1984). У 1972 в Ін-ті мікробіології та вірусології НАН УКРАЇНИ – кандидат дис. «Изучение индукции ферментами ядерного полиэдроза у тутового шелкопряда и динамики их активности в этом процессе».Сфера наук. діяльності: вивчення бактеріальних вірусів, зокрема фагів фітопатогенних бактерій та застосування їх як фактора, що може впливати на поширення та знищення патогенної мікрофлори на такій техн. культурі, як цукровий буряк. Нею започатковано дослідження бактеріофагів на каф. вірусології, розроблено і впроваджено в навч. процес спец. практикум з бактеріофагії.

Читати далі >Топчій Марія Кузмівна

 • Останні зміни:
07.07.1928

Місце народження: с. Белоє, Червоногвард. району, Краснодарського краю.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1951 закінчила Харків. мед. стоматологічний ін-т. З 1962 – cт. викл. каф. вірусології Київ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка; 1965 – 1976 – доцент каф. вірусології.У 1959 – кандидат дис. «Культивирование вирусов в опухолях. Получение вакцинного варианта вируса болезни Ньюкастла». Читала спецкурси для студентів вірусологів та мікробіологів: «Методи лаб. досліджень вірусів», «Бактеріофаг і актинофаг», «Онковіруси», «Віруси людини і тварин», «Основи лаб.-імунол. досліджень вірусів», курс заг. вірусології.

Читати далі >Харіна Алла Володимирівна

 • Останні зміни:
03.09.1978

Місце народження: м. Коростень, Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.
У 2001 закінчила біол. ф-т, 2004 – асп-ру каф. Київ. ун-т. Працює на каф. вірусології мол. наук. співроб. з 2004, з 2008 – асист. У 2004 кандидат дис. «Дослідження антивірусної активності гетерополіядерних координаційних сполук перехідних металів на різних рівнях взаємодії вірус-рослина». Осн. напрями наук. досліджень: фітовірусологія, віруси бактерій, хіміотерапія вірусних інфекцій. Встановила антивірусну активність геторополіядерних сполук перехідних металів в різних модельних системах. Викл. курси: «Бактеріофагія», «Екологія вірусів», «Хіміотерапія вірусних інфекцій». Чл. тов-ва мікробіологів України. Автор 27 наук. публікацій.

Читати далі >Шевченко Тетяна Петрівна

 • Останні зміни:
04.08.1973

Місце народження: с. Іркліїв, Чорнобаївського району, Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.
У 1996 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. Працює в ун-ті на каф. вірусології наук. співроб. з 2002; з 2004 – асист. каф. вірусології ун-ту.У 2001 кандидат дис. «Біологічні та молекулярні особливості ізолятів вірусу тютюнової мозаїки (Tobamovirus) виділених з різних регіонів України».Для студентів біол. ф-ту читає спецкурси «Віруси мікроорганізмів», «Фітопатологія», проводить лабораторний практикум зі спецкурсу «Молекул. біологія вірусів».

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи