ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бойко Анатолій Леонідович

11.03.1938

Місце народження: м.Корнин, Попільнського району, Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

У 1963 закінчив Житомир. с.-г. ін-т., у 1966 – асп-ру Ін-ту мікробіології і вірусології за спец. «Вірусологія». 1978 – 2004 зав. каф. вірусології біол. ф-ту Київ. ун-ту; з 2003 – професор каф. вірусології ун-ту. Кандидат дис. «Вирусный хлороз хмеля на Украине» (1967), докт. дис. «Биологические свойства вирусов и вирусные болезни хмеля и розы эфиромасличной» (1982).

Осн. наук. інтереси: дослідження структури та функції вірусів при різних екол. ситуаціях, чутливості вірусів до геліокосмічних факторів та радіації за цими напрямками створив наук. школу світового значення «Структура та функції вірусів при різних екологічних ситуаціях». Читав лекції для студентів біол., фізич. та ф-ту кібернетики.

Ним підготовлено 32 кандидат та докторів наук.

Автор більше 450 наук. праць, в т.ч. ряду патентів, авт. свідоцтв, монорафій, посібників, рекомендацій вир-ву. Був обраний чл. Вчен. ради ун-ту біол. ф-ту, експертом ВАК України, урядових комісій та комітетів НАН України, УААН, експертом міжн. наук. комісії (Брюссель), гол. та чл. спец. Вчен. рад по захисту дис. зі спец. «Вірусологія», «Фізіологія рослин», «Екологія»; чл. ред. ряду наук. журн., кер. наук.-дослід. програми ун-ту «Агропродкомплекс». Наук. консультант в США, В’єтнамі, Польщі, Голландії, Угорщини, Словаччини з питань вірусології, екології та біотехнології. Лауреат премії ім. Д.К. Заболотного (1997), Засл. діяч науки та техніки України (2004), Лауреат Держ. премії України (2005), Засл. професор Київ. нац. ун-ту (2006), Лауреат Регіонального конкурсу міжнародної Академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна» (2012).

 Осн. праці: Вирусы и вирусные заболевания хмеля и розы эфиромасличной. К., 1976; Экология вирусов растений. К., 1990; Основи екології та біофізики вірусів. К., 2003; Практикум із загальної вірусології. К., 2000 (у співавт.), Вірусологія в електроннографіях: альбом. К.: ДІА, 2012 р. (у співавт.). Л-ра: Бородюк Н. І мить доби, і крок історії. Газеті «Урядовий кур’єр» – 10 років. 2000; Наука в Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка на зламі тисячоліть. К., 2002; Ковалевська Л. Чернобыль ДСП. К., 1995; Хто є хто в Україні. К.,1997; Мельничук Д.О., Мельничук М.Д., Григорюк І.П. А.Л. Бойко – відомий укр. вчен. вірусолог, еколог, біотехнолог // Біотехнологія. Т.1. №2. 2008; Серце віддаю людям і науці (до 70-ччя акад. УААН А.Л. Бойка) // Мікробіол. журн. Т.70. №1. 2008.

Автор: С.М.Петренко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи