ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бучацький Леонід Петрович

26.11.1943

Місце народження: с. Свірнево Голованівського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1968), асп-ру каф. вірусології біол. ф-ту (1971). В ун-ті працює з 1971: 1971-72 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. (1972-90), пров. наук. співроб. (1990-92), зав. лаб. (1992-93), з 1993 – пров.наук. співроб. 1972 – кандидат дис. «Влияние вируса гриппа типа А на некоторые энергетические и ферментативные процессы в клетке», 1989 – докт. дис. «ДНК-содержащие вирусы кровососущих комаров».

Осн. напрями наук. діяльності: біотехнологія, вірусологія та генетика. На основ. дослідження за його участю відкрито новий рід вірусів, створено препарат «Віроден», описані нові ірідовіруси безхребетних та риб, розроблені основи квантової генетики. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1988); відзнака Агенства охорони навколишнього середовища (США); нагорода Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (2009).

Автор понад 300 наук. праць, в т. ч. 7 монографій. Осн. праці: монографії: Иридовирусы. К., 1981; Вирусы морских и пресноводных животных. К., 1994; Квантовая генетика. К., 2003 (у співавт.); Криоконсервация половых клеток и эмбрионов животных. К., 2005 (у співавт.); Quantum genetics. 2007. Science Publishers. USA. Опухоли рыб водоёмов Украины. К., 2009 (в соавт.); Using fullerenes for photodynamic inactivation of mosquito iridescent virus // Journal of Enzyme Inhibition and Medical Chemistry. 2012. – No 27(4). Л-ра: Енциклопедія сучасної України. 2004. Т. 3; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Шляхами успіху. К., 2008. Т. 3.

Автор: Л.П. Бучацький

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи