ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Корнюшенко Ніна Петрівна

24.12.1905- 07.02.1991

Місце народження: с. Капустніки, Смоленська область .
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор.

У 1929 закінчила лік. ф-т Київ. мед. ін-ту. З 1960 читала курс лекцій по вірусології на каф. мікробіології та антибіотиків біол. ф-ту Київ. ун-ту; з 1962 по 1976 – професор, зав. першої в СРСР каф. вірусології в Київ. ун-ті. Кандидат дис. «Типы и вирулентность ВК в этиопатогенезе различных форм туберкулёза кожи» (1944). Докт. дис. «Эпидемиологическая и вирусологическая характеристика гриппа в Киеве за 1949-1957 гг.» (1958). Сфера наук. інтересів: вірусологія, бактеріологія та епідеміологія; дослідженнягетерогенність популяції вірусу грипу та її роль в епідемічному процесі (доведена інтраплацентарна передача вірусу грипу та можливість його зберігання в прир. умовах); вивчен.чутливість вірусів рослин та грипу до геліокосмічних факторів; хіміотерапії інфекц. хвороб – черевного тифу, дизентерії, бруцельозу, туберкульозу, грипу. Чл. ред. ради «Мікробіол. журн.», чл. наук. координац. ради з проблеми «Молекул. біологія» АН УРСР, чл. Проблемної комісії «Віруси і вірусні інфекції» при Вченій раді МОЗ УРСР, чл. президії правління Респ. тов-ва мікробіологів, чл. Респ. комісії по вірусології в секції біології МВССО СРСР, чл. Вченої ради із захисту дис. в Ін-ті мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного АН України, гол. вірусологічної секції НТР МВССО СРСР.

Автор 120 друк. праць, 1 підруч. (в співавт.).

Осн. праці: Руководство к практическим занятиям по вирусологии. К., 1975 (посіб. у співавт.); Вирусологическое и патоморфологическое изучение адаптации вируса гриппа на чувствительных и резистентных животных / В кн. «Грипп и респираторные вирусные инфекции». К., 1965 (у співавт.); Исследование структурно-функциональных особенностей белков вируса гриппа / В кн. «Вопросы общей вирусологии». М., 1971; Імунологічна гетерогенність часток в популяції штаму вірусу грипу А2-67 // Мікробіол. журн., 1971.

Автор: С.М. Петренко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи