ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Поліщук Валерій Петрович

05.02.1958

Місце народження: м. Ірпінь Київської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

У 1974 закінчив біол. ф-т, у 1988 – асп-ру Київ. ун-ту. З 1988 – асист., 1992 – доцент, З 2001 – професор, з 2003 – зав. каф. вірусології. У 1991 – кандидат дис. «Структура и функции бактериофагов под влиянием постоянного магнитного поля». У 2000 – докт. дис. «Прогнозування та закономірності розповсюдження вірусів рослин в біоценозах України». Наук. дослідження присвячені вивченню поширеності фітовірусів у навколишньому середовищі, зокрема в культурних та дикорослих рослинах різних екологічних регіонів України. Вперше була приділена особлива увага вивченню вірусів, які передаються через ґрунт і зберігають свої інфекційні властивості. Виявлені закономірності залежності кількості вірусів від характеристик ґрунтів, заг. фітосанітарного стану агроценозів. Вперше розроблено та впроваджено комп’ютерну базу даних для аналізу агроценозів на вірусоносійство, що є необхідним для фітосанітарної оцінки агроценозів. Читає нормат. курс «Вірусологія», спецкурси «Генетика вірусів»; «Біохімія вірусів»; «Молекулярна біологія вірусів». Чл. FEMS (Federation of European Microbiological Societies); гол. Київ. відділення тов-ва мікробіол. України; чл. УБТ; Америк. тов-ва фітопатології; Нац. геогр. тов.-ва. З 2001 чл. експертної комісії з біології ВАК України; чл. спец. вчен. рад по захисту дис. Київ. ун-ту та Ін-ту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України зі спец. «Вірусологія». Лауреат премії ім. акад. Д.К.Заболотного НАН України (1997), лауреат відзнаки Ярослава Мудрого АН ВШ України (2004), лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2005).

Автор понад 200 наук. робіт та 4 патентів на винаходи.

Осн. праці: Математичне моделювання вірусних епідемічних процесів рослин. К., 2002 (у співавт.); Вступ до хіміотерапії вірусних інфекцій. К., 2002 (у співавт.); Вплив важких металів на перебіг вірусної інфекції у рослин. 2003 (у співавт.); Evidence for plant in the region of Argentina, Islands, Antarctica // FEMS, Microbiol. Ecol., 2007 (co-authorship); ВІЛ/СНІД та формування здорового способу життя. К., 2008 (у співавт.); Effects of low dose chronic radiation and heavy metals on plant-pathogen interactions // The lessons of Chernobyl: 25 years later. –Nova Science Publishers, 2012 (co-authorship). І.Г.Будзанівська

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи