ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сидоренко Олена Володимирівна

03.06.1925- 27.05.2007

Місце народження: с. Дубровка, Брусилівського району, Київська область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1953). З 1961– асист. каф. мікробіології та антибіотиків, з 1962 – асист., з 1967 – доцент, 1976-79 – зав. каф вірусології. У 1964 – кандидат дис. «Чувствительность животных к гриппозной инфекции». Наук. діяльність присвячена дослідженню вірусу грипу – закономірностей його циркуляції в епідемічні та міжепідемічні періоди, розповсюдженню вірусу грипу серед домашніх тварин і птахів, а також в дикій природі; вивченню особливостей вірусу грипу в умовах in vivo та in vitro; визначенню гетерогенності популяції вірусу грипу та вивченню імунологічних, генет. та біол. особливостей цих популяцій, циркуляції грипозної інфекції серед птахів. Виділила новий штам вірусу грипу від горобця, показала його спорідненість з вірусом грипу людини, а також можливі шляхи зберігання, зміни та передачі в природ. умовах. Особливо відзначаються роботи в галузі дослідження гетерогенності популяції вірусу грипу. Читала нормат. курс «Заг. вірусологія», спецкурси «Лаб. методи дослідження вірусів», «Морфологія та структура вірусів». Нагороджена грамотами ун-ту.

Автор понад 100 друк. праць.

Осн. праці: Сравнительное изучение биологических свойств вируса гриппа при выявленной и латентной инфекции / В кн.: О природе вирусов. М. 1966 (в соавт.); О циркуляции вируса гриппа среди кур на Украине в 1977-79 по данным серологических исследований / В кн.: Экология Вирусов. М., 1980 (в соавт.); Electron microscope study of L cells infected with influenza virus A/Hong Kong/68 //Acta virol., 1974 (co-authorship); Role of the heterologenety of A/Hong Kong/I/68(H3N2) influenza virus population in establishment of persistent infection of L cells // Acta virol., 1982 (co-authorship); Определение взаимозависимости инфицированности различных групп птиц вирусом гриппа с помощью математического моделирования // Микробиол. журн., 1989 (в соавт.).

Автор: С.М. Петренко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи