ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Токарчук Людмила Василівна

10.01.1943

Місце народження: с. Кердани Таращанського району, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1969 закінчила Київ. ун-т, каф. вірусології. З 1979 – асист., старш. викл. (1983), доцент каф. вірусології біол. ф-ту (1984). У 1972 в Ін-ті мікробіології та вірусології НАН УКРАЇНИ – кандидат дис. «Изучение индукции ферментами ядерного полиэдроза у тутового шелкопряда и динамики их активности в этом процессе».Сфера наук. діяльності: вивчення бактеріальних вірусів, зокрема фагів фітопатогенних бактерій та застосування їх як фактора, що може впливати на поширення та знищення патогенної мікрофлори на такій техн. культурі, як цукровий буряк. Нею започатковано дослідження бактеріофагів на каф. вірусології, розроблено і впроваджено в навч. процес спец. практикум з бактеріофагії. Читає нормат. та спец. курси «Загальна вірусологія», «Віруси мікроорганізмів», «Біотехнологія та генна інженерія», «Бактеріофагія» для спеціалістів вірусологів. Чл. профбюро ф-ту, гол. наук.-метод. комісії ф-ту, чл. наук.-метод. ради ун-ту, чл. Вчен. ради біол. ф-ту, чл. журі Всеукр. олімпіади школярів з біології (1985-2000). Відзначена Почесними грамотами МОН України, нагрудним знаком «Відмінник Освіти України»(2002), «Ветеран праці Університету» (2005), «Кращий викладач біол. факультету» (2003).

Автор близько 100 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. роботи: Вирусные болезни сельскохозяйственных культур и технологические приемы борьбы с ними / В кн.: Биология – продовольственной программе. К., 1988 (в соавт.); Практикум із загальної вірусології. К., 2000 (у співавт.); Методичні рекомендації до практикуму з лабораторних методів дослідження вірусів. К., 2000 (у співавт.). 

Автор: Л.В. Токарчук

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи