ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Топчій Марія Кузмівна

07.07.1928

Місце народження: с. Белоє, Червоногвард. району, Краснодарського краю.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1951 закінчила Харків. мед. стоматологічний ін-т. З 1962 – cт. викл. каф. вірусології Київ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка; 1965 – 1976 – доцент каф. вірусології.У 1959 – кандидат дис. «Культивирование вирусов в опухолях. Получение вакцинного варианта вируса болезни Ньюкастла». Читала спецкурси для студентів вірусологів та мікробіологів: «Методи лаб. досліджень вірусів», «Бактеріофаг і актинофаг», «Онковіруси», «Віруси людини і тварин», «Основи лаб.-імунол. досліджень вірусів», курс заг. вірусології. Сфера наук. інтересів: вивчення властивостей вірусів азіатської чуми птахів, вісповакцини хвороби Ньюкастла; вивчення природи передракових захворювань молочної залози людини; дослідження культивування вірусів у пухлинах; вивчення окремих компонентів міксовірусів при культивуванні їх в клітинах мишачих фібробластів та на курячих ембріонах; противірусної дії четвертинних солей імідазолу, вивченні взаємодії вірусів з клітинами невластивих їм хазяїв (на моделі арбовірусів при культивуванні у культурах клітин рослинного походження).

Автор 49 друк. праць та 1 підруч. Осн. праці: Руководство к практическим занятиям по вирусологии, К., 1967 (у співавт.); Исследование генетического аппарата клеток ППЭЧ, инфицированных вирусом лесов Семлики // Вестник Киев. ун-та, 1974 (в соавт.); Взаємодія вірусів з клітинами організмів філогенетично віддалених видів // Мікроб. журн., 1977 (у співавт.); Изучение мутагенного действия альфавирусов на клетки культур животного происхождения при субкультивировании / В сб.: Пробл. общей и мол. биол., 1983 (в соавт.). 

Автор: С.М.Петренко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи