ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Військово-гуманітарних дисциплін кафедра військово-гуманітарного факультету Військово-гуманітарних дисциплін кафедра військово-гуманітарного факультету

У вересні 2011 кафедра була разформована, а науково-педагогічні працівники були зараховані до штату каф. військ. педаг. та психол. або оформлені на штатн. розпис каф. військово-гуманітарної підготовки факультету військової підготовки. З 2006 очолював каф. канд. пед. наук, доц. С.О. Кубіцький, з 2009 до 2011 – нач. каф. канд. іст. наук, доц. В.Г. Безбах. На каф. розробляли й викладали дисципліни за напрямом «Політологія» зі спец. «Інформ.-пропагандистське забезпечення військ (сил)». Каф. забезпечувала викладання військ.-спец. дисциплін: «Воєн. політологія», «Історія війн і воєн. мистецтва», «Воєн.-політ. історія України», «Актуальні аспекти євроатлант. інтеграції України», «Інформ.-пропагандистське забезпечення військ (сил)», а також дисциплін військ.-спец. підготовки студентів, що навчаються за програмою офіцерів запасу. На каф. працювали канд. філос. наук, проф. В.Г. Слонімський; канд. пед. наук – доценти С.О. Кубіцький, О.О. Безносюк; канд. іст. наук, доц. В.Г. Безбах, канд. політ. наук – доценти Л.І. Ільчук, С.В. Сірий, В.С. Клименко; канд. іст. наук – доц. Ю.О. Гоман; а також доц. Ю.В. Коваль, старш. викл. В.Й. Клиновський. Науковці каф. брали участь у наук. конф. як в Україні, так і за її межами. Для удосконалення навч. процесу з 2006 на каф. підготовлено й опубліковано 10 навч.-метод. вид., ряд наук. статей. Осн. праці: В.В. Зонь, С.О. Кубіцький , М.В. Великожон, В.Г. Слонімський, Л.І. Ільчук. Організація інформ.-пропагандистського забезпечення особового складу ЗС України: Навч. посіб. – К., 2007; С.О. Кубіцький, А.Б. Єрмоленко, С.В. Сірий , В.В. Зонь. Історія війн та воєнного мистецтва: Навч. посіб. – К., 2008; Л.І. Ільчук. Воєнна політологія. Навч. посіб. Ч. І. – К., 2008; В.Г. Слонімський Міжнародні відносини, геополітика і націон. безпека. – К., 2008. В.Г. Безбах

Безбах Віктор Григорович

  • Останні зміни:
13.10.1957

Місце народження: с. Вотилівка Черкаська область.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, полковник.
Наукове звання: доцент.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2007 доц. каф. військ. педагогіки та психології, з 2009 зав. каф. військ.-гуманіт. дисциплін військ.-гуманіт. ф-ту, з 2011 зав. каф. військ.-гуманіт. підготовки ф-ту військ. підготовки.

Читати далі >Безносюк Олександр Олексійович

  • Останні зміни:
02.04.1957

Місце народження: смт Завалля Кіровогрської області.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, полковник.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: 1989 викл. об’єднаної військ. каф., 1992 старш. викл. відділення військ. підготовки, 1997–2005 нач. каф. АСУ військ.-гуманіт. ф-ту ВІ, з 2006 проф. кафедри військ.-гуманіт. дисциплін, з 2011 проф. кафедри військово-гуманітарної підготовки.

Читати далі >Ільчук Леонід Іванович

  • Останні зміни:
23.11.1959

Місце народження: с. Бузівка Жашківського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2002 старш. викл., з 2003 доц. каф. військової психології та педагогіки, з 2006 доц. каф. військово-гуманіт. дисциплін військ.-гуманіт. ф-ту, з 2011 по 2012 доц. каф. військ.-гуманіт. підготовки.

Читати далі >Кубіцький Сергій Олегович

  • Останні зміни:
07.02.1962

Місце народження: м. Бердичів Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 доц. каф. військ. педагогіки та психології військ.-гуманіт. ф-ту, 2006–09 нач. каф. військ.-гуманіт. дисциплін цього ж ф-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи