ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Військово-гуманітарний факультет Військово-гуманітарний факультет

Підготовка фахівців з вих. роботи розпочалась 1993 на базі каф. військ.-гуманіт. підготовки для посилення гуманіт. складової військ. служби у ЗС України, забезпечення структур з вих. та соц.-психол. роботи в органах військ. управ., орг. вих. роботи з особовим складом, впровадження військ. нац.-іст. традицій. З бер. 2005 ф-т має сучас. назву. Першим нач. ф-ту був канд. психол. наук, доц., полк. Г.Р. Дубровинський. З 2010 по 2013 ф-т очолював канд. політ. наук, доц. полк. Кирик В.Л. З 2013 р. – к.т.н., доц., полк. В.М. Шмиголь. Ф-т складається з управ. та 3 каф.: каф. військової педагогіки та психології; каф. загальновійськових дисциплін; каф. тактики. Серед наук.-пед. працівників, які у різний час працювали і праюють на ф-ті, – д-р психол. наук, проф. О.Д. Сафін; д-р псих. наук, проф. В.В. Стасюк; д-р філос. наук, проф. М.І. Хилько; д-р .пед. наук, проф. В.В. Ягупов; 24 канд. наук, що готують фахівців для ЗС України та ін. силових структур зі спец. «Психологія» (перший набір 1997) та «Політологія» (перший набір 2000). З 2007 започатковані щорічні курси підвищення кваліфікації фахівців з вих. та соц.-психол. роботи військ. частин і підрозділів МО України та Ген. штабу ЗС України. З листоп. 2007 на базі ф-ту проводиться щорічний наук.-практ. семінар: «Осн. напрями формув. профес. якостей фахівців виховної та соціально-психол. роботи». Регулярно проводяться навч.-метод. збори й наради, наук.-метод. конф. й семінари, на яких розглядаються питання методики навчання й виховання курсантів. Підготовлено й опубліковано понад 25 навч. та навч.-метод. посіб. Ф-т здійснює співроб-во з питань вдосконалення наук., метод., вих. роботи з Департаментом соціальної та гуманіт. політики МО України, НУО України, Ун-том цивільн. захисту України МНС України (Харків), Академією держ. прикорд. служби України (м. Хмелин.) та ін. Осн. праці: С.О. Кубіцький, С.П. Балашова, А.І. Черняк. Військове навчання та виховання: альбом схем. – К., 2000; В.В. Ягупов. Військова і соціальна психологія. – К., 2000; М.І. Хилько та ін. Політологія. Навч.-методичний комплекс. – К., 2005; С.О. Кубіцький, А.І. Черняк, Г.Р. Дубровинський, С.П. Васильєв. Основи загальної та військ. психології і педагогіки. Навч. посіб. – К., 2006; С.О. Кубіцький, В.Л. Кирик, В.Г. Безбах. Нариси воєнно-політичної історії України К., 2008; В.Л. Кирик. Геополітична експансія. Моногр. – К., 2009; С.П. Балашова, Г.Р. Дубровинський, С.П. Васильєв. Практичний курс військової психології, 2013.

В.Л. Кирик

Автушенко Олександр Семенович

 • Останні зміни:
27.06.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
У ВІ Київ. унів-ту: 2003 викл., старш. викл., з 2006 заст. нач., а з 2011 – доцент каф. загальновійськ. дисциплін.

Читати далі >Балашова Світлана Пилипівна

 • Останні зміни:
12.09.1959

Місце народження: м. Самбатхей, Угорщина.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2002 доц. каф. військ. педагогіки та психології військ.-гуманіт. ф-ту.

Читати далі >Безбах Віктор Григорович

 • Останні зміни:
13.10.1957

Місце народження: с. Вотилівка Черкаська область.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, полковник.
Наукове звання: доцент.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2007 доц. каф. військ. педагогіки та психології, з 2009 зав. каф. військ.-гуманіт. дисциплін військ.-гуманіт. ф-ту, з 2011 зав. каф. військ.-гуманіт. підготовки ф-ту військ. підготовки.

Читати далі >Безносюк Олександр Олексійович

 • Останні зміни:
02.04.1957

Місце народження: смт Завалля Кіровогрської області.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, полковник.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: 1989 викл. об’єднаної військ. каф., 1992 старш. викл. відділення військ. підготовки, 1997–2005 нач. каф. АСУ військ.-гуманіт. ф-ту ВІ, з 2006 проф. кафедри військ.-гуманіт. дисциплін, з 2011 проф. кафедри військово-гуманітарної підготовки.

Читати далі >Бурдюг Олег Володимирович

 • Останні зміни:
03.08.1959

Місце народження: м. Бориспіль Київської області.
Наукове звання: полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1998 викл. каф. тактики та оперативного мистецтва, з 1999 нач. каф. загальновійськ. дисциплін військ.-гуманіт. ф-ту, з 2000 заст. нач. ВІ з МТЗ.

Читати далі >Вішняков Володимир Вікторович

 • Останні зміни:
28.09.1945

Місце народження: м. Слуцьк Мінської області, Бєлорусь.
Науковий ступінь: кандидат військових наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: 2002–2011 – доц. каф. тактики та операт. мистецтва військ. фінансово-економ. ф-ту, з 2011 зав. каф. такт. підготовки(з 2013 на факультеті Військової підготовки).

Читати далі >Герасимов Борис Михайлович

 • Останні зміни:
14.01.1940- 08.01.2010

Місце народження: м. Новгород , РФ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: 2001 – проф. каф. тактико-спец. підготовки, 2006-10 – проф. каф. військ. управління військ.-гуманіт. ф-ту. Викладав основи військового управління.

Читати далі >Грибоєдов Сергій Валентинович

 • Останні зміни:
08.12.1954

Місце народження: м. Новосибірськ, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У Київ. ун-ті: з 1994 – викл. відділення військ. підготовки, 1998-2004 – заст. нач. ВІ з вих. роботи. Викладав військове навчання та виховання. Після звільнення з військ. служби (2004) доц. каф. військ. педагогіки і психології військ.-гуманітарного ф-ту.

Читати далі >Данилейко Віктор Федорович

 • Останні зміни:
24.04.1942

Місце народження: с. Редю-Маре Тирновського району (Молдова).
Наукове звання: полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1997 по 2011 р. – доц. каф. тактики та операт. мистецтва. Викладав тактичну підготовку, тактику частин та з’єднань.

Читати далі >Дем’янюк Олексій Степанович

 • Останні зміни:
22.02.1951

Місце народження: с. Щербово Каменецьк. р-ну Брестської обл. (Білорусь).
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Інженер з експлуатації й ремонту колісної та бронетанкової техніки, полк. 1972 закінчив Київ. вище танко-техн. уч-ще. У ВІ Київ. унів-ту: 1976 – викл., старш. викл. військ. каф., з 1992 – відділення військ. підготовки, 1994-2004 – нач. каф. автомобільної підготовки військово-технічного ф-ту, 2008–2012 – доц. цієї ж каф. Канд. дис. «Розробка принципових систем і конструкцій сумісної роботи мобільних і широкозахватних дощувальних машин» (2005).

Читати далі >Дорохов Микола Сергійович

 • Останні зміни:
08.02.1950

Місце народження: хутір Баранов Солнцевського району Курської області.
Наукове звання: полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: 1994 – заст. нач. відділу з вих. роботи відділення військ. підготовки, 1998 – заст. нач. ф-ту з гуманіт. питань, з 2005 – викл. каф. військ. педагогіки та психології військ.-гуман. ф-ту ВІ, з 2011 викл. каф. військ.-гуманіт. підготовки.

Читати далі >Дубровинський Георгій Ревмирович

 • Останні зміни:
25.05.1958

Місце народження: м. Жмеринка Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
. У ВІ Київ. унів-ту: з 1994 викл. відділення військ. підготовки, з 1998 – заст. нач. ф-ту ВІ, з 2005 – нач. військ.-гуманіт. ф-ту, з 2011 – доц. каф. військ.-гуманіт. підготовки.

Читати далі >Ільчук Леонід Іванович

 • Останні зміни:
23.11.1959

Місце народження: с. Бузівка Жашківського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2002 старш. викл., з 2003 доц. каф. військової психології та педагогіки, з 2006 доц. каф. військово-гуманіт. дисциплін військ.-гуманіт. ф-ту, з 2011 по 2012 доц. каф. військ.-гуманіт. підготовки.

Читати далі >Каленський Андрій Анатолійович

 • Останні зміни:
02.01.1959

Місце народження: с. Чорнорудка Ружинського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1991 викл., з 1997 старш. викл.-нач. служби радіоелектрон. боротьби, з 2001 доц. каф. тактико-спец. підготовки, з 2007 заст. нач. каф., 2009–2010 нач. каф. тактики та операт. мистецтва.

Читати далі >Кирик Вячеслав Леонідович

 • Останні зміни:
01.10.1959

Місце народження: с. В. Вільшанка Васильківського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1992 викл., старш. викл. каф. військ.-гуманіт. дисциплін, 1998 – заст. нач. каф., з 2004 – нач. каф. військ. педагогіки та психології, 2010–2013 – нач. військ.-гуман. ф-ту.

Читати далі >Корняков Олександр Сергійович

 • Останні зміни:
07.08.1940

Місце народження: м. Шебекіно Белгородської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат військових наук.
Наукове звання: доцент, генерал-лейтенант.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1998 доц., проф. каф. тактики та оперативного мистецтва, 2011–12 – доц. каф. тактики.

Читати далі >Кубіцький Сергій Олегович

 • Останні зміни:
07.02.1962

Місце народження: м. Бердичів Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 доц. каф. військ. педагогіки та психології військ.-гуманіт. ф-ту, 2006–09 нач. каф. військ.-гуманіт. дисциплін цього ж ф-ту.

Читати далі >Сафін Олександр Джамільович

 • Останні зміни:
15.10.1962

Місце народження: м. Умань Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2000 проф. каф. військ. педагогіки та психології. Викладає курси «Військ. психологія», «Психологія військ. управління».

Читати далі >Сірий Сергій Володимирович

 • Останні зміни:
29.11.1970

Місце народження: м. Кролевець Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент, підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2004 ад’юнкт наук.-орг. відділу ВІ, з 2007 старш. викл., з 2009 доц. каф. військ.-гуманіт. дисциплін з 2011 – доц. каф. військ. педагог. та психол.

Читати далі >Слонімський Володимир Гнатович

 • Останні зміни:
05.12.1940

Місце народження: с. Габруни Несвизького району Мінської області, Бєлорусь.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: професор, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: 2000 – проф. каф. військ. психології та педагогіки, 2006–11 – проф. каф. військ.-гуманіт. дисциплін військ.-гуманіт. ф-ту, з 2011 – проф. каф. військ.-гуманіт. підготовки ф-ту військ. підготовки.

Читати далі >Сморчков Анатолій Борисович

 • Останні зміни:
25.06.1946

Місце народження: м. Познань, Польща.
Науковий ступінь: кандидат військових наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2001 проф. каф. тактики і операт. мистецтва, з 2011 по 2012 доц. кафедри такт. підготовки. Викладав тактичну підготовку.

Читати далі >Стахневич Віктор Леонардович

 • Останні зміни:
19.03.1947- 31.10.2013

Місце народження: м. Богуслав Київської області.
Наукове звання: доцент, полковник.
У Київ. ун-ті: з 1975 викл., старш. викл., з 1985 нач. циклу військ. каф., з 1991 нач. каф. № 2 Відділення військ. підготовки, з 1993 нач. Другого ф-ту. 1999 після звільнення з військ. служби – доц. каф. загальновійськових дисциплін, 2011 доц. каф. загальновійськ. підготовки факультету військової підготовки.

Читати далі >Уліч Віктор Леонідович

 • Останні зміни:
09.11.1962

Місце народження: м. Ульяновка Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1998 старш. офіцер з правовиховної роботи, заст. нач. військ.-гуманіт. ф-ту, з 2004 заст. нач. ВІ з виховної роботи. Викладає психол. проблеми бойової діяльності.

Читати далі >Хаброван Володимир Терентійович

 • Останні зміни:
21.07.1948

Місце народження: с. Глине Слободзейського району, Молдова.
Наукове звання: доцент, полковник.
У Київ. ун-ті: з 1987 викл., старш. викл. військ. каф., з 1992 заст. нач. каф., з 1994 нач. каф. загальновійськ. дисциплін, з 1998 після звільнення з військ. служби – доц. каф. загальновійськ. дисциплін, з 2011 ст. викладач каф. загальновійськ. підготовки факультету загальновійськових дисциплін.

Читати далі >Христолюбов Юрій Степанович

 • Останні зміни:
30.12.1933

Місце народження: с. Тарбеєво-Пишкіно Троїцького району Томської області, РФ.
Наукове звання: полковник.
У Київ. ун-ті: з 1972 нач. циклу загальновійськ. (тактико-спец.) підготовки – старш. викл. військ. каф., з 1982 нач. навч. частини цієї ж каф., у 1987 звільнений з військ. служби. Викладав тактику РТВ ППО. Осн. напрями наук. і пед. діяльності: удоскон.

Читати далі >Черняк Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
02.07.1970

Місце народження: с. Авратин Волочиського району Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент, підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2001 заст. нач. курсу з вих. роботи, викл. каф. військ. педагогіки та психології, з 2005 нач. відділу військ.-гуманіт. наук. досліджень НДЦ ВІ, з 2011 доц. каф. військ.-гуманіт. підготовки факультету загальновійськових дисциплін.

Читати далі >Шваб Віктор Костянтинович

 • Останні зміни:
14.08.1963

Місце народження: м. Овруч, Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: полковник.
У Київ. ун-ті: з 1994 викл., старш. викл. каф. тактико-спец. підготовки, з 2006 – нач. каф. загальновійськ. дисциплін. Викладає вогневу підготовку.

Читати далі >Шворов Сергій Андрійович

 • Останні зміни:
04.01.1955

Місце народження: м. Крюков-на-Дніпрі Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2004 заст. нач., з 2006 нач. каф. тактики та операт. мистецтва, з 2009 по 2011 проф. цієї ж каф. Викладав дисципліну «Тактика». Осн. наук. інтереси: розвиток полігонної, випробувальної і навч. бази.

Читати далі >Шпильовий Сергій Євтихійович

 • Останні зміни:
25.10.1951

Місце народження: с. Олександрівка, Кіровоградська область.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У Київ. ун-ті: з 1993 старш. викл. каф. фінансів Збройних Сил, з 1994 заст. нач. каф., з 1995 нач. каф. військової економіки, з 1998 нач. Другого ф-ту Військового інституту, з 2004 проф. каф. бухгалтерського обліку, звітності та контрольно-ревізійної роботи, з 2011 доц. каф. економіки та фінанс. забезпечення факультету загальновійськових дисциплін.

Читати далі >Ягупов Василь Васильович

 • Останні зміни:
06.02.1957

Місце народження: с. Нарваш-Шігалі Батирівського району (Чувашія, РФ).
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: 1998–2003 нач. каф. військ. педагогіки та психології. Осн. наук. інтереси: заг. та військ. педагогіка, заг. та військ. психологія. Автор 160 наук. та наук.-метод. праць.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи