ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Військово-спеціальної мовної підготовки кафедра факультету іноземних мов та військового перекладу Військово-спеціальної мовної підготовки кафедра факультету іноземних мов та військового перекладу

Створена у верес. 2003 в результаті реорганізації каф. іноземних мов та військ. перекладу. З 2003 каф. очолював канд. геогр. наук, доц., полк. І.О. Ольховой, з 2005 в.о. заст. нач каф. майор М.Б. Білан (заг. керівництво каф. здійснював нач. ф-ту полк. І.О. Ольховой). З 2011 каф. очолює канд. філол. наук майор Білан М.Б. У 2012 р. кафедру введено до складу кафедри військового перекладу та спеціальної мовної підготовки. Каф. забезпечувала військ.-спец. мовну підготовку, викладання інозем. мов (англ., франц., нім.) курсантам, студентам немовних спец. (фінанси, психологія, політологія, картографія, журналістика, рекламування та зв’язки з громад кістю, правознавство). Інозем. мови викладаються протягом 1–4 років навчання відповідно до Концепції мовної підготовки особового складу ЗС України з метою формування мовної компетенції на «мін.-роб.» рівні за вимогами стандарту НАТО STANAG-6001. Осн. курс (1, 2, 3 роки навчання) передбачає вдоскон. навичок з читання і мовлення. Військ.-спец. курс (4-й рік навчання) передбачає оволодіння осн. поняттями з профес. тематики й розвинення навичок усного мовлення за обраною спеціальністю. Заняття проводять висококвал. викладачі – канд. філол. наук, доц. Г.Л. Дорош; канд. філол. наук О.В. Каптюрова; доценти Ю.А. Яременко, О.І. Костік та ін. По завершенні навчання курсанти (студенти) засвоюють мін.-необхідний стандартизований мовленнєвий рівень (СМР-2). Осн. наук. напрям каф.: розробка методик викладання окремих видів мовленнєвої діяльності для курсантів (студентів) військ. ВНЗ з урахуванням їх майб. профес. діяльності, розробка електрон. навч. посіб. з військ.-спец. мовної підготовки. З верес. 2002 викладачами каф. здійснювалася мовна підготовка в/службовців інозем. країн з укр. мови. Розроблено й впроваджено в навч. процес 20 навч.-метод. видань, також розроблено Аудіокурси до практ. занять з вивчення інозем. мови (військ.-спец. мовної підготовки) для курсантів (студентів) 1–3 курсів (англ. мова). Осн. праці: С.С. Свистунова, В.Г. Златніков, М.Б. Білан. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 1 курсу (англ. мова). – К., 2006; О.О. Робак, О.М. Коржова, М.Б. Білан. Практичний курс з вивчення інозем. мови (військ.-спец. мовної підготовки) для курсантів (студентів) 2 курсу (англ. мова). – К., 2006; Ю.О. Хакімова, М.Б. Білан. Практичний курс з вивчення інозем. мови (військ.-спец. мовної підготовки) для курсантів (студентів) 3 курсу (англ. мова). – К., 2006. І.О. Ольховой, М.Б. Білан. Франц.-укр., укр.-франц. словник основних термінів ВПС країн НАТО. – К., 2007. М.Б. Білан

Дорош Галина Леонтіївна

  • Останні зміни:
15.02.1942

Місце народження: м. Вязьма Смоленської області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: 1968 – викл., старш. викл., доц. ф-ту інозем. філології, 1994 – зав. каф. англ. мови природн. ф-тів, з 2004 у ВІ Київ. нац. унів-ту – старш. викл., 2006–2011 – доц. каф. військ.-спец. мовної підготовки ф-ту іноземних мов та військ. перекладу.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи