ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Військово-технічний факультет Військово-технічний факультет

Засновано 31 серп. 1999 згідно з директивою нач. Ген. штабу ЗС України № 115/1/3088. Першим нач. ф-ту був канд. техн. наук, доц., полк. О.М. Хомяков, з 2006 канд. техн. наук, доц., полк. О.Г. Міхно, з 2009 полк. В.Б. Добровольський. У 2011 році факультет ліквідовано. До складу ф-ту входило 4 каф.: каф. військ. управління; каф. топогеодез. та навігац. забезпечення військ; каф. військ. права; каф. автомоб. підготовки. Наук.-пед. потенціал каф.: 2 д-ри наук, 18 канд., 10 старш. викл. Гол. завдання ф-ту: виконання держ. замовлення на підготовку фахівців такт. рівня для ЗС України та ін. силових структур – бакалаврів, спеціалістів, магістрів зі спец.: «Радіоелектрон. пристрої, системи та комплекси»  для ПС; «Геоінформ. системи і технології» та «Картографія»  для топографічної служби; «Правознавство»  для структур вих. роботи та юрид. служби. Також ф-т здійснював перепідготовку на курсах підвищ. кваліфікації офіцер. складу топограф. служби ЗС України з питань навігац. забезпечення військ; офіцерів та співроб. ЗС України з питань права збройних конфліктів; фахівців-юристів структур МО та Ген. штабу ЗС України; підготовку наук. кадрів вищої кваліфікації через очну ад’юнктуру зі спеціал-ми: військ. географія; озброєння і військ. техніка; міжн. право; цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжн. приватне право; кримін. право та кримінологія; кримін.-виконавче право; підготовку офіцерів запасу для ЗС України за контрактом зі складу студентів Київ. унів-ту та ін. ВНЗ міста за 10-ма ВОС. Співроб. ф-ту проводили наук. дослідж. на замовлення МО України. Наук. тов-во залучає до роботи за напрямами наук. діяльності кафедр курсантів і студентів, формує у них навички наук. роботи, готує для вступу до ад’юнктури ВІ. Завдяки наук.-пед. потенціалу ф-ту була започаткована й отримала подальший розвиток наук. школа світ. рівня з розвитку радіолокац. техніки у ЗС України під керівн. першого нач. ВІ д-ра техн. наук, проф., ген.-л-та С.А. Жукова. Співроб-во ф-ту вийшло за межі України й здійснювалося в рамках програми «Партнерство заради миру». В.Б. Добровольський

Буяло Олексій Васильович

 • Останні зміни:
01.07.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: підполковник.
Закінчив КВІУЗ (1999), ад’юнктуру ВІ Київ. унів-ту (2004). У ВІ Київ. унів-ту: з 2004 викл., старш. викл., 2007–2011 старш. викл. – нач. служби метрології та стандартизації каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектроного озброєння) військ.-техн. ф-ту.

Читати далі >Горшколєпов Володимир Борисович

 • Останні зміни:
13.03.1942

Місце народження: м. Владикавказ (Північна Осетія), РФ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник, генерал-лейтенант.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 – доц. каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектр. озброєння) військ.-техн. ф-ту, з 2011 проф. каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів ПС факультету військової підготовки.

Читати далі >Жердєв Микола Костянтинович

 • Останні зміни:
22.03.1936

Місце народження: с. Підлужне Ізобільненського району Ставропольського краю, РФ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1999 проф. каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектроного озброєння) військ.-техн. ф-ту, з 2011 доц. каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів факультету військової підготовки.

Читати далі >Казанцев Олег Юрійович

 • Останні зміни:
03.12.1955

Місце народження: м. Майл-Сай Ошської області (Киргистан).
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: 1991 – викл. об’єднаної військ. каф., 1992 – старш. викл. відділення військ. підготовки, 1997 – заст. нач. каф., 1999–2006 – нач. каф. тактико-спец. підготовки військ.-гуманіт. ф-ту, з 2006 доц. цієї ж каф., з 2011 доц. каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів ПС факультету військової підготовки.

Читати далі >Коваль Юрій Веніамінович

 • Останні зміни:
13.01.1946

Місце народження: м. Жмеринка Вінницької області.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1985 викл., старш. викл. об’єднаної військ. каф., з 1991 нач. кафедри АСУ, з 1993 заст. нач. каф. №1 відділення військ. підготовки, 1994 – нач. ф-ту Відділення військ. підготовки, 1998–2004 нач. Першого ф-ту ВІ. Після звільнення з військ. служби (2004) – старш. наук. співроб. науково-організаційного відділу, доц. каф. військ.-гуманіт. дисциплін, з 2011 доц каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів ПС факультету військової підготовки.

Читати далі >Литвиновський Євген Юрійович

 • Останні зміни:
27.05.1966

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2006 старш. викл., 2009–11 доц. каф. військового управління.

Читати далі >Лях Микола Антонович

 • Останні зміни:
22.05.1952

Місце народження: с. Тертишники Носівського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 1998 викл. каф. автомоб. підготовки, 2001–02 – дир. автотранспорту Київ. унів-ту, з 2003 – доц. каф. автомоб. підготовки військ.-техн. ф-ту, з 2011 доц. каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів ПС факультету

Читати далі >Міхно Олексій Григорович

 • Останні зміни:
08.08.1960

Місце народження: м. Рязань, РФ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У Київ. ун-ті: з 1992 – викл., старш. викл. Відділенні військ. підготовки, з 1993 нач. каф. картографії, з 2003 нач. каф. топогеодез. та навігац. забезпечення військ, 2007–2010 нач. військ.-техн. ф-ту ВІ.

Читати далі >Нечхаєв Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
24.10.1946

Місце народження: м. Берлін, Німеччина.
Науковий ступінь: кандидат військових наук.
Наукове звання: доцент, генерал-лейтенант.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 доц. каф. військ. управління, з 2011 проф. каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів ПС ф-ту військ. підготовки. Викладає тактико-спеціальну підготовку.

Читати далі >Пампуха Ігор Володимирович

 • Останні зміни:
09.05.1972

Місце народження: смт Головино Черняхівського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент, підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1999 викл., старш. викл., з 2003 доц. каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектр. озброєння) військ.-техн. ф-ту, з 2005 нач. відділу наук. досліджень, методол. розробок та високих технологій НДЦ ВІ. Викладав основи будови РЛС РТВ.

Читати далі >Пузиня Євген Пилипович

 • Останні зміни:
10.01.1943

Місце народження: м. Невель Псковської області.
Наукове звання: полковник.
У Київ. ун-ті: з 1981 викл. військ. каф., з 1986 старш. викл., з 1988 заст. нач. каф., з 1991 заст. нач. Відділення військ. підготовки. Після звільнення з військ. служби 1998–2005 доц. каф. військового управління.

Читати далі >Рєзніков Михайло Ігорович

 • Останні зміни:
24.08.1956

Місце народження: м. Бєлгород, РФ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
У ВІ Київ. унів-ту: 1999–2009 нач. каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектр. озброєння) військ.-техн. ф-ту.

Читати далі >Стеценко Олександр Олексійович

 • Останні зміни:
23.10.1949

Місце народження: м. Пирятин Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат військових наук.
Наукове звання: доцент, генерал-полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2007 проф. каф. військ. управління, з 2011 проф. каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів ПС факультету військової підготовки.

Читати далі >Тхоржевський Віктор Іванович

 • Останні зміни:
01.09.1939

Місце народження: м. Фастів Київської області.
Наукове звання: доцент, підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1999 доц. каф. бойового застос. і експлуатації (радіоелектр. озброєння), з 2011 викл. каф. бойового застос. і експлуатації радіолокац., радіотехн. та метролог. засобів ПС факультету військової підготовки. Викладає експлуатацію радіоелектр. техніки.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи