ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Військового перекладу та спеціальної мовної підготовки кафедра факультету іноземних мов та військового перекладу Військового перекладу та спеціальної мовної підготовки кафедра факультету іноземних мов та військового перекладу

Бере початок від циклу військ. перекладу, заснованого 1949 на військ. каф. Київ. унів-ту. З 1954 по 1963 підготовку військ. перекладачів запасу було припинено, а в 1963 поновлено. З 1992 цикл реорганізовано у каф. військ. перекладу, 1993 розпочато підготовку військ. перекладачів кадрової служби. У 1997 каф. військ. перекладу реорганізовано у каф. іноз. мов та військ. перекладу, з 2000 по 2012 – кафедра військового перекладу. Першим кер. каф. був полк. І.О. Карайчєв (1963–65). У різні роки каф. очолювали: з 1965 полк. М.П. Попов, З 1975 полк. В.І. Новіков, з 1985 полк. В.С. Людвиковський, з 1991 підполк. Ю.Т. Сидоров, з 1993 майор М.Л. Кушнір, з 1995 полк. В.В. Балабін, з 2000 підполк. І.О. Ольховой. Згодом в.о. заст. нач. каф. – капітан О.М. Копиця (2001-05), з 2005 майор В.М. Лісовський, з 2007 майор О.М. Копиця, з 2008 підполк. В.М. Лісовський. У 2012 р. до складу кафедри введено кафедру військової спеціальної мовної підготовки. Заг. керівництво каф. з 2003 здійснює нач. ВІ канд. філол. наук, проф., ген.-м-р В.В. Балабін. Сьогодні каф. – єдиний підрозділ у ЗС України, що готує фахівців зі спец. «Переклад» (спец. «Військ. переклад»). Курсанти (студенти) вивчають англ., нім., франц., араб., перську, румун., турецьку, кит., ісп., польс. мови. Базову мовну підготовку отримують в Ін-ті філології Київ. унів-ту. Каф. готує як студентів Київ. унів-ту, так і ін. ВНЗ за програмою підготовки офіцерів запасу (англ., нім., франц. мови). Пріоритетні напрями наук. діяльності: концепція військ. перекладу у системі перекладознавства та лінгв. забезпечення діяльності ЗС України; розробка двомовних та багатомовних словників для ЗС України; формув., розвиток та стандартизація укр. військ.-техн. термінології; дослідж. регіон. варіантів військ.-профес. мовлення ін. країн; лінгв. та методолог. засади формув. профес. компетентності військ. перекладача. Наук.-пед. працівники беруть участь у пост. діючому наук. семінарі з проблем перекладознавства. Результати дослідж. у галузі розробки, систематизації й стандартизації військ. термінології оприлюднюються на всеукр. і міжн. філол. і наук.-метод. конф. Наук. діяльність курсантів (слухачів) проходить у тісному зв’язку з навч. процесом, вони беруть активну участь у роботі воєн.-наук. тов-ва, військ.-наук. гуртків, олімпіадах. Випускники каф. працюють у структурах військ. міжн. співроб-ва МО України та Ген. штабу ЗС України, ін. силових структурах держави, більшість виконували інтернац. обов’язок за кордоном у бойовій обстановці, проявляли відвагу й мужність, отримали держ. нагороди. Осн. праці: В.В. Балабін Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу. – К., 2002; Н.Т. Акульшина, В.В. Балабін. Воєнно-країнознавчий аналіз Ісламської Республіки Іран. – К., 2007; І.О. Ольховой. Воєнно-країнознавчий аналіз Французької Республіки. – К., 2007; В.В. Балабін, В.М. Лісовський, О.О. Чернишов. Основи військового перекладу (англ. мова). – К., 2008; І.О. Ольховой, О.В. Акульшин, М.Б. Білан. Основи військового перекладу (франц. мова). – К., 2012. В.М. Лісовський

Ларіонов Олексій Євгенович

  • Останні зміни:
18.01.1964

Місце народження: м. Керкі, Чарджоуської області (Туркменістан).
Наукове звання: підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1994 нач. бюро перекладів відділення військ. підготовки, нач. бюро військ.-техн. інформації, 1998–2012 старш. викл. каф. військового перекладу. Викладав англ. мову (військ.-спец. мовна підготовка).

Читати далі >Новіков Валентин Іванович

  • Останні зміни:
09.12.1925- 15.11.2007

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: полковник.
У Київ. ун-ті: з 1966 старш. викл., 1974–85 нач. циклу військ. перекладу військ. каф. Викладав франц. мову (військ.-спец. мовна підготовка). Після звільнення з лав ЗС (1985) продовжував працювати у ВІ до 2003.

Читати далі >Ольховой Ігор Олександрович

  • Останні зміни:
26.09.1963

Місце народження: м. Горлівка Донецької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У Київ. ун-ті: з 1994 старш. перекл.-редактор, викл., старш. викл. відділення військ. підготовки, з 1998 заст. нач. каф. інозем. мов, з 2000 нач. каф. інозем. мов, з 2003 нач. каф. військ.-спец. мовної підготовки, з 2005 нач. ф-ту іноземних мов та військ. перекладу ВІ, з 2012 заступник начальника ВІ з наук. роботи.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи