ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Військового права кафедра військового факультету фінансів і права Військового права кафедра військового факультету фінансів і права

Створена 30 травня 1994 на базі каф. фінансів і права відділення військ. підготовки. Першим нач. каф. був полк. юстиції М.І. Карпенко, з 1998 – полк. юстиції І.І. Качан. З 2009 – канд. юрид. наук., доц., полк. І.М. Петрів, з 2011 канд. юрид. наук., доц. підполк. Коропатнік І.М. Каф. забезпечує викладання заг.-прав. та військ.-прав. дисциплін у тісній співпраці з юридичним ф-том Київ. унів-ту, готує спеціалістів за напрямами: магістр права такт. рівня зі спец. «Організація правов. забезпечення діяльності військ (сил)»; спеціаліст права такт. рівня зі спец. «Правове забезпечення діяльності військ(сил)». В різні роки на каф. викладали: В.В. Бондарєв – суддя Верх. суду України, В.Д. Левчук – заст. директ. Правового департ. МО України, О.В. Кривенко – заступн. нач. штабу – нач. орг.-моб. Управл. ГУ ВВ України. Серед співроб. каф. 4 канд. наук – І.М. Коропатнік, О.В. Кожедуб; Н.Г. Макаренко, В.Й. Пашинський; 2 співроб. працюють над дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук – В.В. Качан, І.І. Кузьмич, В.В. Шульгін. За час існування каф. підготувала понад 250 фахівців, які проходять військ. службу на юрид. посадах у структ. МО, ЗС України, військ. формуваннях, судових та правоохор. органах, ін. силових структурах України. 24 випускники закінчили ВІ із золотою медаллю, 85 – з відзнакою. З 2000 на каф. функціонує очна ад’юнктура. Викладачами й ад’юнктами захищено 7 канд. дис. зі спец.: адмін. право і процес, теорія та історія держави і права, історія політ. та прав. вчень, конст. право, міжн. право. На базі каф. діють курси підвищ. кваліфікації фахівців юрид. служби ЗС України та курси підвищ. кваліфікації з права збройних конфліктів. Обладнано спец. клас з права збройних конфліктів та клас військ. законодавства. Значне місце займає комп’ютеризація – створено 4 автом. навч. курси. Співроб. каф. виступали з доповідями на міжн. конф. в Україні та за кордоном (В. Британія, Росія, США, Німеччина, Італія). 1997–2008 каф. здійснювала пост. співроб-во з Київ. регіон. делегацією Міжн. комітету Черв. Хреста в Білорусі, Україні, Молдові (з 2008 представництво переведене до м. Москва (РФ)). Викладачі підвищують кваліф. на міжн. курсах з права збройних конфліктів в Сан-Ремо (Італія), Солнечногорську (Росія), Голіцино (Росія). Осн. наук напрями та розробки кафедри: історія та теорія військ. права України, правові основи системи військ. безпеки й оборони та військ. будівництва України, право збройних конфліктів, право міжнар. безпеки, правові основи міжнар. діяльності ЗСУ, соціально-правові проблеми девіантної поведінки військовослужбовців. Осн. праці: І.І. Качан, Ю.А. Поніматченко та ін. Міжнародне гуманітарне право. Навч. посіб. – К., 2000; І.І. Качан, М.І. Карпенко, О.М. Чумачов та ін. Основи законодавства України. Підручн. – К., 2002; В.В. Шульгін Актуальні проблеми правового забезпечення військової діяльності. Навч. посіб. – К., 2008; О.В. Кривенко, І.І. Качан. Військова адміністрація (право військової сфери у визначеннях та схемах). Навч. посіб. – К., 2008; І.І. Качан, М.І. Карпенко, І.М. Коропатнік, І.І. Кузьмич, Н.Г. Макаренко, В.В. Шульгін. Правова робота в Збройних Силах України. – К., 2010; Кожедуб О.В., Макаренко Н.Г., Мась Н.М. Військово-юридична психологія. Курс лекцій. – К., 2011. І.М. Петрів

Кожедуб Олена Василівна

  • Останні зміни:
29.10.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1994 лаборант відділення військ. підготовки, з 1995 зав. навч. лаб. каф. військового права, з 2000 викл. каф. військ. педагогіки та психології, з 2011 року викладач ПМК каф. військ. права, з 2012 – лаборант кафедри військового права.

Читати далі >Макаренко Наталія Геннадіївна

  • Останні зміни:
02.02.1966

Місце народження: м. Кадієвка Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 1994 викл. каф. загальновійськ. дисциплін відділення військ. підготовки, з 1997 доц. каф. військової педагогіки і психології, з 2000 доц. каф. військ. права, з 2005 проф. каф. військ. права, з 2011 по 2012 проф. ПМК кафедри військового права.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи