ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Військового управління кафедра військово-технічного факультету Військового управління кафедра військово-технічного факультету

Історія каф. пов’язана із створенням у 1970 циклу загальновійськ. підготовки військ ППО, з 1985 – цикл тактико-спец. підготовки військ ППО, з 1991 – каф. тактико-спец. підготовки, з 2006 – каф. військ. управління. Першим нач. циклу був полк. І.В. Родін (1970–72); надалі – полк. Ю.С. Христолюбов (1972–82), полк. Усов Ю.А. (1982-83), полк. В.І. Плетньов (1983–86), канд. техн. наук, полк. С.А. Жуков (1986–87), доц., полк. Ю.В. Коваль (1987–91), полк. А.О. Пономарьов (1991–95), канд. техн. наук, доц., полк. О.М. Хомяков (1995–99), канд. техн. наук, доц., полк. О.Ю. Казанцев (1999–2006), канд. техн. наук, доц., полк. П.А. Савков (2006–11). 2009 каф. об’єднано з каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектронного озброєння). У 2011 році каф. разформовано. Наук.-пед. склад каф. здійснював підготовку курсантів усіх спец. з військ.-спец. дисциплін та студентів за програмою офіцерів запасу. Осн. завданнями були: проведення пошукових і прикладних дослідж. у пріоритетних напрямах ЗС України, бойового застосування підрозділів і підвищення їх боєздатності, створення сучас. технологій навчання, виховання й підготовки офіцер. кадрів; сучас. наук.-експер. і навч.-лаб. бази, їх ефект. використання. Напрями наук. досліджень: вдосконалення системи управ. підрозділами й частинами, створення інформ. систем підтримки прийняття рішень; розробка пристроїв навч.-тренув. комплексів; застосування інформ. технологій в процесі вивчення дисциплін кафедри («Тактика», «Управ. повсякден. діяльністю підрозділів», «Основи кадр. менеджменту ЗС України», «Основи управ. та прийняття рішень у військ. справі»). Серед викладачів каф. 1 д-р техн. наук – проф. Б.М. Герасимов; 2 канд. військ. наук – доценти О.О. Стеценко, С.М. Нечхаєв; 3 канд. техн. наук – доценти П.А. Савков, О.Ю. Казанцев, О.М. Хомяков; 2 канд. техн. наук – О.В. Мірошніченко, А.А. Репецький, 1 канд. пед. наук – доц. Є.Ю. Литвиновський. Осн. праці: О.Ю. Казанцев, В.М. Гап’юк, А.А. Каленський. Основи управління у військовій справі. Навч. посіб. – К., 2003; Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, В.М. Гап’юк, А.А., Каленський Д.В. Вергуненко. Основи прийняття рішень та управлінська діяльність у військовій справі. Навч. посіб. – К., 2004; О.Ю. Казанцев, В.М. Гап’юк, А.А. Каленський, В.К. Шваб, Вергуненко Д.В. Управління повсякденною діяльністю підрозділів у мирний час. Курс лекцій. – К., 2005; О.О. Стеценко, П.А. Савков, М.О. Ляхов. Основи військового управління. Ч. I. Основи управління військами. К, 2007; О.О. Стеценко, П.А. Савков, М.О. Ляхов. Основи військового управління. Ч. II. Основи служби штабів. К, 2007. П.А. Савков

Литвиновський Євген Юрійович

  • Останні зміни:
27.05.1966

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2006 старш. викл., 2009–11 доц. каф. військового управління.

Читати далі >Пузиня Євген Пилипович

  • Останні зміни:
10.01.1943

Місце народження: м. Невель Псковської області.
Наукове звання: полковник.
У Київ. ун-ті: з 1981 викл. військ. каф., з 1986 старш. викл., з 1988 заст. нач. каф., з 1991 заст. нач. Відділення військ. підготовки. Після звільнення з військ. служби 1998–2005 доц. каф. військового управління.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи