ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Військової економіки кафедра військового фінансово-економічного факультету Військової економіки кафедра військового фінансово-економічного факультету

Створена 1995, першим кер. був канд. екон. наук, доц., полк. С.Є. Шпильовий. З 1999 по 2010 – канд. екон. наук, доц., полк. І.В. Кириленко. У 2010 році каф. було розформовано. Вагомий внесок у розвиток каф. зробили її ветерани: акад. АН ВШ України Ю.В. Ніколєнко, проф. Ю.І. Палкін, доценти М.М. Садовий, В.М. Троян, С.Є. Шпильовий, Ю.Б. Медведєв. Каф. бере участь у підготовці фахівців за ОКР бакалавр, спеціаліст і магістр для фінанс.-екон. служб ЗС та ін. військ. формувань України. Курсантам, які навчаються за напрямом підготовки «Фінанси та кредит» (ОКР бакалавр) викладається «Військ. економіка», «Військ. тил», «Економіка орг. військ. госп-ва». Слухачам, які навчаються за програмою підготовки офіцерів військ. управління. такт. рівня (ОКР магістр) зі спец-ті «Фінанси», викладається «Військ. логістика», «Економіка ЗС України», «Економіка пром-сті ЗС України», «Ціноутворення на військ.-техн. продукцію», «Оборонна економіка». Наук.-пед. потенціал каф.: 4 канд. наук – полк. І.В. Кириленко, В.О. Ломакін, В.М. Янукович, О.В. Отрошко; викладачі – полк. І.В. Кравець, підполк. В.М. Брижеватий, підполк. С.Ю. Дементьєв, м-р П.О. Тригубко та ін. Каф. підтримує наук. співроб-во з каф. економіки та фінанс. забезпечення НУО України, економічним ф-том Київ. унів-ту. Викладачі каф. беруть участь у наук. конф., семінарах, друкують статті у «Збірнику наук. праць ВІ Київ. нац. універ. імені Тараса Шевченка». Провід. місце серед публікацій займають навч. посіб. Осн. праці: Економіка військової промисловості / За ред. Ю.І. Палкіна К., 2001; В.О. Ломакін. Ціни і ціноутворення. Навч. посіб. – К., 2005; П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. Сучасна економіка. Навч. посіб. – К., 2005; О.В. Отрошко, Основи економічної теорії: макроекономічний аспект. Навч. посіб. – К., 2006; І.В. Кириленко. Основи оборонної економіки. Курс лекцій. – К., 2009. І.В. Кириленко

Котій Дмитро Миколайович

  • Останні зміни:
28.09.1960

Місце народження: с. Благовіщенка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізького області.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1998 викл., старш. викл., заст. нач. каф., з 2003 нач. каф. бухгалтерського обліку, звітності та контрольно-ревізійної роботи, з 2005 нач. військ. фінанс.-економ. ф-ту, з 2007 заст. нач. ВІ, з 2011 доц. кафедри економіки та фінанс. забезпечення факультету військової підготовки.

Читати далі >Ломакін Володимир Олексійович

  • Останні зміни:
30.12.1938

Місце народження: м. Коса Гора Тульської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 1971 асист., старш. викл. каф. політ. економії, з 1980 доц. кафедри, у ВІ 2003–10 – проф. каф. військової економіки.

Читати далі >Марко Іван Юрійович

  • Останні зміни:
21.12.1949

Місце народження: с. В. Ком’яти Виноградівського району Закарпатської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент, генерал-лейтенант.
У ВІ Київ. нац. унів-ту: з 2000 проф. каф. каф фінансів ЗС військ. фінанс.-екон. ф-ту, у 2011 проф. каф. економіки та фінанс. забезпечення. Одночасно з 2005 – дир. Департаменту фінансів МО України.

Читати далі >Медведєв Юрій Борисович

  • Останні зміни:
13.02.1960

Місце народження: м. Миргород Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. нац. унів-ту: з 1994 викл., старш. викл. відділення військ. підготовки, з 1998 каф. фінансів Збр. Сил військ. фінанс.-економ. ф-ту, з 1999–2006 нач. каф. фінансів Збр. Сил, з 2006 доцент цієї каф. З 2011 зав. каф. економіки та фінанс. забезпечення факультету військової підготовки.

Читати далі >Палкін Юрій Іванович

  • Останні зміни:
28.04.1926- 28.12.2009

Місце народження: м. Єкатеринбург, РФ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. ун-ті: з 1968 викл. сусп. наук у ІПК при ун-ті., з 1973 очолив каф. методики викладання сусп. наук, 1991–2001 проф. каф. військ. економіки.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи