ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Палкін Юрій Іванович

28.04.1926 - 28.12.2009

Місце народження: м. Єкатеринбург, РФ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Канд. дис. «Роль матеріальних стимулів у використанні земель» (1959), докт. дис. «Ленін про матеріальну зацікавленість» (1973). 1950 закінчив Львів. парт. школу, 1953 – екон. ф-т МДУ, ВПШ при ЦК КПРС (з відзнакою). 1944–46 учасн. бойових дій у ВВВ – звільнення Варшави, взяття Берліна; інвалід війни ІІ гр. З 1950 працював у Дрогобицьк. обкомі КПРС, з 1953 викл., доц. і зав. каф. Дрогобицьк. держ. пед. ін-ту ім. І.Я. Франка. У Київ. ун-ті: з 1968 викл. сусп. наук у ІПК при ун-ті., з 1973 очолив каф. методики викладання сусп. наук, 1991–2001 проф. каф. військ. економіки. Викладав «Економіку пром-сті ЗС України», «Ціноутворення на військ.-техн. продукцію», «Оборонну економіку». Осн. наук. і пед. інтереси: екон. теорія, економіка пром-сті ЗС України. Автор понад 300 наук. праць, у т.ч. 10 монографій, 14 підруч., навч. посіб. з грифом МОН України. Осн. праці: Основи економ. теорії. Підруч. для підготовки молодих спеціалістів. – К., 1995 (у співавт.); Основи економ. знань. Навч. посіб. для учнів ліцеїв, гімназій та середніх ЗНЗ з поглибленим вивченням економіки. – К., 2002 (у співавт.); Сучасна економіка. Навч. посіб. для студ. неекономічних спеціальностей ВНЗ. – К., 2005 (у співавт.). Підготував 2 д-ри, 15 канд. наук. Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора (1969), Вітчизняної війни (1945), двома медалями «За відвагу» (1944, 1945), Грамотою Президії ВР України (1978). Чл. наук.-метод. ради Міносвіти СРСР, спец. рад по захисту дис. Київ., Львів. ун-тів. Чл. редколегії журн. «Трибуна». Відмінник нар. освіти (1965), засл. діяч науки і техніки УРСР (1990).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи