ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Військової педагогіки та психології кафедра військово-гуманітарного факультету Військової педагогіки та психології кафедра військово-гуманітарного факультету

Створена 1992 у складі ф-ту військ.-фінанс. підготовки й мала назву – каф. військ.-гуманіт. підготовки. З 1996 сучас. назва. 1997 відбувся перший набір курсантів зі спец. «Військ. психологія». 2000 каф. стала базовою у підготовці фахівців зі спец. «Політологія» (з 2006 підготовку військ. політологів здійснює каф. військово-гуманітарних дисциплін). У різні часи каф. очолювали: полк. О.І. Почтарьов (1992–93); полк. І.Д. Шпотаковський (1993–98); д-р пед. наук, проф., полк. В.В. Ягупов (1998–2003); канд. політ. наук, полк. В.Л. Кирик (2003–10); з 2011 – канд. психол. наук, полк. С.П. Васильєв. Базову освіту майбутні військ. психологи здобувають на ф-ті психології, військ. політологи – на філос. ф-ті Київ. унів-ту. Каф. ж забезпечує викладання військ.-спец. дисциплін: «Військ. психологія», «Теорія і методика вих. роботи», «Військ. навчання», «Військ. навчання і виховання», «Психологія військ. управління», «Воєн. політологія», «Інф.-проп. забезпечення військ (сил)», «Воєн.-політ. історія України», «Історія війн та воєн. мистецтва». З 2000 при каф. діє ад’юнктура, дисерт. дослідження ад’юнктів проводяться зі спец. «Психологія діяльності в особл. умовах». Науково-педаг. потенціал каф.: докт.психол.наук, проф., полк. запасу О.Д. Сафін, канд. військ. наук, с.н.с., ген.-майор запасу Алещенко В.І., канд.психол.наук, полк. С.П. Васильєв, доцент каф. канд.пед.наук, доц. С.П. Балашова, доцент каф. канд. політ. наук підп. С.В. Сірий, ст. викл. підп. О.В.Алфьоров. Осн. напрями наук. пошуків каф.: розробка методол. апарату для визначення рівня психол. готовності особистості мол. офіцера до військ.-профес. діяльності; проблема соц.-психол. адаптації в.-служб. військ. служби за контрактом до діяльності в особл. умовах; проблеми саморегуляції курсантів у період адаптації до умов навчання у військ. ВНЗ. З 2007 на базі каф. започатковані щорічні курси підвищ. кваліфікації фахівців вих. і соц.-психол. роботи військ. частин і підрозділів МО України та Ген. штабу ЗС України. Основні публікації: 1 Моногр, 3 підруч., 9 навч. посіб., низка статей у «Збірнику наук. праць ВІ Київ. нац. універ-ту імені Тараса Шевченка» та «Віснику Київ. нац. унів-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Військ.-спеціальні науки», тощо. Осн. праці: В.В. Ягупов. Педагогіка. – К., 1999; В.В. Ягупов. Військова психологія. – К., 2004; О.Д. Сафін. Організація вивчення особистості за допомогою сучасних методів. – К., 2006; В.В. Ягупов, В.Л. Кирик, С. Єрохін, О.В. Кожедуб. Військове виховання: історія, теорія, методика. – К., 1999; С.П. Балашова, В.Л. Кирик, С. Лисюк. Основи педагогіки та психології. – К., 2005; В.Л. Кирик. Геополітична експансія. Моногр. – К., 2009. С.П. Васильєв

Балашова Світлана Пилипівна

  • Останні зміни:
12.09.1959

Місце народження: м. Самбатхей, Угорщина.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2002 доц. каф. військ. педагогіки та психології військ.-гуманіт. ф-ту.

Читати далі >Грибоєдов Сергій Валентинович

  • Останні зміни:
08.12.1954

Місце народження: м. Новосибірськ, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У Київ. ун-ті: з 1994 – викл. відділення військ. підготовки, 1998-2004 – заст. нач. ВІ з вих. роботи. Викладав військове навчання та виховання. Після звільнення з військ. служби (2004) доц. каф. військ. педагогіки і психології військ.-гуманітарного ф-ту.

Читати далі >Сафін Олександр Джамільович

  • Останні зміни:
15.10.1962

Місце народження: м. Умань Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2000 проф. каф. військ. педагогіки та психології. Викладає курси «Військ. психологія», «Психологія військ. управління».

Читати далі >Сірий Сергій Володимирович

  • Останні зміни:
29.11.1970

Місце народження: м. Кролевець Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент, підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2004 ад’юнкт наук.-орг. відділу ВІ, з 2007 старш. викл., з 2009 доц. каф. військ.-гуманіт. дисциплін з 2011 – доц. каф. військ. педагог. та психол.

Читати далі >Ягупов Василь Васильович

  • Останні зміни:
06.02.1957

Місце народження: с. Нарваш-Шігалі Батирівського району (Чувашія, РФ).
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: 1998–2003 нач. каф. військ. педагогіки та психології. Осн. наук. інтереси: заг. та військ. педагогіка, заг. та військ. психологія. Автор 160 наук. та наук.-метод. праць.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи