ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сірий Сергій Володимирович

29.11.1970

Місце народження: м. Кролевець Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент, підполковник.

Канд. дис. «Соціально-політичний контекст локальних війн та воєнних конфліктів в умовах глобалізації» (2008). 1992 закінчив Військ. інж.-космічний ін-т ім. О.Ф. Можайського, 1998 Київ. військ. гуманіт. ін-т. У ВІ Київ. унів-ту: з 2004 ад’юнкт наук.-орг. відділу ВІ, з 2007 старш. викл., з 2009 доц. каф. військ.-гуманіт. дисциплін з 2011 – доц. каф. військ. педагог. та психол. Викладає курси «Актуальні проблеми Євроатлант. інтеграції України», «Воєн. політологія». Осн. наук. інтереси: проблеми війни, миру, армії, міжн. відносини, геополітика та нац. безпека, політологія, воєн.-політ. історія. Автор бл. 10 наук. праць. Осн. праці: Нариси воєнно-політичної історії України. Навч. посіб. – К., 2008 (у співавт.); Історія війн та воєнного мистецтва. Навч. посіб. – К., 2008 (у співавт.). Нагороджений 4 медалями.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи