ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Військової преси та інформації кафедра факультету іноземних мов та військового перекладу Військової преси та інформації кафедра факультету іноземних мов та військового перекладу

Розпочала свою діяльність 1 верес. 2006. Нач. каф. – канд. іст. наук, доц. Я.М. Жарков. До 2012 р. мала назву «кафедра інформаційно-психологічного протиборства». Каф. здійснює підготовку фахівців за 4 спец.: «Міжн. інформація», «Міжн. відносини», «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Журналістика» (кваліфікація: аналітик-міжнародник, перекладач з інозем. мови, фахівець з журналістики, фахівець з реклами і зв’язків з громадськістю, офіцер військ. управ. такт. рівня). Підготовка фахівців у обсязі нормат. частини навч. плану здійснюється в Інституті міжнародних відносин, Інституті журналістики, Інституті філології Київ. унів-ту. Військ.-профес. підготовка – у ВІ. Випускники каф. успішно працюють у військ. частинах, органах управ. ЗС України та ін. військ. формуваннях держави. Осн. напрями наук. діяльності: концептуальні, теорет. й технолог. засади забезпечення інформ. безпеки держави як складової нац. та воєн. безпеки; засади організації інформ.-психол. боротьби в ЗС України як осн. інструменту забезпечення інформ. безпеки держави у військ. сфері; технол. засади забезпечення завдань інформ.-психол. протиборства в ЗС України. У складі каф. досвідчені співроб.: канд. іст. наук, доц. Я.М. Жарков; д-р техн. наук, проф. І.В. Замаруєва; канд. філос. наук, доц. М.Т. Дзюба; канд. іст. наук, доц. М.І. Онищук; канд. техн. наук, старш. наук. співроб. М.М. Присяжнюк. Каф. співпрацює з Нац. академією СБУ, Держ. ун-том інформ.-комунік. технологій (Київ), ВІ НАУ (Житомир). 2007 на каф. започатковано пост. міжвідомчий наук.-практ. семінар «Шляхи та механізми забезпечення інформ.-психол. безпеки держави й сусп-ва» з публікацією тез доповідей, наук. статей у «Збірнику наук. праць ВІ Київ. нац. унів-ту імені Тараса Шевченка». Осн. праці: М.Т. Дзюба, Я.М. Жарков, І.О. Ольховой, М.І. Онищук. Нарис теорії і практики інформ.-психол. операцій/ За заг. ред. В.В. Балабіна. – К., 2006; М.Т. Дзюба, Я.М. Жарков, М.І. Онищук та ін. Інформ. безпека сучасного суспільства. Навч. посіб. – К., 2006; Соціально-правові основи інформ. безпеки. Навч. посіб. / За ред. В.В. Остроухова. – К., 2007; М.Т. Дзюба, Я.М. Жарков. Міжнародне військ. співробітництво. Військ. етикет і дипломат. протокол. – К., 2008; Я.М. Жарков, М.І. Онищук, М.М. Присяжнюк. Інформ.-психол. боротьба у воєнній сфері. – К., 2008; Я.М. Жарков, І.В. Замаруєва, М.М. Присяжнюк та ін. Інформ. безпека особистості, суспільства, держави : підручник – К., 2008; В.В. Остроухов, М.М. Присяжнюк, Я.М. Жарков та ін. Інформ. безпека (соціально-правові основи) : підручник – К., 2010; М.М. Присяжнюк, Л.Ф. Компанцева, Є.Д. Скуліш та ін. Сугестивні технології маніпулятивного впливу. Навч. посіб. – К., 2011; Я.М. Жарков, М.М. Присяжнюк, Л.Ф. Компанцева та ін. Історія інформ.-психол. протиборства: Підручник – К., 2012. Я.М. Жарков

Дзюба Микола Тимофійович

  • Останні зміни:
10.08.1945

Місце народження: с. Богданівка Броварського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 – доц. каф. інформ.-психол. протиборства (з 2012 – кафедри військової преси та інформації) ф-ту іноземних мов та військ. перекладу.

Читати далі >Жарков Яків Миколайович

  • Останні зміни:
22.02.1953

Місце народження: с. Олександрівка Ульяновської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 доц. каф. військ-спец мовної підготовки, з 2006 нач. каф. інформ-психол протиборства (з 2012 – кафедри військової преси та інформації) ф-ту іноземних мов та військ.

Читати далі >Онищук Михайло Іванович

  • Останні зміни:
01.08.1943

Місце народження: с. Старий Майдан, Червоноармійського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 доц. каф. інформ.-психол. протиборства (з 2012 – кафедри військової преси та інформації) ф-ту інозем. мов та військ. перекладу. Викладає Основи воєнного країнознавства та Інформаційно-психологічну боротьбу у воєнній сфері.

Читати далі >Присяжнюк Микола Миколайович

  • Останні зміни:
16.01.1955

Місце народження: с. Крилівка Ружинського району Житомирської області .
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2006 викл., з 2008 доц. каф. інформ.-психол. Протиборства (з 2012 – кафедри військової преси та інформації) ф-ту інозем. мов та військ. перекладу. Викладає дисципліни: «Основи інформаційно-психологічного протиборства», «Сугестивні технології маніпулятивного впливу», «Інформаційно-аналітична діяльність у воєнній сфері», «Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері» та «Технічні засоби масової комунікації».

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи