ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Присяжнюк Микола Миколайович

16.01.1955

Місце народження: с. Крилівка Ружинського району Житомирської області .
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник, полковник.

Канд. дис. на закриту тему (1998). 1982 закінчив Вільнюське КУРЕ ППО зі спец. АСУ, 1988 – Військ. радіотехн. академію ППО ім. Л.О. Говорова (м. Харків). 1973–88 служба в ЗС СРСР, України на різних посадах. 1989–98 викл., доц. КВІРТУ. 1998–2001 нач. відділу – гол. наук. співроб. Нац. НДЦ оборон. технологій і воєн. безпеки України. 2001–06 нач. відділу ГУР МО України. У ВІ Київ. унів-ту: з 2006 викл., з 2008 доц. каф. інформ.-психол. Протиборства (з 2012 – кафедри військової преси та інформації) ф-ту інозем. мов та військ. перекладу. Викладає дисципліни: «Основи інформаційно-психологічного протиборства», «Сугестивні технології маніпулятивного впливу», «Інформаційно-аналітична діяльність у воєнній сфері», «Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері» та «Технічні засоби масової комунікації». Осн. наук. інтереси: інформ. комп’ют. технології, інформ.-психол. боротьба та безпека.

Автор понад 85 наук. праць, у т.ч. 2 підручн. з грифом МОН України, 1 підручн. з грифом ДВОН МО України, 2 навч. посібн. на спец. тему; 7 патентів на винаходи. Осн. праці: Інформ. безпека особистості, суспільства, держави. Підруч. – К., 2008 (у співавт.); Информ.-психол. безопасность в епоху глобализации. Навч. посіб. – К., 2008; Інформ.-психол. безпека (соц.-правові основи). Підруч. – К., 2010 (у співавт.); Історія інформ.-психол. протиборства. Підруч. – К., 2012 (у співавт.). Має значний досвід експлуатації складних радіоелектрон. систем із використанням сучас. комп. технологій. Кер. і відп. виконавець 9 НДР, 6 з яких за тематикою інформ. технологій. Нагороджений відзнакою МО України «Ветеран військ. служби» (2004), 9 медалями СРСР, України, Почесною грамотою міськ. голови м. Києва (2005).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи