ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Військовий факультет фінансів і права Військовий факультет фінансів і права

Створений 8 груд. 1993, називався ф-том військ.-гуманіт. підготовки, ф-том військ.-фінанс. підготовки, другим ф-том,військовим фінансово-економічним факультетом. З 2010 сучас. назва. Першим нач. ф-ту був доц., полк. В.Л. Стахневич. 1998–2005 ф-т очолював перший в незалежній Україні серед військ. фінансистів канд. екон. наук, полк. С.Є. Шпильовий, 2005–07 – полк. Д.М. Котій, з 2007 – полк. В.І. Лісовський. Ф-т складається з 3 каф.: каф. фінансів Збройних Сил; каф. бухгалтер. обліку, звітності та контр.-ревіз. роботи; каф. військ. права. На ф-ті 16 наук.-пед. працівників, серед яких 3 канд. наук. До навч. процесу залучаються провід. фахівці Департ. фінансів МО України. Створена необхідна матер.-техн. база – аудиторії й лаб. оснащені комп’ютерами з доступом до мережі Інтернет, заняття проводяться із застосуванням інтерактивних дошок та медіапроекторів. Встановлене актуальне для військ. фінансиста програмне забезпечення «Парус-7», «Русло-1С», програма-тренажер «Асистент-2». Ф-т проводить очну та заочну підготовку фахівців за освітніми рівнями магістр, спеціаліст, офіцер такт. рівня зі спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Правознавство» (за напр. підготовки «Фінанси і кредит» – зі спеціаліз. «Фінанси і військова економіка» та напр. підготовки «Право» – зі спеціаліз. «Правове забезпечення діяльності військ (сил)»). На базі ф-ту діють курси підвищ. кваліф. фахівців юридичної служби ЗС України та курси підвищ. кваліф. з права збройних конфліктів. З 2000 на ф-ті діє ад’юнктура. Здійснюється підготовка вчених зі спец. 20.01.07 Оборонна економіка; 12.00.01 Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень; 12.00.03 Цивільне право і цивіл. процес, сімейне право, міжнар. право; 12.00.07 Адміністр. право і процес, фінанс. Право, інформ. право; 12.00.11 Міжнар. право. На щорічній міжн. наук. конф. «Військ. освіта: сьогодення і майбутнє» ф-т організовує роботу секцій з фін.-економ. та юрид. тематик. Проводиться щорічна олімпіада курсантів. На ф-ті працює військ.-наук. тов-во. Викладачі, ад’юнкти, курсанти й студенти представляють свої наук. здобутки на щорічній конф. «Актуальні проблеми фінанс. забезпечення військ», беруть участь в унів., галузевих, місцевих, загальнодерж. конф. і олімпіадах. З пріоритетних напрямів військ.-екон. проблематики науковцями ф-ту опубліковано 28 підруч. і навч. посіб. За 20 років підготовлено 328 офіцерів військ. управ. опер.-такт. рівня та 1310 офіцерів такт. рівня. Серед випускників отримали диплом з відзн. та золоту медаль 21 офіцер опер.-такт. рівня, 52 офіцери такт. рівня. На сьогодні ф-т – єдиний у державі, що готує кадри фінанс.-екон. служби для силових структур України. Випускники призначаються на кер. посади фінанс.-екон. органів ЗС України, Внутр. військ МВС України, Держ. прикорд. служби, Держ. спец. служби транспорту, МНС України, в слідчі й фінанс. органи СБУ тощо. Ф-т також організує й проводить наук. дослідження на замовлення МО України. В.І. Лісовський

Ващенко Ірина Василівна

 • Останні зміни:
12.08.1969

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2002 викл., старш. викл., доц., з 2007 нач. каф. фінансів ЗС військ. фінанс.-екон. ф-ту, у 2012 році – ТВО заступника начальника ВІ з навч. роботи.

Читати далі >Журавель Олександр Федорович

 • Останні зміни:
07.04.1926

Місце народження: пгт Короп Чернігівської області.
Наукове звання: генерал-майор.
У ВІ Київ. унів-ту: з1995 доц. відділення військ. підготовки, 1998–2002 доц. ф-ту військ.-фінанс. підготовки.

Читати далі >Залєський Євген Миколайович

 • Останні зміни:
21.10.1954

Місце народження: м. Херсон.
Наукове звання: полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: 1987 – викл., старш. викл. об’єднаної військ. каф, з 1992 – відділення військ. підготовки, 1993 – заст. нач. каф. тактико-спец. підготовки, 1994 – заст. нач. Другого ф-ту (військ.-фінанс. підготовки). 2004 звільнився з військ. служби, працює на посаді наук. співроб. Лінгвістичного НДЦ ВІ.

Читати далі >Кириленко Ігор Володимирович

 • Останні зміни:
17.06.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1991 нач. автомоб. служби відділення військ. підготовки, з 1994 асист., викл. каф. загальновійськ. дисциплін, з1999 по 2011 р. – нач. каф. військової економіки військ. фінанс.-економ. ф-ту, з 2011 доцент кафедри економіки та фінанс.

Читати далі >Кожедуб Олена Василівна

 • Останні зміни:
29.10.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1994 лаборант відділення військ. підготовки, з 1995 зав. навч. лаб. каф. військового права, з 2000 викл. каф. військ. педагогіки та психології, з 2011 року викладач ПМК каф. військ. права, з 2012 – лаборант кафедри військового права.

Читати далі >Котій Дмитро Миколайович

 • Останні зміни:
28.09.1960

Місце народження: с. Благовіщенка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізького області.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1998 викл., старш. викл., заст. нач. каф., з 2003 нач. каф. бухгалтерського обліку, звітності та контрольно-ревізійної роботи, з 2005 нач. військ. фінанс.-економ. ф-ту, з 2007 заст. нач. ВІ, з 2011 доц. кафедри економіки та фінанс. забезпечення факультету військової підготовки.

Читати далі >Ломакін Володимир Олексійович

 • Останні зміни:
30.12.1938

Місце народження: м. Коса Гора Тульської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 1971 асист., старш. викл. каф. політ. економії, з 1980 доц. кафедри, у ВІ 2003–10 – проф. каф. військової економіки.

Читати далі >Макаренко Наталія Геннадіївна

 • Останні зміни:
02.02.1966

Місце народження: м. Кадієвка Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 1994 викл. каф. загальновійськ. дисциплін відділення військ. підготовки, з 1997 доц. каф. військової педагогіки і психології, з 2000 доц. каф. військ. права, з 2005 проф. каф. військ. права, з 2011 по 2012 проф. ПМК кафедри військового права.

Читати далі >Марко Іван Юрійович

 • Останні зміни:
21.12.1949

Місце народження: с. В. Ком’яти Виноградівського району Закарпатської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент, генерал-лейтенант.
У ВІ Київ. нац. унів-ту: з 2000 проф. каф. каф фінансів ЗС військ. фінанс.-екон. ф-ту, у 2011 проф. каф. економіки та фінанс. забезпечення. Одночасно з 2005 – дир. Департаменту фінансів МО України.

Читати далі >Медведєв Юрій Борисович

 • Останні зміни:
13.02.1960

Місце народження: м. Миргород Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. нац. унів-ту: з 1994 викл., старш. викл. відділення військ. підготовки, з 1998 каф. фінансів Збр. Сил військ. фінанс.-економ. ф-ту, з 1999–2006 нач. каф. фінансів Збр. Сил, з 2006 доцент цієї каф. З 2011 зав. каф. економіки та фінанс. забезпечення факультету військової підготовки.

Читати далі >Новіков Микола Костянтинович

 • Останні зміни:
20.12.1947

Місце народження: м. Вороніж, РФ.
Наукове звання: полковник.
У Київ. ун-ті: 1993–98 нач. каф. Військової економіки та права (пізніше – фінансів Збройних Сил) Відділення військ. підготовки. Викладав «Фінанси ЗС». З 1999 – викл. НАО України.

Читати далі >Палкін Юрій Іванович

 • Останні зміни:
28.04.1926- 28.12.2009

Місце народження: м. Єкатеринбург, РФ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. ун-ті: з 1968 викл. сусп. наук у ІПК при ун-ті., з 1973 очолив каф. методики викладання сусп. наук, 1991–2001 проф. каф. військ. економіки.

Читати далі >Семеніхін Іван Миколайович

 • Останні зміни:
01.09.1945- 18.12.2008

Місце народження: с. Дружба Покровського району Орловської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1998 викл., з 1999 старш. викл., з 2001 доц. каф. фінансів Збройних Сил військ. фін.-економ. ф-ту. Викладав фінанс. забезпечення військ. частини.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи