ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Макаренко Наталія Геннадіївна

02.02.1966

Місце народження: м. Кадієвка Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.

Канд. дис. «Інтереси в системі самореалізації особистості: соціально-філософ аналіз» (1994). 1990 закінчила філос. ф-т Київ. унів-ту, 1994 – асп-ру каф. філософії гуманіт. наук філос. ф-ту, 2005 – докт-ру філос. ф-ту. Працює над докт. дис. «Трансформація поняття «війна» в цивілізаційному процесі (соціально-філос. аналіз)». У Київ. ун-ті: з 1994 викл. каф. загальновійськ. дисциплін відділення військ. підготовки, з 1997 доц. каф. військової педагогіки і психології, з 2000 доц. каф. військ. права, з 2005 проф. каф. військ. права, з 2011 по 2012 проф. ПМК кафедри військового права. Викладала основи військового законодавства. Осн. наук. інтереси: соц. філософія, філософія історії (філос. проблеми війни і миру), філософія права, міжн. гуманіт. право (право збройних конфліктів), гуманіт. і політ. безпека держави, юрид. психологія. Автор понад 60 наук. і наук.-метод. праць.

 Осн. праці: Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування. Моногр. – К., 1994 (у співавт.); Людина в світлі гуманітар. пізнання. Моногр. – К., 1998 (у співавт.); Психологія військ. управління. Навч. посіб. – К., 1999(у співавт.); Військ. виховання: історія, теорія, методика. Навч. посіб. – К., 2002 (у співавт.); Правова робота в ЗСУ. Навч. пос. – К., 2010 (у співавт.); Військ.-юридична психологія. Курс лекцій. – К., 2011 (у співавт.). Нагороджена медаллю «15 років ЗС України», почесною грамотою МО України (2008), подякою заступника МО України (2009), Почесною грамотою міськ. голови м. Києва (2010).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи