ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Військовий інститут Військовий інститут

Військ. підготовка в Київ. ун-ті почалася 16 жовт. 1933, коли наказом Наркома оборони СРСР №1467 був призначений перший нач. військ. каф. комбриг Л.І. Борисенко (1933-36). Згодом її очолювали: м-р М.Є. Брикін (1936-37), полк. М.О. Точинський (1937-41), А. Солодкий (1941-43), полк. І.А. Єлисєєв (1943-44), полк. П.Я. Беліченко (1944-48), ген.-м-р І.М. Вахрамєєв (1948-50), ген.-м-р М.М. Кудрявцев (1950-52), ген.-м-р П.І. Морозов (1952-54), ген.-м-р А.І. Лосєв (1954-56), полк. Г.П. Скиба (1956-58), полк. Я.О. Кучеров (1958-61), полк. І.М. Ємельянов (1961-70), полк. П.А. Папушин (1970-87), ген.-л-т С.А. Жуков (1987-2004), ген.-м-р В.В. Балабін (з 2005). Перша військ. каф. мала 23 викладачі й готувала ком. артилер. взводів, льотчиків-спостерігачів і медсестер. З 1937 позавійськ. підготовку відмінили й навчали мол. ком. за фахом снайпер, кулеметник, інструктор ППХО. З поч. ВВВ пішли на фронт. У трав. 1943, коли Київ. ун-т знаходився в евакуації у м. Кизил-Орда й разом із Харківським складав об’єднаний Укр. ун-т, було створено військ.-фізкультурну каф. 1944 відновлено артилер. цикл. 1949 введено підготовку студентів фізичного, згодом радіофізичного ф-тів і створено цикл РЛС, а для студентів ф-ту інозем. мов – цикл військ. перекладу. 1960 почали підготовку студенток гуманіт. ф-тів за фахом «медсестра». З 1962 для механіко-математичного ф-ту створено цикл АСУ. У 1965 вводиться фах «ком. мотостріл. взводу» для 10 ф-тів (філол., філософський, історичний, географічний, геологічний, економічний, юридичний, хімічний, біологічний, журнал.) та створ. цикл тактичної підготовки. 1969 на циклі АСУ починають навчання й студенти ф-ту кібернетики. З 1971 на циклі військ. перекладу вводиться підготовка студентів ф-ту міжн. відносин та міжн. права. У зв’язку з багатопрофільністю 1983 військ. каф. реорганізовано в об’єднану військ. каф., що мала 7 циклів: АСУ, радіолокаційної техніки, загальновійськ. підготовки, військ. перекладу, тактичної, вогневої, військ.-техн. підготовок, а також цикли ЦО та мед. підготовки. 1991 створено відділення військ. підготовки з 2-х ф-тів: ф-ту військ.-техн. підготовки та ф-ту військ.-гуманіт. підготовки, які мали кафедральну структуру. Окремо існували каф. тактики та оперативного мистецтва й каф. автомобільної підготовки. 18 січ. 1992 офіцери відділення прийняли Військ. присягу на вірність укр. народові. Важливою подією став наказ МО та МОН України № 39/1 від 16.06.1993 про введення підготовки кадрових офіцерів для ЗС України за 4-ма напрямами: військ. картограф, військ. юрист, військ. перекладач, спеціаліст військ.-фінансової служби. З 1995 почали готувати офіцерів-слухачів юрид. служби, з 1997 – військ. психологів, з 2000 – політологів. У січні 1998 Постановою Кабміну № 64 навч. заклад отримав статус Військового інституту. 1999 йому вручено Бойовий Прапор, нагороджено Дипломом ІІ міжн. виставки «Сучас. освіта в Україні». Сьогодні це сучас. міжвідомчий, інтегрований військ. підрозділ ВНЗ, що здійснює підготовку фахівців з повною вищою освітою для ЗС України; єдиний в Україні, що готує фахівців для всіх військ. формувань зі спец. міжн. відносини, міжн. інформація, переклад, фінанси, психологія, політологія, реклама й зв’язки з громадськістю, геоінформ. системи й технології. Базову освіту майбутні офіцери отримують на ф-тах і в ін-тах унів-ту. Військ.-спец. підготовку здійснюють наук.-пед. працівники, серед яких: 14 д-рів наук, проф. та 90 канд. наук, доц., які працюють на 14-ти каф. у складі 4-х ф-тів. Функціонує ад’юнктура (з 2000) за 8-ма спец. За роки незалежності України в ін-ті підготовлено 2821 офіцер тактичного та 472 опер.-тактичного рівня (з них 112 нагороджені золотою медаллю, 258 отримали дипломи з відзнакою) та понад 150000 офіцерів запасу. Міжвузівські зв’язки ВІ розвиваються в рамках угод Київ. унів-ту та МО України з ВНЗ-партнерами США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Греції, Іспанії, Китаю, Єгипту, Ірану, Туреччини. Курсанти беруть активну участь у заходах програми «Партнерство заради миру». Відгуки з військ засвідчують високу компетентність випускників, їх спроможність якісно виконувати службові обов’язки, здатність до самовдосконалення й проф. зростання. В.В. Балабін

Абрамян Олександр Вагаршакович

 • Останні зміни:
25.10.1952

Місце народження: м. Полтава.
Військовий управлінець, полк. Закінчив Київ. вище загальновійськ. уч-ще ім. М.В. Фрунзе (1973). У ВІ Київ. унів-ту: 1978 викл., старш. викл., 1992 заст. нач. навч. частини, 1994–2007 нач. навч. відділу, з 2007 наук. співроб. Лінгвістичного наук.-досл. центру ВІ.

Читати далі >Автушенко Олександр Семенович

 • Останні зміни:
27.06.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
У ВІ Київ. унів-ту: 2003 викл., старш. викл., з 2006 заст. нач., а з 2011 – доцент каф. загальновійськ. дисциплін.

Читати далі >


Балабін Віктор Володимирович

 • Останні зміни:
26.12.1960

Місце народження: м. Перевальськ Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор, генерал-майор.
Остання займана посада: директор інституту.
Закінчив із відзнакою ф-т зах. мов ВІ МО СРСР (м. Москва) (1988), юрид. ф-т Київ. унів-ту (1997), опер.-тактичний ф-т НАО України (2007).

Читати далі >Балашова Світлана Пилипівна

 • Останні зміни:
12.09.1959

Місце народження: м. Самбатхей, Угорщина.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2002 доц. каф. військ. педагогіки та психології військ.-гуманіт. ф-ту.

Читати далі >Бахвалов Валентин Борисович

 • Останні зміни:
04.07.1963

Місце народження: м. Ленінград, РФ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У Київ. ун-ті: з 1988 викл., старш. викл., з 1994 заст. нач. каф., з 1996 нач. каф., з 2006 викл. каф. бойового застосування та експлуатації (радіоелектрон. озброєння) військ.-техн. ф-ту, з вересня 2012 року працює на факультеті військової підготовки.

Читати далі >Безбах Віктор Григорович

 • Останні зміни:
13.10.1957

Місце народження: с. Вотилівка Черкаська область.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, полковник.
Наукове звання: доцент.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2007 доц. каф. військ. педагогіки та психології, з 2009 зав. каф. військ.-гуманіт. дисциплін військ.-гуманіт. ф-ту, з 2011 зав. каф. військ.-гуманіт. підготовки ф-ту військ. підготовки.

Читати далі >Безносюк Олександр Олексійович

 • Останні зміни:
02.04.1957

Місце народження: смт Завалля Кіровогрської області.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, полковник.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: 1989 викл. об’єднаної військ. каф., 1992 старш. викл. відділення військ. підготовки, 1997–2005 нач. каф. АСУ військ.-гуманіт. ф-ту ВІ, з 2006 проф. кафедри військ.-гуманіт. дисциплін, з 2011 проф. кафедри військово-гуманітарної підготовки.

Читати далі >Браун Вадим Олегович

 • Останні зміни:
03.12.1954

Місце народження: c. Лісники Київської область.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У Київ. ун-ті: з 1993 викл. відділення військ. підготовки, з 1994 старш. викл. – нач. служби радіоелектрон. боротьби, заст. нач. каф., з 1997 заст. нач. Відділ. військ. підгот., з 1998 заст. нач. ВІ, 2005–06 перший заст. нач. ВІ, з 2006 провід. наук. співроб. НДЦ ВІ.

Читати далі >Бурдюг Олег Володимирович

 • Останні зміни:
03.08.1959

Місце народження: м. Бориспіль Київської області.
Наукове звання: полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1998 викл. каф. тактики та оперативного мистецтва, з 1999 нач. каф. загальновійськ. дисциплін військ.-гуманіт. ф-ту, з 2000 заст. нач. ВІ з МТЗ.

Читати далі >Буяло Олексій Васильович

 • Останні зміни:
01.07.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: підполковник.
Закінчив КВІУЗ (1999), ад’юнктуру ВІ Київ. унів-ту (2004). У ВІ Київ. унів-ту: з 2004 викл., старш. викл., 2007–2011 старш. викл. – нач. служби метрології та стандартизації каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектроного озброєння) військ.-техн. ф-ту.

Читати далі >Васечко Сергій Васильович

 • Останні зміни:
31.03.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат військових наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1993 викл., з 1994 старш. викл. відділення військ. підготовки, 1995–2005 нач. тактики та оперативного мистецтва кафедри, з 2006 наук. співроб. НДЦ. Викладав тактику частин та з’єднань і оперативне мистецтво.

Читати далі >Ващенко Ірина Василівна

 • Останні зміни:
12.08.1969

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2002 викл., старш. викл., доц., з 2007 нач. каф. фінансів ЗС військ. фінанс.-екон. ф-ту, у 2012 році – ТВО заступника начальника ВІ з навч. роботи.

Читати далі >Вишнівський Віктор Вікторович

 • Останні зміни:
08.08.1965

Місце народження: с. Ялтушків Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1999 заст. нач. бойового застосування і експлуатації (радіоелектронного озброєння) кафедри, з 2005 заст. нач. НДЦ, з 2011 – старший науковий співробітник НДЦ.

Читати далі >Вішняков Володимир Вікторович

 • Останні зміни:
28.09.1945

Місце народження: м. Слуцьк Мінської області, Бєлорусь.
Науковий ступінь: кандидат військових наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: 2002–2011 – доц. каф. тактики та операт. мистецтва військ. фінансово-економ. ф-ту, з 2011 зав. каф. такт. підготовки(з 2013 на факультеті Військової підготовки).

Читати далі >Гахович Сергій Вікторович

 • Останні зміни:
05.01.1974

Місце народження: м. Біла Церква Київської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник, підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2002 – викл., з 2005 – старш. викл., з 2008 – доц. каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектрон. озброєння), з 2009 – нач. відділу геоінфор. дослід., гуманіт. і техноген. безпеки НДЦ, з 2011 – заст. нач. НДЦ.

Читати далі >Герасимов Борис Михайлович

 • Останні зміни:
14.01.1940- 08.01.2010

Місце народження: м. Новгород , РФ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: 2001 – проф. каф. тактико-спец. підготовки, 2006-10 – проф. каф. військ. управління військ.-гуманіт. ф-ту. Викладав основи військового управління.

Читати далі >Головков Геннадій Михайлович

 • Останні зміни:
08.03.1938- 16.11.2008

Місце народження: м. Ахтубінськ Архангельської області, РФ.
Наукове звання: полковник.
У Київ. ун-ті: 1988 – співроб. об’єднаної військ. каф., 1992 – інженер ОЦ відділення військ. підготовки, 1998-2008 – адміністратор доступу відділення інформ-ції вузла зв’язку та інформатизації ВІ.

Читати далі >Горшколєпов Володимир Борисович

 • Останні зміни:
13.03.1942

Місце народження: м. Владикавказ (Північна Осетія), РФ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник, генерал-лейтенант.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 – доц. каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектр. озброєння) військ.-техн. ф-ту, з 2011 проф. каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів ПС факультету військової підготовки.

Читати далі >Грибоєдов Сергій Валентинович

 • Останні зміни:
08.12.1954

Місце народження: м. Новосибірськ, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У Київ. ун-ті: з 1994 – викл. відділення військ. підготовки, 1998-2004 – заст. нач. ВІ з вих. роботи. Викладав військове навчання та виховання. Після звільнення з військ. служби (2004) доц. каф. військ. педагогіки і психології військ.-гуманітарного ф-ту.

Читати далі >Губко Володимир Іванович

 • Останні зміни:
02.09.1933

Місце народження: м. Гребінка Полтавської області.
Наукове звання: полковник.
У Київ. ун-ті: 1972 – викл., 1974 – старш. викл. військ. каф., 1975 – нач. циклу автоматики й телемеханіки військ. каф., з 1983 – циклу АСУ об’єднаної військ. каф., 1988 звільнений з дійсної військ. служби.

Читати далі >Данилейко Віктор Федорович

 • Останні зміни:
24.04.1942

Місце народження: с. Редю-Маре Тирновського району (Молдова).
Наукове звання: полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1997 по 2011 р. – доц. каф. тактики та операт. мистецтва. Викладав тактичну підготовку, тактику частин та з’єднань.

Читати далі >Дем’янюк Олексій Степанович

 • Останні зміни:
22.02.1951

Місце народження: с. Щербово Каменецьк. р-ну Брестської обл. (Білорусь).
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Інженер з експлуатації й ремонту колісної та бронетанкової техніки, полк. 1972 закінчив Київ. вище танко-техн. уч-ще. У ВІ Київ. унів-ту: 1976 – викл., старш. викл. військ. каф., з 1992 – відділення військ. підготовки, 1994-2004 – нач. каф. автомобільної підготовки військово-технічного ф-ту, 2008–2012 – доц. цієї ж каф. Канд. дис. «Розробка принципових систем і конструкцій сумісної роботи мобільних і широкозахватних дощувальних машин» (2005).

Читати далі >Дзюба Микола Тимофійович

 • Останні зміни:
10.08.1945

Місце народження: с. Богданівка Броварського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 – доц. каф. інформ.-психол. протиборства (з 2012 – кафедри військової преси та інформації) ф-ту іноземних мов та військ. перекладу.

Читати далі >Дишловий Андрій Володимирович

 • Останні зміни:
21.01.1945

Місце народження: м. Москва (Росія).
Остання займана посада: Заступник начальника Військового інституту з АГР.
Інженер-радіотехнік, полк. 1966 закінчив Радіотехн. уч-ще військ ППО в м. Вільнюсі, 1974 – Вищу інж. радіотехн. академію військ ППО ім. маршала Л.О. Говорова. З 1966 – військ. служба на посадах нач. РЛС, заст. ком. батальйону, нач. служби озброєння бригади, заст. ком. радіотехн. бригади з озброєння. У Київ. ун-ті: з 1988 – викл., нач. циклу РЛС об’єднаної військ. каф., 1992 – заст. нач. відділення військ. підготовки, 1998–2000 – заст. нач. Військового інституту з АГР.

Читати далі >Долгушин Віктор Павлович

 • Останні зміни:
01.05.1934

Місце народження: м. Череповець Вологодської обл.(Росія).
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: науковий співробітник.

Радіоінженер, полк. закінчив ф-т радіотехнічного озброєння КВІРТУ (1956). Канд. дис. на закриту тему (1972). У ВІ Київ. унів-ту: 1999 – доц. каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектрон. озброєння) військ.-технічного ф-ту, з 2006 – наук. співроб. НДЦ.

Читати далі >Дорохов Микола Сергійович

 • Останні зміни:
08.02.1950

Місце народження: хутір Баранов Солнцевського району Курської області.
Наукове звання: полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: 1994 – заст. нач. відділу з вих. роботи відділення військ. підготовки, 1998 – заст. нач. ф-ту з гуманіт. питань, з 2005 – викл. каф. військ. педагогіки та психології військ.-гуман. ф-ту ВІ, з 2011 викл. каф. військ.-гуманіт. підготовки.

Читати далі >Дорош Галина Леонтіївна

 • Останні зміни:
15.02.1942

Місце народження: м. Вязьма Смоленської області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: 1968 – викл., старш. викл., доц. ф-ту інозем. філології, 1994 – зав. каф. англ. мови природн. ф-тів, з 2004 у ВІ Київ. нац. унів-ту – старш. викл., 2006–2011 – доц. каф. військ.-спец. мовної підготовки ф-ту іноземних мов та військ. перекладу.

Читати далі >Дубровинський Георгій Ревмирович

 • Останні зміни:
25.05.1958

Місце народження: м. Жмеринка Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
. У ВІ Київ. унів-ту: з 1994 викл. відділення військ. підготовки, з 1998 – заст. нач. ф-ту ВІ, з 2005 – нач. військ.-гуманіт. ф-ту, з 2011 – доц. каф. військ.-гуманіт. підготовки.

Читати далі >Дуліч Юрій Васильович

 • Останні зміни:
10.05.1969

Місце народження: м. Ленінград, РФ.
Наукове звання: підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1993 курсовий офіцер, нач. курсу, з 2005 заст. нач. ф-ту іноземних мов та військ. перекладу з вих. Роботи, з 2012 – начальник ф-ту іноземних мов та військового перекладу.

Читати далі >Жарков Яків Миколайович

 • Останні зміни:
22.02.1953

Місце народження: с. Олександрівка Ульяновської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 доц. каф. військ-спец мовної підготовки, з 2006 нач. каф. інформ-психол протиборства (з 2012 – кафедри військової преси та інформації) ф-ту іноземних мов та військ.

Читати далі >Жердєв Микола Костянтинович

 • Останні зміни:
22.03.1936

Місце народження: с. Підлужне Ізобільненського району Ставропольського краю, РФ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1999 проф. каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектроного озброєння) військ.-техн. ф-ту, з 2011 доц. каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів факультету військової підготовки.

Читати далі >Жиров Геннадій Борисович

 • Останні зміни:
23.02.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник, підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1999 викл., ст. викл., з 2006 заст. нач. каф. бойового застос. і експлуатації (радіоелектр. озброєння), з 2008 заст. нач. каф. топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ, з 2010 старший науковий співробітник НДЦ, з 2013 пров. наук. співроб. НДЦ.

Читати далі >Жуков Сергій Анатолійович

 • Останні зміни:
25.11.1947- 30.09.2004

Місце народження: м. Хабаровськ, РФ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор, генерал-лейтенант.
У ВІ Київ. унів-ту: 1982 – викл. військ. каф., 1984 – старш. викл., 1986 – нач. циклу, 1987 – нач. об’єднаної військ. каф., 1992 – нач. відділення військ. підготовки. 1998–2004 – нач. Військового інституту, з лип. по верес. 2004 – дир. ІПО Київ. унів-ту.

Читати далі >Журавель Олександр Федорович

 • Останні зміни:
07.04.1926

Місце народження: пгт Короп Чернігівської області.
Наукове звання: генерал-майор.
У ВІ Київ. унів-ту: з1995 доц. відділення військ. підготовки, 1998–2002 доц. ф-ту військ.-фінанс. підготовки.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 108
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи