ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Видавничої справи та редагування кафедра Видавничої справи та редагування кафедра

Створена 1997 на базі каф. журналістської майстерності, яка діяла з 1990 (зав. каф. професор. В. А. Качкан). Організація каф. пов’язана із відкриттям 1996 в ІЖ спеціалізації «Видавнича справи та редагування». У 1996–2000 каф. мала назву «Журналістської майстерності та редакційно-видавничої справи», з 2000 – «Видавничої справи та редагування» (зав. каф. професор. В. В. Різун). У 1999 на базі спец. «Видавнича справа та редагування» створено відділення видав. справи; 2002 каф. було поділено на: новостворену каф. теорії масової комунікації та каф. видавничої справи та редагування, яку очолив професор. М. С. Тимошик (2002–2010). З 2010 – очолює доцент. В. І. Теремко. Нині на каф. працюють: 1 доктор наук. (професор. К. С. Серажим); 7 кандидат наук. (Ю. В. Бондар, С. А. Водолазька, М. І. Женченко, А. Д. Онкович, Т. В. Полковенко, Я. В. Прихода, В. І. Теремко). Фахові дисципліни викладають (за сумісн.) гол. ред. пров. вид-в і ЗМІ України, зокрема гол. ред. «Українського Радіо “Культура”» доцент. Г. І. Дацюк. Підготовка спеціалістів та бакалаврів ведеться за двома напрямами: ред. книжкових і газетно-журнальних видань та ред. електрон. видань. Трансформація укр. видав. ринку спонукала до переосмислення концепції каф. та удосконалення навч. планів. Каф. передбачає підготовку фахівця, який, освоївши сучас. інформ. та видав. технології, поєднував би в собі навички і вміння таких взаємопов’язаних ред. професій: ред. як літ. працівник, ред. як керівник ред. чи видав. колективу, ред. як менеджер, ред. як організатор конкретної видав. структури певного профілю. Осн. нормат. та спец. курси, що викладаються на каф.: поліграфія, видав. стандарти, історія української видав. справи, історія світової видав. справи, культура видання, літ. редагування, основи видав. справи, основи редагування, ред. професії, текстознавство, загальна і спеціальна бібліографія, книжкові видання, маркетинг і промоція видань, апарат науковогл видання, теорія та історія видавничої справи, газетно-журнальні видання. Навч. та вироб. практики студенти проходять у вид-вах та видав. структурах різних форм власності, у редакціях газет, журналів, на радіо та ТБ. Напрями наук. досліджень викладачів каф.: теорія та практика укр. видав. справи і редагування; тенденції розвитку заруб. видав. справи; історія видав. справи; сучас. видав. укр. стандарти, авт. право в теорії і практиці журналістики і книговидання. Каф. співпрацює з каф. видав. справи та редагування тих ун-тів України, в яких відкрито спец. «Видавнича справа та редагування». З 2004 каф. тісно співпрацює з Колегією Св. Андрія Манітобського ун-ту (Канада). Професор. цього ун-ту Степан Ярмусь на запрошення каф. читав лекції студентам Ін-ту журналістики. Викладачами каф. підготовлено навч. і наук. видання: Різун В. В. Основи комп’ютерного набору і коректури. К., 1993; Різун В. В. Моделювання і технологія редакторських систем. К., 1995; Різун В.В. Літературне редагування. К., 1996; Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування. К., 2004; Тимошик М. С. Видавничий бізнес. К., 2005; Тимошик М. С. Історія видавничої справи. К., 2007; Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця. К., 2006; Тимошик М. С., Дацюк Г. І. Історія одного журналістського курсу. К., 2008; Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. (На матеріалах сучасної газетної публіцистики). К., 2002; Серажим К. С. Текстознавство. К., 2009; Теремко В. І. Основні засади видавничого бізнесу. К., 2009; Теремко В. І. Видавничий маркетинг. К., 2009; Афанасьєва К. О. Авторське право. К., 2006; Водолазька С. А. Поліграфія. Курс лекцій. К., 2006; Водолазька С. А. Видавнича справа за рубежем. Курс лекцій. К., 2007; Водолазька С. А. Поліграфія. Курс лекцій. К., 2007; Водолазька С. А. Видавнича справа за рубежем. К., 2011; Водолазька С. А. Історія української літератури ХVІІІ ст.: Навчально-методичний комплекс. К., 2004; Водолазька С. А. Вступ до літературознавства: Курс лекцій. К., 2005; Водолазька С. А. Іспит з української літератури 2006. Навчальний посібник. К., 2006; Водолазька С. А. Історія української літератури ХІХ ст.: Курс лекцій. К., 2005; Водолазька С. А. Теорія і практика документних комунікацій. Навчально-методичний комплекс. Біла Церква, 2005; Женченко М. І. Загальна і спеціальна бібліографія. К., 2011; Женченко М. І. Комп’ютерна графіка: Adobe Photoshop CS4: практикум. К., 2009; Женченко М. І. Типологія офіційних документів: текст лекції з курсу «Редагування офіційної літератури». К., 2009; Женченко М. І. Мова і стиль офіційних документів: текст лекції, практикум з курсу «Редагування офіційної літератури». К., 2009; Женченко М. І. Робота з проектами нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України: організаційно-правові, редакційні та технічні аспекти: текст лекції з курсу «Редагування офіційної літератури». К., 2009; Крайнікова Т. С. Коректура. К., 2010; Крайнікова Т. С. Українська література. Тематичні тестові завдання. К.: Країна мрій, 2007; Прихода Я. В. Газетні та журнальні видання. К., 2012; Прихода Я. В. Словник понять і термінів з медійної комунікації. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008 (у співавт.); Карпенко В. О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика. К., 2007; Карпенко В. О. Редакторська справа: Проблеми майстерності. К., 2005; Шевченко В. Е. Режисура та архітектоніка видання: Навчально-методичний комплекс. К., 2004; Шевченко В. Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп’ютерної термінології. К., 2006; Городенко Л. М. Системи верстки. QuarkXPress. Adobe PageMaker. Adobe InDesign: Практичний посібник. К., 2006; Салига П. Г.Інтернет як засіб масової комунікації. Конспект лекції. К., 2007; Салига П. Г. Основи роботи з FTP мережею. Конспект лекції. К., 2007, 2009. М.С. Тимошик, І.М. Забіяка

Бєляков Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
02.04.1972

Місце народження: м. Дебальцеве Донецької обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1994 з відзнакою ІЖ Київ. ун-ту, 1999 асп. ІЖ. В ун-ті з 1995: старш. викл. каф. журналітської майстерності, асист. (1999–2003), доцент. (2003–06) каф. періодичної преси ІЖ.

Читати далі >Водолазька Світлана Анатоліївна

 • Останні зміни:
13.02.1977

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Філолог, літературний критик, редактор. Закінчила 1999 філол. ф-т Донецьк. держ. ун-ту за спец. «Укр. мова та л-ра», 2003 асп. Ін-ту філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2004 0,5 асист., з 2006 доцент. каф. видавничої справи та редагування ІЖ.

Читати далі >Городенко Леся Михайлівна

 • Останні зміни:
23.03.1977

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: доктор наук із соцальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.
Закінчила інститут журналістики (1999), аспірантуру (2004), докторантуру (2012) інституту журналістики. У Київ. ун-ті: асистент кафедри видавничої справи та редагування ІЖ (2000–05); доцент кафедри видавничої справи та редагування ІЖ (2005–09); доцент кафедри електронних видань і медіадизайну ІЖ (2009–10); докторант ІЖ (2010–12); доцент кафедри електронних видань і медіадизайну ІЖ (з 2012).

Читати далі >Дем’янчук Іван Лук’янович

 • Останні зміни:
17.05.1910

Місце народження: с. Горошки, тепер Полонського р-ну, Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1938 УКІЖ. У Київ. ун-ті: 1953–55 старш. викл. (за сумісн.), 1955–57 в. о. зав., 1957–60 та 1963–71 доцент., у 1971–72 зав. каф. стилістики, редагування і видавничої справи ф-ту журналістики. У 1972–81 зав. каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту, 1981–84 професор. підгот. ф-ту. У 1984–85 професор. каф. теорії і практики парт.-рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Женченко Марина Іванівна

 • Останні зміни:
11.02.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2000 видавн.-поліграф. ф-т НТУУ «КПІ» за спец. «Видав. справа та редагування». У Київ. ун-ті: з вер. 2004 асист. каф. видавничої справи та редагування, з грудня 2010 р. – доцент. каф. видавничої справи та редагування.

Читати далі >Іванченко Роман Григорович

 • Останні зміни:
25.10.1929- 20.07.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1953 філол. ф-т Київ. ун-ту, 1957 асп. Ін-ту мовознавства ім. О. Потебні АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1964-71 в. о. доцент., доцент. каф. стилістики, редагування і видавничої справи ф-ту журналістики.

Читати далі >Канюка Михайло Сергійович

 • Останні зміни:
08.03.1922- 24.02.2000

Місце народження: с. Будаївка, тепер у складі м. Боярка Києво-Святошинського р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Журналіст, письменник, сценарист. Закінчив 1953 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1966–70 старш. викл., 1970 зав. каф. журналістської майстерності і літературного редагування ф-ту журналістики, 1967–73 ред. газ. «За радянські кадри», 1972–90 доцент., 1970–86 зав. каф. радіомовлення і ТБ ф-ту журналістики.

Читати далі >Карпенко Віталій Опанасович

 • Останні зміни:
03.03.1941

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Габілітований доктор суспільно-економ. наук Українського Вільного Університету (Мюнхен, ФРН), академік Міжнар. Української академії оригінальних ідей. Закінчив факультет журналістики Київського університету (1966), Академію суспільних наук, м. Москва (1979), Український вільний університет, м. Мюнхен, Німеччина (1998). У Київ. ун-ті: 1986–98 викладач, старший викладач, доцент, 1998–2008 професор кафедри видавничої справи та редагування ІЖ.

Читати далі >Качкан Володимир Атаназійович

 • Останні зміни:
12.08.1940

Місце народження: с. Рибно, Тисменицького р-ну, Ів.-Франк. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Поет, прозаїк, літературознавець, критик, академік Академії наук Вищої школи України. Закінчив (1967) Івано-Франківський педагогічний інститут, відділення журналістики ВПШ при ЦК КПУ (1974). У Київ. ун-ті: 1986–95 доцент, заступник декана з наукової роботи, 1990–95 професор кафедри теорії і практики радянської преси, 1991–95 завідувач кафедри журналістської майстерності факультету журналістики, заступник директора ІЖ з наукової роботи.

Читати далі >Клічак Василь Йосипович

 • Останні зміни:
25.01.1957

Місце народження: с. Рудники Снятинського району Івано-Франківської області.
Закінчив відділення української мови та літератури філологічного факультету КНУ імені Т. Шевченка (1979). В КНУ: асистент (за сумісництвом) (2003–2011); доцент кафедри видавничої справи та редагування ІЖ (з 2011).

Читати далі >Козаченко Микола Олександрович

 • Останні зміни:
16.02.1929

Місце народження: с. Краснопавлівка, Лозівського р-ну, Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Фотожурналіст. Закінчив 1967 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1969–74 асист. каф. журналістської майстерності та редагування, 1974–75 асист. каф. телебаченна і радіомовлення ф-ту журналістики.

Читати далі >Крайнікова Тетяна Степанівна

 • Останні зміни:
20.03.1971

Місце народження: м. Бориспіль Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філол. ф-т (1993), асп-ру каф. історії укр. л-ри (1997) філол. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: у 2002 асист., 2003–09 доцент. каф. видавничої справи та редагування ІЖ, з 2009 доцент. каф. електронних видань і медіадизайну ІЖ, з 2011 – докторант ІЖ.

Читати далі >Майдаченко Петро Іванович

 • Останні зміни:
05.05.1947

Місце народження: с. Липенка, Джети-Огузського р-ну, тепер Ошської обл., Киргизія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Літературний критик. Закінчив 1975 філол. ф-тет Кемеровського держ. ун-ту (Росія), 1980 відділення літ. критики, 1985 асп. Літ. ін-ту ім. М. Горького (м. Москва). Навчався в докторантурі Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. У Київ ун-ті: 1990–92 доцент. (за сумісн.), 2003–07 – доцент. каф. видавничої справи та редагування ІЖ.

Читати далі >Мелещенко Олександр Костянтинович

 • Останні зміни:
25.02.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою факультет (1983), аспірантуру (1990) факультету журналістики, докторантуру (1999) Інституту журналістики. У Київському університеті: з 1990 інженер, з 1991 асистент кафедри періодичної преси, з 1992 асистент кафедри журналістської майстерності, з 1996 доцент, з 2003 професор, 2005–2012 завідувач кафедри міжнародної журналістики, професор кафедри історії журналістики (з 2012) Інституту журналістики.

Читати далі >Олійник Володимир Петрович

 • Останні зміни:
25.09.1932- 10.11.2006

Місце народження: с. Слободище Іллінецького р-ну Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1955 філол. ф-т, 1958 асп-ру каф. укр. л-ри КДПІ ім. М. Горького. У Київ. ун-ті: 1967–70 старш. викл., з 1970 доцент. каф. журналіст. майстерності та редагування, 1971–94 – доцент., 1994–2006 – професор., 1989–98 – зав. каф. телебачання і радіомовлення.

Читати далі >Полковенко Тарас Вікторович

 • Останні зміни:
24.01.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчив відділення української філології філфаку КНУ (1997). В Київ. ун-ті: з 1997 – провідний фахівець Респ. навч.-метод. центру фольклору та етнографії; з 2008 – асист. каф. видавничої справи та редагування ІЖ.

Читати далі >Прилюк Дмитро Михайлович (псевдоніми: Д. Подолян, Дмитро Рубан)

 • Останні зміни:
08.11.1918- 22.09.1987

Місце народження: с. Божиковці Деражнянського р-ну, Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Письменник, журналіст. Закінчив 1940 УКІЖ, м. Харків, 1940–41 вчився в асп-рі Харків. держ. ун-ту ім. О. Горького, закінчив 1953 ВПШ при ЦК КПРС (заочно). У Київ. ун-ті: 1956–60 в. о. доцент., 1963 старш. викл., з 1963 доцент., у 1978-87 професор., 1972–84 зав. каф. теорії і практики парт.-рад. преси, 1965–71 зав. каф. журналістської майстерності і літ. редагування, у 1965–69 та 1972–82 декан ф-ту журналістики.

Читати далі >Прихода Ярослава Василівна

 • Останні зміни:
02.11.1958

Місце народження: c. Торки Радехів. р-н Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила факультет журналістики (1982) та аспірантуру (2000) Львів. ун-ту ім. Івана Франка. В Київ. ун-ті: з 2008 доцент. каф. видавничої справи і редагування ІЖ.

Читати далі >Різун Володимир Володимирович

 • Останні зміни:
12.02.1957

Місце народження: с. Бахмач Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив українське відділення філологічного факультету Київ. університету (1979). У Київ. ун-ті: 1984–91 асистент, 1991–97 доцент кафедри стилістики (згодом стилістики і редагування, мови та стилістики), з 1997 професор., з 1997 зав. каф. журналістської майстерності, згодом: журналіст. майстерності та редакційно-видавничої справи, з 2000 видавничої справи та редагування, з 2002 каф. теорії масової комунікації, з 2008 – каф. соціальних комунікацій. З 2000 дир. Інституту журналістики.

Читати далі >Рябічев В’ячеслав Львович

 • Останні зміни:
09.03.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1989 тех. уч-ще №1 за спец. «Оператор ЕОМ», 1995 ф-т кібернетики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1998 асист. каф. ред.-видав. справи та журналіст. майстерності, каф. теорії масов. комунікації, з 2007 доцент. каф. теорії масов. комунікації, каф. соціальних комунікацій ІЖ.

Читати далі >Семилєтка Ганна Петрівна

 • Останні зміни:
01.01.1940

Місце народження: м. Лебедин Сум. обл..
Закінчила 1961 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту, 1973 асп-ру каф. історії КПРС природнич. ф-тів Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1973 асист., з 1989 – старш. викл. каф. наукових основ пропаганти і історії парт.-рад. преси, з 1993 старш. викл. каф. журналістської майстерності, 1993–2000 заст. дир. ІЖ з навч.-вих. роботи і за сумісн. – старш. викл. каф. журналіст. майстерності та ред.-видав. справи, 2000–01 наук. співроб. НДЧ і ст. викл. (за сумісн.).

Читати далі >Серажим Катерина Степанівна

 • Останні зміни:
04.12.1951

Місце народження: с. Василів Білоцерк. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1974 філол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: доцент. каф. укр. мови і стилістики (1995–2005), проф каф. видав. справи та редагування (з 2005) ІЖ.

Читати далі >Слободянюк Раїса Дмитрівна

 • Останні зміни:
01.01.1935

Місце народження: с. Матейков, Барського р-ну, Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1958 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1965 ВПШ при ЦК КПУ, 1967 асп-ру каф. журналістської майстерності і літ. редагування ф-ту журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1967 асист., з 1968 старш. викл., з 1973 в.о. доцент., 1975 доцент. каф. теорії і практики рад. преси, у 1978–80 старш. наук. співроб., 1993–99 доцент. каф. журналіст. майстерності (згодом каф. журналіст. майстерності та ред.-видав. справи).

Читати далі >Сорока Микола Олексійович

 • Останні зміни:
05.04.1935

Місце народження: с. Стецівка, Звенигородського р-ну Київ., тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Прозаїк, журналіст. Закінчив 1954 Київ. суднобудівний технікум, 1965 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: посада ф-ту журналістики / ІЖ (з 1966). Заст. проректора з наук. роботи (1992–93), дир. видав.-поліграф. центру «Київський університет» (1993–95), доцент. каф. журналіст. майстерності та ред.-видав. справи Ін-ту журналістики КНУ (1995–2001).

Читати далі >Теремко Василь Іванович

 • Останні зміни:
14.01.1956

Місце народження: с. Копачинці, Городенківського р-ну, Івано-Франківської обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філол. ф-т Чернівецького ун-ту за спец. «Українська мова і література» (1978). У КНУ імені Тараса Шевченка працює з 2004 р.: асист. (2004–2005), доцент. (2005–2010) каф. видавничої справи і редагування ІЖ (за сумісн.). З 1 липня 2010 – зав. цієї каф.

Читати далі >Тимошик Микола Степанович

 • Останні зміни:
18.01.1956

Місце народження: с. Данина Ніжин. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив ф-т журналістики Київського університету (1978). У Київ. ун-ті: 1990–99 головний редактор видавництва «Либідь» при Київському університеті, з 1992 доцент, 1999–2001 професор.; 2001–10 зав.; 2010–12 професор. каф. видавничої справи та редагування ІЖ.

Читати далі >Черняков Борис Іванович

 • Останні зміни:
24.04.1946- 24.08.2010

Місце народження: м. Кролевець Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Фотожурналіст. Закінчив 1976 відділення журналістики Одес. ВПШ, 1983 асп-ру ф-ту журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1983 асист., старш. викл., доцент. каф. видавничої справи та редагування ф-ту журналістики, з 2002 професор. каф. теорії масов. комунікації ІЖ.

Читати далі >Шевченко Вікторія Едуардівна

 • Останні зміни:
08.10.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1987 ф-т кібернетики Київ. ун-ту. Працювала 1987–96 програмістом, викл. архіт. ф-ту Київ. худ. ін-ту (тепер Нац. Академії мистецтв). У Київ. ун-ті: з 1996 асист., з 2003 доцент. каф. журналіст. майстерності та ред.-видав. справи, потім каф. видавничої справи та редагування ІЖ, з 2008 зав. студією медіадизайну, з 2009 водночас, доцент. каф. електронних видань і медіадизайну.

Читати далі >Шкляр Володимир Іванович

 • Останні зміни:
17.11.1945

Місце народження: м. Погребище Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1968 філол. ф-т Одес. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1992–96 професор. каф. журналістської майстерності, 1996–2001 професор., зав. каф. міжнарожної журналістики, 2001–09 професор. каф. міжн. журналістики ІЖ.

Читати далі >Ярмоленко Тетяна Савівна

 • Останні зміни:
05.07.1920- 07.07.2002

Місце народження: с. Кибинці, Миргородського р-ну, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчалася 1938–41 та 1948–50 на філол. ф-ті, закінчила 1953 асп-ру каф. укр. мови Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: викл. укр. мови каф. мови філол. ф-ту (1950–53); 1965–71 доцент. каф. журналіст. майстерності і редагування ф-ту журналістики, у 1968–69 в. о. заст. декана.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи