ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Черняков Борис Іванович

24.04.1946- 24.08.2010

Місце народження: м. Кролевець Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Фотожурналіст. Закінчив 1976 відділення журналістики Одес. ВПШ, 1983 асп-ру ф-ту журналістики Київ. ун-ту. Викладав 1976–80 в Одес. ВПШ історію вітч. та заруб. преси, теорію і практику період. преси, фотосправу. У Київ. ун-ті: з 1983 асист., старш. викл., доцент. каф. видавничої справи та редагування ф-ту журналістики, з 2002 професор. каф. теорії масов. комунікації ІЖ. З 2007 зав. каф. соц. комунікацій Маріупольського держ. гуманіт. ун-ту, з 2009 – зав. каф. електронних видань і медіадизайну ІЖ Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Становлення зображальної публіцистики в дожовтневій більшовицькій газеті» (1983), докт. дис. «Зображальна журналістика в друкованих засобах масової інформації (від виникнення до середини ХІХ ст.)» (1998). Обґрунтував наявність феномену зображальної журналістики. Розробив і методично забезпечив викладання комплексу навч. дисциплін з цього виду журналістики. Викладає курси: «Зображальна журналістика», «Основи журналістикознавчих досліджень», «Вступ до спеціальності», «Методологія соц. комунікацій». Наук. інтереси: фотожурналістика, журналістикознавча бібліографія, археографія. Член редколегій ряду журналістикознавчих видань і книжкових серій. Заст. академіка-секретаря відділення масов. комунікації. Академік, член президії (2001–05) АН ВШ України, член СЖУ (1975–91), член Спілки фотохудожників України (з 1989). Автор понад 300 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Народження фотожурналістики. К., 1996; Фотография в изобразительной журналистике: генезис технических и творческих возможностей. К., 1996; Зображальна журналістика як предмет і як об’єкт журналістикознавчого дослідження. К., 1998; Зображальна журналістика в друкованих засобах масової інформації: Ілюстрована періодика від виникнення до середини XIX століття. К., 1998; Ілюстрована книжкова періодика в процесі становлення ранньої зображальної журналістики. К., 1998; Зображальна журналістика в газеті, журналі та книзі XVІІІ – першої половини ХІХ ст. К., 2006; Микола Лукаш: біобібліогр. покажч. К., 2007. Л-ра: Борис Іванович Черняков. Чверть століття науково-педагогічної діяльності: біобібліогр. покажчик. К., 2003; Борис Черняков: Портрет науковця у виданні «Наукові записки ІЖ», 2005, т. 18. К., 2006; Наукові читання Інституту журналістики. Присвячено 60-літтю від дня народження Б. І. Чернякова. 24 квітня 2006 р. / упоряд. І.М. Забіяка; за ред. В. В. Різуна. К., 2006. Вип. 6; Черняков Борис Іванович // Хто є хто в укр. мас-медіа. К., 1999. Вип. 2; Борис Іванович Черняков: Автобіографія; Бібліографія праць // Науково-дослідний центр періодики (1993–2003 рр.). Львів, 2003. Т. 2: Постаті.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи