ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Майдаченко Петро Іванович

05.05.1947

Місце народження: с. Липенка, Джети-Огузського р-ну, тепер Ошської обл., Киргизія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Літературний критик. Закінчив 1975 філол. ф-тет Кемеровського держ. ун-ту (Росія), 1980 відділення літ. критики, 1985 асп. Літ. ін-ту ім. М. Горького (м. Москва). Навчався в докторантурі Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, працював наук. співроб. цього ін-ту, зав. відділу журналу «Слово і час» (1985–91), гол. ред. худ. видань Держкомвидаву України, 1991–93 заст. гол. ред. «Укр. літ. енциклопедії». У 1993–2003 професор. каф. інозем. філології Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. У Київ ун-ті: 1990–92 доцент. (за сумісн.), 2003–07 – доцент. каф. видавничої справи та редагування ІЖ. Кандидат дис. «Гротеск, іронія, пародіювання як види комічного в українській літературі» (1985). Осн. напрямки наук. досліджень – теорія і практика видав. справи, літ. критика і літературознавство. Викладав курси «Редагування довідкової л-ри», «Редагування навч. л-ри», «Літ. редагування», «Текстознавство», «Журналіст. майстерність», «Типологія помилок». Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1996). Автор монографії, понад 50 наук. статей, упорядник, автор передмов, коментарів та приміток до бл. 10 наук., худ., наук.-попул. книжок. Осн. праці: Комічне в сучасній українській прозі. К., 1991; Орнаментальний експресіонізм повісті Осипа Турянського «Поза межами болю» // Вісті Київського міжнародного університету (Літературознавчі студії). 2003, Вип. 5; Концепція навчальних видань // Друкарство, 2004, № 6; Повість-поема Осипа Турянського «Поза межами болю» – вершина українського орнаментального експресіонізму // Вісник Київського міжнародного університету. Літературознавчі студії. 2004, № 5.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи