ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мелещенко Олександр Костянтинович

25.02.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив з відзнакою факультет (1983), аспірантуру (1990) факультету журналістики, докторантуру (1999) Інституту журналістики. Кандидат дис. «Газетні інформаційні моделі: взаємозв’язок та взаємозалежність концепції і структури тематики» (1993), докт. дис. «Комп’ютерні і телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір» (1998). У Київському університеті: з 1990 інженер, з 1991 асистент кафедри періодичної преси, з 1992 асистент кафедри журналістської майстерності, з 1996 доцент, з 2003 професор, 2005–2012 завідувач кафедри міжнародної журналістики, професор кафедри історії журналістики (з 2012) Інституту журналістики. Сфера наукових інтересів: Газетно-журнальна журналістика; Інтернет-журналістика; літературне редагування; коректура; газетні жанри; журналістська майстерність; історія, теорія та практика зарубіжної журналістики; проблематика ЗМІ; інформаційне суспільство; інформаційний простір; теорія та історія масових комунікацій; міжнародна журналістика; теорія журналістики; сучасна українська журналістика; журналістський фах. Має біля 140 праць, із них: 1 монографію, 1 наукову брошуру, 5 навчальних посібників, у співавт.: 4 навчальних посібників, 1 бібліографічний посібник, 1 словник термінів і понять, зокрема: Комп’ютерні і телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір: Монографія. К., 1998; Паперові та електронні інформаційні моделі: Навч. посіб. К., 1995; Дисплейленд. Сторінки світового огляду: Навч. посіб.: У 2-х ч. Ч.1. К., 1995; Ч.2. К., 1995; Публіцистика Віктора Гюго: Навчально-методичний комплекс. К., 2003; Інтернет-технології в сучасній журналістиці: моделі та практика: Навч. посіб. К., 2005; Основи комп’ютерної журналістики: Навч. посіб. (у співавт.). К., 1995; Сучасні комп’ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування: Навчальний посібник (у співавторстві). К., 1996; Комп’ютерні технології в засобах масової комунікації: сучасне та майбутнє: Навчальний посібник (у співавторстві). К., 1997; Комп’ютер для журналіста: Навчальний посібник (у співавторстві). К., 1998; Засоби масової інформації зарубіжних країн: Ретроспективний бібліографічний посібник (у співавторстві). К., 2004; Портретная галерея журналиста-международника. К., 2005; Журналістикознавчі уявлення про світовий і національний інформаційний простір, його безпеку: Наук. вид. К., 2006; Актуальні питання журналістики: Збірник наукових статей. К., 2012. Література: Вартанов Г. І. На часі доби // Вітчизна. 1997. № 2; Шкляр В. Послесловие [к книге] // Мелещенко А. К. Портретная галерея журналиста-международника: Публицистич. изд. К., 2005; Пагава А. О. Олександр Мелещенко: «Сміливо у журналістику!»: Науково-популярна брошура. К., 2012.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи