ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Полковенко Тарас Вікторович

24.01.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Закінчив відділення української філології філфаку КНУ (1997). Працював коректором і літредактором у видавництві «Молодь» (1992–97), провідним фахівцем Центру фольклору та етнографії КНУ (1997–2005), заступником директора Інституту культурологічних та етнополітичних досліджень МАУП (2005–08). В Київ. ун-ті: з 1997 – провідний фахівець Респ. навч.-метод. центру фольклору та етнографії; з 2008 – асист. каф. видавничої справи та редагування ІЖ. Захистив кандидат дис. «Міфологічні образи народної прози: еволюція художнього мислення» (2003). Викладає на громад. засадах укр. усну народнопоетичну творчість, зх.-сх.-пд.-слов’янський фольклор. Читає курс «Термінознавство», веде практичні заняття з «Редакторського фаху», «Історії видавничої справи», «Літературного редагування». Досліджує традиційну і сучас. укр. та світ. демонологію, а також фольклорно-літ. і мас-культ. паралелі, зокрема динаміку еволюції фольклорних образів надприродних істот та їх відображення в сучас. комп’ют. іграх, функціонування текстів у соціокультурному просторі, вивчає сучасний ринок видавничої продукції для школярів і молоді. Автор понад 30 наук. праць. Осн. праці: Вербальна магія українців: Hаук. та навч.-метод. матеріали до курсів: фольклор, етнографія, звичаєве право, література, мовознавство, філософія, філос. антропологія (у співавт.). К., 1998; Українська народна магія: Поетика, психологія (упоряд.). К., 2001; Нечиста сила в українському фольклорі // Пам’ять століть. К., 1998. № 6; Фазові процеси еволюції фольклорних образів надприродних істот // Вісник Київського університету. Література. Фольклор. Проблеми поетики. К., 2001; Джерела української етнопедагогіки: дитячий фольклор // Персонал. 2007. № 11; Від міфологічного образу до високої поезії // Пам’ять століть. 2004. №2; Трансформація образу лідера в сучасному соціокультурному просторі // Персонал. 2006. № 7.

Автор: І.М.Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи