ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Прихода Ярослава Василівна

02.11.1958

Місце народження: c. Торки Радехів. р-н Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила факультет журналістики (1982) та аспірантуру (2000) Львів. ун-ту ім. Івана Франка. Кандидат дис. «Концепт Європа в українській публіцистиці: когнітивно-лінгвістичні аспекти» (2005). Працювала кореспондентом у студентській багатотиражній газеті (1978–82), редактором у редакційно-видавничому відділі (1982–97), на факультеті журналістики Львів. ун-ту (2000–08). Викладала українську мову, стилістику та переклад на кафедрі україністики в Яґеллонському університеті (1994–96). Розробляла і викладала курси Комунікація і медії в Центрі розвитку магістерських програм Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка (2003–08), Співавторка міждисциплінарної магістерської програми «Європейські студії», розробила і читала курс Основи європеїстики для журналістів. Стажувалася в редакції Енциклопедії Української Діаспори (Чикаго, 2003). Брала участь у міжнародних програмах: Міжнародна літня школа Media Literacy (К., 2006, Львів, 2007), Програма Політика та програми сусідства ЄС (Брюссель, 2006), Міжнародна літня школа Urban Study (Львів, 2004–06). За сумісництвом була головним редактором видавництва «Літопис» (1996–2008). В Київ. ун-ті: з 2008 доцент. каф. видавничої справи і редагування ІЖ. Читає нормат. курси: «Культура видання», «Видав. стандарти», «Книжкові видання», «Редагування газетно-журнальн. видань» тощо. Наукові зацікавлення: теорія і практика редагування, перекладу; комунікації та медії. Перекладає з російської, чеської, польської мов. Член НСЖ (1993). Автор понад 40 наукових публікацій. Осн. праці: Короткий практичний словник абревіатур та скорочень української мови. Краків, 1997 (у співавт.); Європейські контексти в українській пресі 1990-х років // Українська періодика: історія і сучасність. Львів, 2000; Моделювання концепту Європа в сучасному науковому публіцистичному дискурсі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. 2005. Вип. 9; Абетка Європейського Союзу. Л., 2006 (у співавт.) ; Динаміка лексеми Європа та слів з компонентом євро- в сучасній українській мові // Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. 2006. Вип. 29; Європа в публіцистиці Івана Франка // Вісник Львівського університету. Сер. журналістика. 2007. Вип. 30; Словник термінів і понять з медійної комунікації. Л., 2008 (у співавт.); Видавнича і мовна культура шкільних підручників // Вісник Книжкової палати. 2011. № 11; Редактор у системі соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати. 2011. № 9; Газетні та журнальні видання: навч. посіб. К., 2012. Переклади творів П. Куліша, Ю. Лотмана, Я. Мукаржовського.

Автор: І.М. Забіяка

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи