ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Прилюк Дмитро Михайлович (псевдоніми: Д. Подолян, Дмитро Рубан)

08.11.1918 - 22.09.1987

Місце народження: с. Божиковці Деражнянського р-ну, Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Письменник, журналіст. Закінчив 1940 УКІЖ, м. Харків, 1940–41 вчився в асп-рі Харків. держ. ун-ту ім. О. Горького, закінчив 1953 ВПШ при ЦК КПРС (заочно). Працював 1941: відп. ред. Харків. обл. комсомол. газ. «Ленінська зміна». Учасник ВВВ: співроб. особливого відділу, контролер військ. цензури Пд-Зах. фронту (1941), співроб. управління МВС м. Куйбишева (1941), надалі – учасник бойових дій. У 1945–47 власн. кор., 1947–48 зав. відділу парт. життя, 1948–50 заст. ред. Полтав. обл. газ. «Зоря Полтавщини», 1950–53 ред. Вінницьк. обл. газ. «Вінницька правда», 1953–54 консультант відділу пропаганди та агітації ЦК КПУ, 1954–56 ред. обл. газ. «Київська правда», 1956–58 відп. ред., ред. газ. «Колгоспне село» (тепер «Сільські вісті»). У Київ. ун-ті: 1956–60 в. о. доцент., 1963 старш. викл., з 1963 доцент., у 1978-87 професор., 1972–84 зав. каф. теорії і практики парт.-рад. преси, 1965–71 зав. каф. журналістської майстерності і літ. редагування, у 1965–69 та 1972–82 декан ф-ту журналістики. Кандидат дис. «Наблюдение, исследование фактов и обобщение их в советской журналистике» (1968), докт. дис. «Общественное назначение журналистского произведения» (1977). Читав нормат. курси і спец. курси: теорія і практика парт.-рад. преси, основи журналіст. майстерності, майстерність публіциста, сатира і гумор в газ., фейлетон, газ. і життя, публіцист. творчість. Був відп. ред. Вісника Київ. ун-ту, Серії «Журналістика», відп. ред. зб. «Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо», 16 вип. (1976–83), членом редколегії квартальника «Zeszyty prawoznawcze» (Краків). Нагороджений орденами Трудового червоного прапора, Вітчизняної війни ІІ ступ. медалями «За участь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «За працю в тилу», «За перемогу над Німеччиною у Великій вітчизняній війні 1941-1954 рр.», «За доблесну працю»; Почесною грамотою Президії ВР УРСР. Член СПУ УРСР. Автор понад 250 наук. та худ. праць. Осн. праці: Про що і як писати до газети. К., 1954, 1959; Мистецтво писати. К., 1969; Проблеми теорії публіцистики: Архітектоніка твору / Лекція, прочитана для слухачів відділення працівників преси, радіо і телебачення ВПШ при ЦК Компартії України 1970. К., 1970; Теорія і практика журналістської творчості. К., 1973, 1983; Спостереження і дослідження фактів журналістом. К., 1974; Проблеми теорії і практики журналістської майстерності. К., 1979. Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1987, Спр. 85-ПВС; Письменники радянської України. 1917-1987. Біобібліографічний довідник, 1988, с. 495; Проценко Л. Київський некрополь. Путівник-довідник. К., 1994; Різун В. В. Штрихи до наукового портрета Д. М. Прилюка // Наукові записки (Інституту жірналістики). 2002. Т. 6, січ.-бер.; Наукові читання Інституту журналістики. Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д. М. Прилюка та О. К. Бабишкіна. 28 листопада 2003. Вид. 2, випр. та доп. / упоряд. І.М. Забіяка; за ред. В.В. Різуна. К., 2006. Вип. 1.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи