ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Серажим Катерина Степанівна

04.12.1951

Місце народження: с. Василів Білоцерк. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила 1974 філол. ф-т Київ. ун-ту. Працювала учителем укр. м. та літ-ри в сш № 9 (1974–82), уч. рос. мови в респ. Куба (1982–85), викл. мови та стилістики в Поліграф. ін-ті ім. Івана Федорова (тепер – Укр. Академія друку) (1986-95). У Київ. ун-ті: доцент. каф. укр. мови і стилістики (1995–2005), проф каф. видав. справи та редагування (з 2005) ІЖ. Голова профспілкового бюро ІЖ. Кандидат дис. «Поетика соціальної драми 20-х – 30-х років ХХ століття» (1991), докт. дис. «Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти (на матеріалі політичного різновиду укр. масово інформаційного дискурсу)» (2003). Викладає нормат. курси: літературне редагування; текстознавство; редагування довідкової літератури; редакторський фах; термінознавство; політичний дискурс; методика викладання фахових дисциплін. Досліджує проблематику текстознавства, дискурсознавства, видав. справи та редагування, журналістикознавства, літературознавства. Експерт Вищої атестаційної комісії України (з 2005). Кер. та організатор етнограф. муз. студ. ансамблю «Катруся» (з 2000); студ. (студенти-видавці) літ.-мистецьк. гурту «Калина» (виконання літ.-мистецьк. композицій на матеріалах укр. л-ри) (з 2009). У 90-х рр. член руху «Україна за перебудову». Надає шефську допомогу Державному історико-меморіальному Лук’янівському заповідникові. Організатор і кер. (разом зі студ.-журналістами і видавцями) благодійної роботи: дит. будинок «Оберіг» (м. Богуслав Київ. обл.) (з 2004). Академік АН ВШ України, відмінник освіти України. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ст. (2009), нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2007), Почесн. грамотою КНУ (2008), Премією КНУ імені Тараса Шевченка (2010). Автор понад 110 наук. праць. Осн. праці: Текстознавство. Підручник. К., 2009; Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики). К., 2002, 2009; Текстологія: елементи тексту і апарат видання. К., 1998; Фонетичні засоби стилістики. К., 1996; Морфологічні засоби стилістики. К., 1996; Стилістичне використання засобів словотвору. К., 1996; Лексичні засоби стилістики. Львів, 1995; Фразеологічні засоби стилістики. Львів, 1995. Л-ра: Карпенко В.О. Текст і дискурс: єдність і протилежність (Серажим К.С. Дискурс: ґенеза, архітектоніка, варіативність: Монографія) // Наукові записки ІЖ. К., 2003. Т. 10; Серажим Катерина // Літературознавча енциклопедія: у 2 т. Т.1. К., 2007; Михайлин І.Л. Катерина Серажим: журналістика як дискурс // Михайлин Л.І. Журналістська освіта і наука. Суми, 2009; Михайлин Л.І. Журналістика як дискурс // Журналістика як Всесвіт. Харків, 2008; Указ Президента України № 867/2009 Про відзначення Державними нагородами України працівників КНУ імені Тараса Шевченка // Київський університет, 2009, № 10; Клічак В. Калинові мости пані Катерини // Слово Просвіта. 2011. № 48; Морозова Д. Катерина Серажим: справжнє навчання не закінчується за межам аудторії» // Освіта Україи. 2011. № 93–34; Наукові читання Інституту журналістики. Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим. 4 грудня 2011 р. / Упоряд. І. М. Забіяка; За ред. В. В. Різуна. К., 2012. Вип. 18. 272 с. Іл. 58 с.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи