ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шкляр Володимир Іванович

17.11.1945

Місце народження: м. Погребище Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1968 філол. ф-т Одес. держ. ун-ту. Працював 1968–73 ред. район. газ. «Прапор перемоги» м. Калинівка Вінницьк. обл., 1973–81 доцент. відділення журналістики Одес. ВПШ, 1981–85 доцент., заст. декана, декан філол. ф-ту Одес. держ. ун-ту, 1985–90 доцент., декан відділення журналіс тики Київ. ін-ту політології і соц. управління, 1990–91 1-й проректор Одес. ін-ту політології і соц. управління. У Київ. ун-ті: 1992–96 професор. каф. журналістської майстерності, 1996–2001 професор., зав. каф. міжнарожної журналістики, 2001–09 професор. каф. міжн. журналістики ІЖ. З 2009 професор., декан ф-ту євпроп. освіти Міжн. економіко-гуманіт. ун-ту ім. акад. Степана Дем’янчука, м. Рівне. Кандидат дис. «Проблемы стихотворной публицистики: специфика, жанры, мастерство» (1979), докт. дис. «Публіцистика і художня л-ра: продуктивно-творча інтеграція» (1989). Викладав курси «Теорія і методика журналіст. творчості», «Проблематика ЗМІ», спец. курс «Політика, преса, влада» та ін. Напрями наук. роботи: теорія і практика масов. комунікації, поетика журналістики, а також проблеми впливу масов. комунікації на геополіт. процеси. Як зав. каф. МЖ зініціював випуск книжк. серій журналіст. майстерності «Укр. журналістика: вчора, сьогодні, завтра» (1997–99), зб. наук. праць «Укр. журналістика в контексті світової» (1997–2002), «Публіцистика і політика» у 3-х вип. (останній – укр.-польськ. підготовлений разом із науковцями Познанського ун-ту, Польща). Був членом першого складу експерт. ради ВАК України з філол. наук і мистецтвознавства, був членом спец. вч. рад ІЖ та є членом спец. ради Ін-ту філології Київ. ун-ту., членом редколегій журналів «Журналіст України», «Пам’ять століть», «Універсум», альманаху «Святий Володимир» та наукових видань ІЖ. Почесний доктор Київ. міжн. ун-ту. Автор понад 220 наук. публікацій. Осн. праці: Поет і газета. К., 1985; Основи теорії журналістської діяльності: Навч. посіб. К., 2000 (у співавт.); Основи теорії міжнародної журналістики: Підруч. К., 2002; Енергія думки і мистецтво слова. К., 1988; Політика, преса, влада (у співавт.). М.; К., 1993; Світ інформації: особистість, суспільство, держава (у співавт.). К., 1995; Бар’єри слова. К., 1995; Преса як засіб міжнародного спілкування. К., 1997; Теорія і методика журналістської творчості. К., 1999; Преса і політика: проблеми, концепції, досвід. К., 2000 (у співавт.); Мас-медіа і виклики нового століття. К., 2005. Л-ра: Хто є хто в мас-медіа. К., 1997, 1999, 2000, 2001; Укр. журналістика в іменах. Л., 2003. Т. 11; Науково-дослідний центр періодики (1993–2003). Т. 2. Постаті: біобібліографічний покажчик. Львів, 2003; Вінничина журналістська. Вінниця, 2011.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи