ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Водолазька Світлана Анатоліївна

13.02.1977

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Філолог, літературний критик, редактор. Закінчила 1999 філол. ф-т Донецьк. держ. ун-ту за спец. «Укр. мова та л-ра», 2003 асп. Ін-ту філології Київ. ун-ту. Працювала 1999-2000 викл. каф. укр. мови НАУ, 2000-01 літ. ред. журналу «Дзеркало моди», 2000-02 викл. каф. психології Донецьк. ін-ту психології і підприємництва, 2003-08 доцент. каф. укр. мови та л-ри ВМУРоЛ «Україна», каф. документознавства та інформ. діяльності Ін-ту держ. управління (2005-07). У Київ. ун-ті: 2004 0,5 асист., з 2006 доцент. каф. видавничої справи та редагування ІЖ. Кандидат дис. «Постмодерністські акценти у творчості Емми Андієвської» (2003). Викладає курси: «Видав. справа за рубежем», «Поліграфія», «Історія світов. видав. справи», «Теорія та історія видавничої справи». Наук. інтереси теорія і практика видав. справи та редагування, історія заруб. книгодрукування, культура і якість видань. Автор понад 30 наук. та наук.-метод. праць. Осн. праці: Історія української літератури (Х ХVІІІ ст.): Навч.-метод. комплекс. К., 2004; Вступ до літературознавства. Завдання і тести. К., 2005; Видавничий комплекс за рубежем: історія та сучасний стан. Курс лекцій. К., 2006; Поліграфія. Курс лекцій. К., 2006; Видавнича справа за рубежем. Курс лекцій. К., 2006; Лінгвістичні основи документознавства. Курс лекцій. К., 2007; Видавнича справа за рубежем: Навч. посіб. К., 2008.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи